Školska shema – najavljene aktivnosti – Tablica 3

Tablica 3. NAJAVA PRATEĆE OBRAZOVNE MJERE U SKLOPU ŠKOLSKE SHEME ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
od 23.05. do 30.05.2019.
R. br. ŠKOLA/OBRAZOVNA USTANOVA MJESTO DATUM, VRIJEME PRATEĆA OBRAZOVNA MJERA PROVESTI ĆE ZAPOSLENIK/CI UPRAVE ZA STRUČNU PODRŠKU
1. OŠ. Vilima Korajca Kaptol 29.05.2019.
10.15 sati
Satovi kušanja voća Goran Josipović
2. OŠ. Frane Krsta Frankopana Zagreb 30.05.2019.
8.00-11.00 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Anđelka Pejaković
3. OŠ. Grgura Karlovčana Đurđevac 30.05.2019. Satovi kušanja sireva Tomislav Mesić
4. Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega 31.05.2019.
10.45 sati
Satovi kušanja voća Snježana Pešut-Pilon
5. OŠ. Primošten Primošten 31.05.20189. Satovi kušanja Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
6. OŠ. Dalj Dalj 31.05.2019.
8.50-9.35 sati
Satovi kušanja voća (jagode) Ruža Skenderović
7. OŠ. Mikleuš Mikleuš 03.06.2019.
9.00 sati
Satovi kušanja voća Marko Borić
8. PŠ. Peršavec Peršavec 03.06.2019.
10.45 sati
Satovi kušanja Darko Antonina, Dragutin Kasteljan
9. OŠ. Antunovac Antunovac 03.06.2019.
11.35-12.20 sati
Satovi kušanja voća(trešnje) Snježana Numanović
10. OŠ. Levanjska Varoš Levanjska Varoš 03.06.2019.
8.50-9.35 sati
Satovi kušanja sira Emilija Cimerman
11. OŠ. Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac 04.06.2019.
9.30-10.15 sati
Satovi kušanja voća (jagode) Snježana Numanović
12. Područna škola Ivanovac Ivanovac 04.06.2019.
9.45-10.30 sati
Satovi kušanja sira Emilija Cimerman
13. OŠ. Lovre Pl. Matačića Zagreb 05.06.2019. Satovi kušanja voća, povrća
(1.-8.razreda)
Marijan Mavračić, Joško Bubalo
14. OŠ. Slunj Slunj 05.06.2019.
8.30 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Ljubica Magdić, Bernarda Dražetić
15. OŠ. Eugena Kvaternika Rakovica 05.06.2019.
11.30 sati

NEĆE SE ODRŽATI

Satovi kušanja mliječnih proizvoda Ljubica Magdić, Bernarda Dražetić
16. Srednja škola Donji Miholjac Donji Miholjac 05.06.2019.
9.45-10.30 sati
Satovi kušanja voća (jagode) Snježana Numanović
17. OŠ. Darda
Područna škola Mece
Mece 05.06.2019.
9.30-10.15 sati
Satovi kušanja voća (jagode) Ruža Skenderović
18. Srednja škola Čazma Čazma 06.06.2019. Satovi kušanja voća Tanja Lasić Jašarović
19. OŠ. Suhopolje Suhopolje 06.06.2019.
8.00 sati
Satovi kušanja voća i povrća Marijan Lincmajer
20. OŠ. Josipdol Josipdol 06.06.2019.
11.20 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Bernarda Dražetić, Mirna Ceranić
21. Škola za umjetnost, dizajn , grafiku i odjeću Zabok 06.06.2019.
13.00 sati
Satovi kušanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
22. OŠ. Ivana Brlić Mažuranić Strizivojna 06.06.2019.
16.20-17.05 sati
Satovi kušanja voća (jagode) Snježana Numanović
23. OŠ. Suhopolje Suhopolje 07.06.2019.
8.00 sati
Satovi kušanja sireva Ljubica Kravarščan
24. OŠ. Jabukovac Zagreb 07.06.2019.
10.00-11.35 sati
Satovi kušanja voća, povrća
(1.-4.razreda)
Joško Bubalo
25. Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb 23.05.2019.
