VIP projekt: Alternativni sustavi držanja nesilica na OPG-ima

Na radionici su bili nazočni predstavnici HPK mr. sc. Ivka Veić – pomoćnica predstojnice za savjetodavni i stručni rad i mr. sc. Marija Ševar – načelnica Odjela za ekološku i integriranu poljoprivredu, djelatnici Područnog odjela HPK Brodsko-posavske županije, proizvođači s područja Brodsko-posavske županije i predstavnici Veterinarskog zavoda iz Vinkovaca.

Radionicu je vodila doc. dr. sc. Kristina Matković i dr. sc. Bara Vinković.

Nov način držanja kokoši nesilica propisan u članicama Europske unije upotpunjuje kontekst dobre poljoprivredne prakse, posebice kod pitanja o dobrobiti životinja i sigurnosti hrane životinjskog podrijetla. Na tom tragu preporuke su postale temelj za izradu i donošenje Direktive 1999/74 EC, koja je postala obvezujuća za sve zemlje članice Unije. Hrvatska se 2003. godine podnošenjem zahtjeva za članstvo u EU obvezala uskladiti svoju legislativu, pa i onu kojom se propisuje držanje kokoši nesilica.

Datumom ulaska RH u EU, a najkasnije do 12 mjeseci nakon pristupanja svi dosadašnji kavezni sustavi morat će se zamijeniti propisanim sustavima.

Istraživanjem je obuhvaćeno šest obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na istočnom dijelu Brodsko-posavske županije. Veličina okućnica, a vjerojatno i ekonomske mogućnosti, uvjetovala je da gospodarstva imaju objekte različite graditeljske izvedbe i različitog kapaciteta, no opremljene uobičajenom opremom za držanje kokoši nesilica. Ta domaćinstva pripadaju skupini malih, ali iskusnih proizvođača. Dva domaćinstva imaju po objekt kapaciteta 1200 nesilica, dva domaćinstva imaju peradnjak za 1600 odnosno 1700 nesilica, a dva domaćinstva objekte kapaciteta 6000 nesilica.

U projektu su prikupljeni pokazatelji kvalitete postojećeg i iskustva novih, alternativnih načina držanja, s nakanom da se definira stanje dobrobiti nesilica i s njom u vezi promotri održavanje malih gospodarstava uspostavom proizvodnih sustava u kojima je ostvariva isplativa proizvodnja jaja.

 Područni odjel HPK-a Brodsko-posavske županije
Marija Milašin Marinić, mag. ing. agr., stručna savjetnica
Pripremi za ispis