Shop

Savjetnički paket Stočarstvo ratarstvo hortikultura

Opis

CILJANI KORISNIK

Poljoprivredno gospodarstvo mješovite proizvodnje koje

 • se počinje baviti proizvodnjom bilja i životinja: goveda (uključujući bivole i bizone), kopitara, svinja, ovaca, koza, peradi i pčela
 • se već bavi proizvodnjom bilja i životinja: goveda (uključujući bivole i bizone), kopitara, svinja, ovaca, koza, peradi i pčela, pripremate povećanje kapaciteta te želite poboljšati uvjete držanja
 • planira ulaganja u modernizaciju i razvoj gospodarstva
 • proizvodi različite kulture na oraničnim površinama
 • ne postiže očekivanu dobit po jedinici površine
 • se pripremate na proizvodnju bilja
 • želi u proizvodnju uvesti vrste koje još ne proizvodi
 • želi povećati proizvodnu površinu

SADRŽAJ KOJI NUDIMO U PAKETU

 • procjena stanja na gospodarstvu
 • tehnološke preporuke
 • upravljanje proizvodnjom
 • upravljanje reprodukcijom
 • upravljanje hranidbom
 • upravljanje stadom
 • preporuke u uzgoju
 • plan gospodarenja stajskim gnojem
 • preporuke higijenskih i zootehničkih normativa
 • dobrobit i zaštita zdravlja životinja
  (preventiva)
 • ekonomika proizvodnje i financijsko poslovanje
 • organizacija radne snage (ljudskih
  potencijala)
 • diversifikacija proizvodnje (turizam,
  energija, ….)
 • savjeti o agrotehnici (sjetva/usijavanje, gnojidba, kalcizacija, humizacija, košnja, napasivanje)
 • savjeti vezani za pravilno skladištenje uroda
 • savjeti o ograničenjima vezanima uz primjenu gnojiva (dinamika, količina)
 • savjeti o gospodarenju prirodnim
  resursima i njihovom očuvanju (biljni pokrov, tlo, voda)
 • savjeti o žetvi/berbi/vađenju/košnji oraničnih vrsta
 • pomoć pri planiranju nabave
  poljoprivredne mehanizacije
 • podešavanje strojeva i opreme
 • zootehnika (tehnološke preporuke)
 • optimizacija mehanizacije prema specifičnostima proizvodnje
 • prerada, označavanje i trženje proizvoda (dopunske djelatnosti)
 • registracija objekata za preradu
  primarnih proizvoda
 • planiranje sadnje novog višegodišnjeg nasada
 • savjeti o sortimentu
 • savjeti o podizanju višegodišnjeg nasada
 • determinacija bolesti i štetnika i fizioloških poremećaja
 • savjeti o zaštiti bilja
 • planiranje uzgoja (sjetve i sadnje)
 • savjeti o berbi, čuvanju, skladištenju, pakiranju

PREUZMI BROŠURU

 

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Savjetnički paket Stočarstvo ratarstvo hortikultura”

SavjetničkiPaketMjesovitaProizvodnja.pdf

Download