U Varaždinu održane radionice NATURA 2000 i Ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu (OPZP)

Istaknuto je da je Hrvatska prema biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe. Smjestila se na razmeđu četiriju različitih bio-geografskih regija-prostranih ravnica i močvara na sjeveru, brdovitog kraja i šuma u sredini, oštrih planina koje se prostiru duž cijele zemlje te nevjerojatne obale s 1000 i više otoka.Ta velika raznolikost krajobraza rezultirala je obiljem divljih biljaka i životinja.

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji bit će prilika za povezivanje njezinih vrijednih prirodnih područja s europskom mrežom ekološki važnih područja – Natura 2000.To je najveća koordinirana mreža područja za zaštitu prirode u svijetu, napravljena radi očuvanja europski bogate, ali sve ugroženije biološke raznolikosti.

Pristupanjem u EU, Hrvatska će poput ostalih zemalja trebati proglasiti područja Natura 2000 da bi se uključila u europsku mrežu. To se mora učiniti u skladu s europskim zakonodavstvom o zaštiti prirode (Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.)

Drugi dan, 09. 12. 2008. radionicu o Ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu otvorio je mr. sc. Neven Trenc, voditelj Odsjeka za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu u Državnom zavodu za zaštitu prirode, predstavivši voditelje radionica – konzultante tvrtke Project Managment LtD, stručnjake za OPZP u svojim zemljama – Velikoj Britaniji i Češkoj.

Konzultanti Orlando Venn i Petr Roth pružili su opći prikaz EU legislative i OPZP smjernice za Naturu 2000 područja. Također su dali pregled hrvatskog zakonodavstva o OPZP i njegov mogući razvoj , te su ukazali na neke neusaglašenosti sa europskim direktivama.

Nadalje, dan je sažetak o odgovornosti svih sektora u smislu pridonošenja ciljeva o zaštiti prirode, objašnjena je uloga nositelja projekta i zahvata u OPZP, koja je potencijalna uloga organizacija koja se bave zaštitom prirode i znanstvenih organizacija u OPZP, te pregled metodologije OPZP i prakse ublažavanja i kompenzacije.

Područna služba HZPSS-a Varaždinske županije,
Valerija Pokos Nemec, dipl. ing., stručni savjetnik

Pripremi za ispis