Radionica za izradu specifikacije

Program radionice za izradu specifikacije bio je podijeljen u dva zasebna dijela. Prvi se dio odnosno prvi dan radionice, odnosio na informiranje sudionika o prilagodbi nacionalnih propisa koji se odnose na zaštitu poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, provedbi aktivnosti vezanih za usklađivanje sa propisima EU, te ulozi HZPSS-a i ovlaštenih certifikacijskih tijela koje se odnose na izradu specifikacije i podnošenje zahtjeva za registraciju uz sudjelovanje predstavnika HZPSS-a, certifikacijskih tijela i MPŠVG-a.

U sklopu toga su održane dvije prezentacije. Prvu prezentaciju o zakonskim propisima EU i RH o zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla hrane, s naglaskom na odredbe koje se odnose na specifikaciju, održala je Marija Pišonić, stručni savjetnik u Odjelu za hranu MPŠVG-a. Drugu prezentaciju održao je Alexander Wirsig, konzultant GTZ-a, pod nazivom: ˝EU – zaštita za prehrambene i poljoprivredne proizvode – praktična iskustva kod prijave oznake zemljopisnog podrijetla˝.

Drugi dio radionice, odnosno radni dio održavao se 02. i 03. listopada 2007., gdje su, uz predstavnike Ministarstva, HZPSS-a i ovlaštenog certifikacijskog tijela, konzultanta GTZ-a, sudjelovali i predstavnici udruga proizvođača/prerađivača te voditelji projekata zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla. Prezentacije, koje je vodio Alexander Wirsig, podijelile su se po kategorijama prehrambenih proizvoda: svježe meso i mesne prerađevine, voće, povrće i žitarice, ulja i ostale masti, a odnosile su se na izradu specifikacija za oznake zemljopisnog podrijetla.

Predstavnici Udruga i voditelji projekata upoznavali su se sa načinom izrade specifikacije, sastavnicama specifikacije i podacima koje je potrebno prikupiti da bi specifikacija bila potpuna i podložna kontroli. Predstavnici Udruga aktivno su sudjelovali u izlaganju i kasnijoj raspravi iznoseći svoja dosadašnja iskustva u zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnoga podrijetla za pojedine kategorije prehrambenih proizvoda.

Općenito gledajući, radionica za specifikaciju pokazala je potrebu za daljnjim usklađivanjem propisa sa onim referentnim u EU, kako bi se stvorile predispozicije za zaštitu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla na nacionalnoj i EU razini. Udruge proizvođača/prerađivača autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda trebaju pronaći prigodu za registraciju svojih proizvoda sa stupnjem zaštite koji im omogućuje redovitu opskrbu tržišta proizvodima dodatne vrijednosti. Registracija oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla relativno je dugotrajan i zahtjevan proces, jedan od oblika marketinške pripreme prehrambenih proizvoda, koji u konačnosti rezultira proizvodom prepoznatljivim na širem prostoru od onoga gdje je nastao i koji pozitivno utječe na razvoj ruralnih sredina.

Uloga HZPSS-a odnosi se prvenstveno na pružanje pomoći proizvođačima/prerađivačima u izradi specifikacije te na pripremu zahtjeva za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom, kao i na poticanje udruživanja proizvođača/prerađivača, kako bi ostvarili zajedničke interese, odnosno proizveli autohtoni proizvod zaštićene oznake.

Ured ravnatelja HZPSS-a
Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr., stručni suradnik

Pripremi za ispis