14.00-14.45 sati
Predavanja voće Marijan Mavračić
26. OŠ. Slano Slano 27.05.2019. Predavanja Frano Mihlinić
27. OŠ. fra Ante Gnječa Staševica 27.05.2019. Predavanja Ante Mijić, Ivana Tomac Talajić
28. OŠ. Jesenice Dugi Rat 28.05.2019.
14.00 sati
Predavanja Žarko Kovačić
29. OŠ. Petra Preradovića Pitomača 29.05.2019.
10.00 sati
Predavanja Marijan Lincmajer
30. OŠ. Sveti Martin Sveti Martin na Muri 29.05.2019.
9.20 sati
Predavanja Valerija Čižmak, Mirjana Bengeri
31. OŠ. Vilima Korajca Kaptol 29.05.2019.
9.30 sati
Predavanja Goran Josipović
32. Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb 30.05.2019.
14.00-14.45 sati
Predavanja voće
(2.razred)
Marijan Mavračić
33. OŠ. Frane Krsta Frankopana Zagreb 30.05.2019.
8.00-11.30 sati
Predavanja voće, povrće, mlijeko Anđelka Pejaković, Joško Bubalo i Marijan Mavračić
34. OŠ. Frane Krsta Frankopana Zagreb 30.05.2019.
10.30-11.30 sati
Predavanja voće
(5 razredi)
Marijan Mavračić
35. OŠ. Antuna Gustava Matoša Zagreb 30.05.2019.
9.55-10.40 sati
Predavanja voće, povrće, mlijeko Anđelka Pejaković, Joško Bubalo
36. Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega 31.05.2019.
10.00 sati
Predavanja Snježana Pešut-Pilon
37. Obrtnička škola Požega Požega 31.05.2019.
10.30 sati
Predavanja Mladen Perak
38. OŠ. Primošten Primošten 31.05.2019. Predavanja Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
39. OŠ. Dalj Dalj 31.05.2019.
9.50-10.35 sati
Predavanja Ruža Skenderović
40. OŠ. Poliklinika Suvag Zagreb 03.06.2019.
12.15-13.45 sati
Predavanja voće, povrće Joško Bubalo
41. OŠ. Slunj Slunj 03.06.2019.
8.30 sati
Predavanja Ljubica Magdić
42. OŠ. Slunj Slunj 03.06.2019.
9.30 sati
Predavanja Ljubica Magdić
43. OŠ. Ivan Goran Kovačić Duga Resa 03.06.2019.
10.00 sati
Predavanja Nikolina Štedul
44. OŠ. Ivan Goran Kovačić Duga Resa 03.06.2019.
10.45 sati
Predavanja Nikolina Štedul
45. OŠ. Ivo Dugandžić-Mišić Komin 03.06.2019. Predavanja Ante Mijić, Ivana Tomac Talajić
46. OŠ. Antunovac Antunovac 03.06.2019.
12.25-13.10 sati
Predavanja Snježana Numanović
47. OŠ. Levanjska Varoš Levanjska Varoš 03.06.2019.
8.00-8.45 sati
Predavanja Emilija Cimerman
48. Škola za odgoj i obrazovanje Pula 03.06.2019.
