testpropusnice

Zahtjev za propusnicu

Pošaljite zahtjev tako da ispunite obrazac ispod.

Ovaj Zahtjev za propusnicu ispunjava samo nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji kao fizičke osobe nisu obuhvaćeni Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. Zahtjev za propusnicu ne mora ispuniti OPG koji nema potrebe izlaziti iz područja prebivališta ili stalnog boravišta.

NOVO:OPG upisan u registar poreznih obveznika (RPO) podnosi zahtjev preko ovog sustava.

Zahtjev za propusnicu za sezonske radnike na OPG-u može podnijeti isključivo nositelj OPG-a i to isključivo za Provedbu poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

Zahtjev za propusnicu za člana kućanstva na SOPG-u može podnijeti isključivo nositelj OPG-a za samo jednog člana kućanstva

Nositelj OPG-a odgovoran je za dane podatke o sezonskim radnicima i članovima kućanstva SOPG-a

VAŽNA NAPOMENA: Ako polje koje unosite nije primjenjivo – za broj upište 0 (nula), a za tekst upišite  (crtica).

  Ime i prezime osobe za koju se izdaje propusnica  Provedba poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski radDostava i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvodaNabavka repromaterijala i sirovina za poljoprivrednu proizvodnju  Propusnica služi isključivo za namjenu za koju je izdana i vrijedi 14 dana od dana izdavanja i izdaje se temeljem podataka navedenih od strane osobe na koju glasi. Nositelj Propusnice obavezan je pridržavati se mjera sigurnosti, te preporuka i uputa Nacionalnog kriznog stožera civilne zaštite.

  Bilo kakva zlouporaba Propusnice povlači materijalnu i krivičnu odgovornost nositelja.

  Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u vrijeme podnošenja Zahtjeva izjavljujem:
  - Svi podaci navedeni u ovom Zahtjevu su istiniti
  - Nisam u samoizolaciji ili karanteni