da_konzervacijska_koprivnica_pano-razlike u pokrovnim usjevima