Vodič za izračun EVPG

Vodič za izračun EVPG

UPUTSTVO ZA PRIMJENU EVPG KALKULATORA ZA IZRAČUN EKONOMSKE VELIČINE POLJOPRIVREDNIKA

EVPG kalkulator koristan je alat potencijalnim korisnicima pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., kako bi na jednostavan način dobili informaciju o ispunjavanju kriterija za odabir budućih korisnika.U nastavku slijede kratke upute o načinu korištenja EVPG kalkulatora za izračun ekonomske veličine poljoprivrednika (EVPG).

Koraci:

1. Odabir regije

 • odabrati regiju u kojoj se PG nalazi (prema NUTS 2):

1. Kontinentalna Hrvatska
2. Jadranska Hrvatska

2. Unos osnovnih podataka – potrebno je popuniti polja koja se odnose na osnovne podatke poljoprivrednika, a to su:

 • naziv (iz Upisnika PG-a)
 • matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MiBPG)
 • adresa
 • kontakt broj telefona ili mobitela nositelja
 • adresa elektroničke pošte (e-mail)
3. Unos podataka o proizvodnjama zastupljenim na poljoprivrednom gospodarstvu

 • podaci o biljnoj proizvodnji (hektari) unose se na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu)
 • podaci o stočarskoj proizvodnji (broj grla) unose se na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, JRDŽ, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu)

Uneseni podaci moraju odgovarati razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, a koje odgovara kalendarskoj ili proizvodnoj godini.

Broj ha u biljnoj proizvodnji potrebno je temeljiti isključivo na podacima iz ARKOD-a, a broj grla stoke na podacima iz JRDŽ-a, i to na dan izdavanja Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednika.

Kulture u biljnoj proizvodnji, odnosno kategorije stoke koje nisu dostupne iz adnimistrativnih izvora, unose se u izračun na temelju dostupnih popratnih dokaza o proizvodnji.

Podaci se unose u bijela polja, dok se u obojanim poljima automatski izračunava ukupni SO određene proizvodnje.

4. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednika

 • ekonomska veličina ili ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva računa se automatski unosom SVIH proizvodnji zastupljenih na poljoprivrednom gospodarstvu
 • ekonomska veličina izražava se u kunama i eurima, a odnosi se na ukupni broj ha korištenih poljoprivrednih površina i broj grla stoke.
5. Određivanje razreda ekonomske veličine i tipa poljoprivrednog gospodarstva

 • radi pojednostavljenja klasifikacije poljoprivrednih gospodarstava na razini EU, radi usklađenosti sa državama članicama EU kao i mogućnosti usporedbe sa državama članicama EU, a na temelju zastupljenosti pojedinih proizvodnji određuje se pripadnost poljoprivrednog gospodarstva razredima ekonomske veličine i tipu poljoprivredne proizvodnje, što se također izračunava EVPG kalkulatorom.
Kod podnošenja Zahtjeva za potporu za mjere iz Programa  RR kod kojih je korisnik dužan dostaviti dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu (SO) poljoprivrednog gospodarstva, potrebno je obratiti se djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede koji su zaduženi za izdavanje Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva.