Školska shema – Najavljene aktivnosti – Tablica 5

Tablica 5. NAJAVA PRATEĆE OBRAZOVNE MJERE U SKLOPU ŠKOLSKE SHEME ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. od  06.06. do 13.06.2019.
R. br. ŠKOLA/OBRAZOVNA USTANOVA MJESTO DATUM, VRIJEME PRATEĆA OBRAZOVNA MJERA PROVESTI ĆE ZAPOSLENIK/CI UPRAVE ZA STRUČNU PODRŠKU
1. OŠ. S.S. Kranjčevića Senj 12.06.2019.
11.30 sati
Satovi kušanja Nada Murgić, Božidar Nikšić
2. OŠ. S.S. Kranjčevića Senj 12.06.2019.
11.00 sati
Predavanja
(voće i mlijeko)
Nada Murgić, Božidar Nikšić
3. OŠ. Ante Kovačića Zagreb 12.06.2019.
11.00-12.45 sati
Predavanja voće, povrće
(1.-4. razreda)
Marijan Mavračić
4. Gimnazija B. Frankopana, Ogulin Ogulin 17.06.2019.
14.30 sati
Predavanja Mirna Ceranić
5. OŠ. Matije Gupca Gornja Stubica 19.06.2019.
8.00 sati
Posjet Pg-u Sandra Majsec, Sanja Gregurić