Svečanost otvaranja Twinning projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za plaćanja“ u sklopu programa Europske unije IPA 2007


O važnosti ovoga projekta sa aspekta zatvaranja poglavlja 11 „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ u ime MPRRR-a govorio je državni tajnik gospodin Stjepan Mikolčić, a ispred Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) gospođa Marija Tufekčić, ravnateljica agencije. Djelatnosti, te trenutne organizacijske i kadrovske aspekte Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribrastvu i ruralnom razvoju u Republici Hrvatskoj, zatim je predstavio gospodin Zdravko Tušek, pomoćnik ravnatelja u ime voditeljice projekta na hrvatskoj strani i privremene ravnateljice Agencije za plaćanja gospođe Anice Lucević. U završnom dijelu svečanosti, o sadržaju, ciljevima projekta i aktivnostima, raspoređenih u pet komponenti, govorio je gospodin FRANZ PATSCHKA, Agramarkt Austria (AMA), voditelj Twining projekta ispred sudjelujućih država članica EU (Francuske, Austrije i Slovačke), čiji će eksperti pružati stručnu pomoć hrvatskoj strani u provedbi projekta.

Svrha projekta jest pomoći Republici Hrvatskoj u pripremama za korištenje europskih poljoprivrednih fondova koji će joj biti na raspolaganju nakon pristupanja Europskoj uniji. Tehnička pomoć pri razvoju softvera za korištenje poljoprivrednih fondova i financiranje opreme hrvatske Agencije za plaćanja te čitavi projekt, pokazuju da Europske unija pruža Hrvatskoj značajnu potporu u pristupnim pregovorima u području poljoprivrede.

Projekt vrijedan 2 milijuna € financira Europska unija, a provodit će se do siječnja 2012. Cilj projekta jest uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IACS) u Republici Hrvatskoj, kojim se upravlja poljoprivrednim fondovima EU. Projektom je, također, predviđeno definiranje procedura za mjere ruralnog razvoja i ribarstva, usklađivanje procedura za plaćanja i računovodstva te uspostava sustava za izvješćivanje o izvršenim plaćanjima. Između ostalih, organizirat će se i radionice na temu upravljanja rizicima u informatičkom sustavu. U posljednjoj fazi projekta, provodit će se pripreme za akreditaciju Agencije za plaćanja. Nakon pristupanja Europskoj uniji i dobivanjem akreditacije Agencije za plaćanja, Republika Hrvatska imat će pristup poljoprivrednim fondovima Europske unije.

Ovaj projekt vrlo je važan za Hrvatsku u okviru pristupanja EU i izravno utječe na dva mjerila za zatvaranje poglavlja 11 „Poljoprivreda i ruralni razvoj“, odnosno uspostavu potpuno operativne Agencije za plaćanja i IACS-a.

Ispred Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, ovoj su svečanosti nazočili ravnatelj dr. sc. Ivan Katalinić te mr. sc. Ivka Veić i mr. sc. Marina Mikšić, pomoćnice ravnatelja u HZPSS-u.

Služba za poljoprivredno knjigovodstvo, informiranje i izdavaštvo
mr. sc. Marina Mikšić
pomoćnica ravnatelja

Pripremi za ispis