JAVNI POZIV ZA OTKUP POVLASTICA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA MREŽAMA PLIVARICAMA TUNOLOVKAMA

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (NN 74/94, 57/96, 46/97, 48/05) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (NN 119/09), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je raspisalo Javni poziv za otkup povlastica za obavljanje ribolova mrežama plivaricama tunolovkama.

        TEKST JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje do iskorištenja sredstava osiguranih za ovu namjenu.

 

Ured ravnatelja HZPSS
Kristijan Jelaković, stručni savjetnik

 

        

Pripremi za ispis