15.40 sati
Predavanja Nenad Hrelja
49. Ekonomsko-turiatičk škola Karlovac Karlovac 04.06.2019.
13.10 sati
Predavanja Nikolina Štedul
50. I. OŠ. Ogulin Ogulin 04.06.2019.
10.00 sati
Predavanja Srećko Kostelić
51. OŠ. Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac 04.06.2019.
8.35-9.20 sati
Predavanja Snježana Numanović
52. Područna škola Ivanovac Ivanovac 04.06.2019.
8.00-8.45 sati
Predavanja Emilija Cimerman
53. OŠ. Lovre Pl. Matačića Zagreb 05.06.2019. Predavanja voće, povrće
(1.-4.razreda)
Marijan Mavračić, Joško Bubalo
54. X.gimnazija Zagreb 05.06.2019.
13.15-14.00 sati
Predavanja voće Marijan Mavračić
55. OŠ. Ljudevit Modec Križevci 05.06.2019.
13.20 sati
Predavanja Tanja Lasić Jašarović
56. OŠ. Slava Raškaj,
Područna škola Vrhorac
Vrhorac 05.06.2019.
10.00 sati
Predavanja Nikolina Štedul
57. OŠ. Don Mihovila Pavlinovića Metković 05.06.2019. Predavanja Ante Mijić, Ivana Tomac Talajić
58. Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik 05.06.2019. Predavanja Zoran Kajić
59. Srednja škola Donji Miholjac Donji Miholjac 05.06.2019.
8.40–9.25 sati
Predavanja Snježana Numanović
60. XII. gimnazija Zagreb 05.06.2019.
17.30-18.15 sati
Predavanja voće, povrće Joško Bubalo
61. XV. gimnazija Zagreb 06.06.2019.
14.15-15.00 sati
Predavanja mlijeko i mliječni proizvodi Anđelka Pejaković
62. Glazbena škola Varaždin Varaždin 06.06.2019.
11.00 sati
Predavanja Davor Brečak
63. OŠ. Josipdol Josipdol 06.06.2019.
10.30 sati
Predavanja Mirna Ceranić
64. Škola za umjetnost, dizajn , grafiku i odjeću Zabok 06.06.2019.
13.00 sati
Predavanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
65. OŠ. Satnica Đakovačka Satnica Đakovačka 06.06.2019.
13.30-14.15 sati
Predavanja Snježana Numanović
66. OŠ. Ivana Brlić Mažuranić Strizivojna 06.06.2019.
15.30-16.15 sati
Predavanja Snježana Numanović
67. OŠ. Vladimir Nazor Đakovo 06.06.2019.
10.00-10.45 sati
Predavanja Ruža Skenderović
68. OŠ. Jabukovac Zagreb 07.06.2019.
10.00-11.35 sati
Predavanja mlijeko Anđelka Pejaković
69. OŠ. Vladimir Nazor Križevci 07.06.2019.
10.00 sati
Predavanja Dario Zagorec, Tanja Lasić Jašarović
70. OŠ. Vladimir Nazor Križevci 07.06.2019.
13.30 sati
Predavanja Dario Zagorec, Tanja Lasić Jašarović
71. OŠ. Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin 07.06.2019.
12.30 sati
Predavanja Srećko Kostelić
72. OŠ. Suhopolje Suhopolje 07.06.2019.
8.00 sati
Predavanja Ljubica Kravarščan
73. OŠ. Primošten Primošten 30.05.2019. Posjet PG-u Jelena Brkić Terzanović, Karlo Rubelj
74. OŠ. Darda Darda 04.06.2019.
8.00-12.00 sati
Posjet PG-u Ruža Skenderović
75. OŠ. Mikleuš Mikleuš 05.06.2019.
9.00 sati
Posjet PG-u Marko Borić
76. OŠ. Vilima Korajca Kaptol 06.06.2019.
8.00 sati
Posjet PG-u Goran Josipović
77. OŠ. Ston Ston 07.06.2019. Posjet PG-u Ivana Tomac Talajić
78. OŠ. Lug Lug 07.06.2019.
9.00-9.45 sati
Posjet PG-u Ruža Skenderović
79. Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik 10.06.2019. Posjet PG-u Gordana Kožarić-Silov, Marko Dobrić
80. V. gimnazija Zagreb 10.06.2019. Posjet PG-u Joško Bubalo