Školska shema-Najavljene aktivnosti-Tablica 2

Tablica 2. NAJAVA PRATEĆE OBRAZOVNE MJERE U SKLOPU ŠKOLSKE SHEME ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

od 16.05. do 23.05.2019.

R. br. ŠKOLA/OBRAZOVNA USTANOVA MJESTO DATUM, VRIJEME PRATEĆA OBRAZOVNA MJERA PROVESTI ĆE ZAPOSLENIK/CI UPRAVE ZA STRUČNU PODRŠKU
1. OŠ. Braća Ribar Sisak 21.05.2019.
8.30 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Ivan Jukić, Anđelka Pejaković
2. OŠ. Jakovlje Jakovlje 21.05.2019.
12.30 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Manuel Čičko, Dalibor Zima
3. OŠ. Luka Luka 21.05.2019.
13.30-15.05 sati
Satovi kušanja voća Ana Posedi, Dunja Prvčić
4. OŠ. Jurja Habdelića Velika Gorica 22.05.2019.
8.00 – 9.35 sati
Satovi kušanja voća i mliječnih proizvoda Dunja Prvčić, Anđelka Pejaković, Dalibor Zima
5. OŠ. Fra Bernadina Tome Leakovića Bošnjaci 23.05.2019.
8.00 sati
Satovi kušanja Mira Živković,Božica Dolić
6. OŠ. Ivana Gundulića Dubrovnik 23.05.2019. Satovi kušanja Zoran Kajić
7. OŠ. Stjepana Bencekovića Rakov Potok 23.05.2019.
10.00 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Manuel Čičko, Dalibor Zima
8. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 23.05.2019. Satovi kušanja voća Marijan Lincmajer
9. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 23.05.2019.
9.00 sati
Satovi kušanja voća Marijan Lincmajer
10. OŠ. Vladimir Nazor Pisarovina 23.05.2019.
10.30 – 11.50 sati
Satovi kušanja voća Ana Posedi, Dunja Prvčić
11. OŠ. Krapinske Toplice Krapinske Toplice 24.05.2019.
11.00 sati
Satovi kušanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
12. OŠ. Mate Lovraka Veliki Grđevac 24.05.2019.
7.45 sati
Satovi kušanja voća Grozdana Grubišić-Popović
13. OŠ. Mate Lovraka Veliki Grđevac 24.05.2019.
8.35 sati
Satovi kušanja voća Grozdana Grubišić-Popović
14. OŠ. Eugena Kumičića Slatina 24.05.2019.
10.30 sati
Satovi kušanja voća i mliječnih proizvoda Tihana Bišćan i Ivana Češek
15. OŠ. Klinča Sela Donja Zdenčina 24.05.2019.
9.50-11.25 sati
Satovi kušanja voća Ana Posedi, Dunja Prvčić
16. OŠ. Mihaela Šiloboda Sveti Martin pod Okićem 24.05.2019.
11.45 sati
Satovi kušanja mliječnih proizvoda Dalibor Zima, Manuel Čičko
17. OŠ. Dragutina Domjanića Zagreb, Gajnice 27.05.2019.
14.00 – 14.45 sati
Satovi kušanja voća i mliječnih proizvoda Anđelka Pejaković, Joško Bubalo i Marijan Mavračić
18. OŠ. Mihovljan Mihovljan 27.05.2019.
8.00 sati
Satovi kušanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
19. PŠ. Golubovec Golubovec 27.05.2019.
10.45 sati
Satovi kušanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
20. Klasična gimnazija fra M.Lanosovića Slavonski Brod 27.05.2019.
10.40 sati
Satovi kušanja voća Mara Maglić, Vera Novaković
21. OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci 27.05.2019.
09.00 sati
Satovi kušanja voća Marko Borić
22. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac 27.05.2019.
8.45 sati
Satovi kušanja voća i povrća Nikolina Štedul, Nikola Gržan
23. Prirodoslovna škola Karlovac 27.05.2019.
10.20 sati
Satovi kušanja voća i povrća Nikolina Štedul, Nikola Gržan
24. OŠ. Franje Horvata Kiša Lobor 28.05.2019.
12.15 sati
Satovi kušanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
25. OŠ. 22. Lipanj Sisak 28.05.2019.
11.00 sati
Satovi kušanja voća Marija Petir, Mirta Križanić Božurić
26. OŠ. Vjekoslav Klaić Garčin 28.05.2019.
11.30 sati
Satovi kušanja voća Mara Maglić, Vera Novaković
27. OŠ. Stjepan Radić Bibinje 28.05.2019.
9.00 sati
Satovi kušanja voća i povrća Mirjana Dijan i Žarko Lovrinov
28. OŠ. Mahično Karlovac 28.05.2019.
9.50 sati
Satovi kušanja voća i povrća Nikolina Štedul, Nikola Gržan
29. OŠ. Zlatar Bistrica Zlatar Bistrica 29.05.2019.
10.40 sati
Satovi kušanja Darko Antonina, Dragutin Kasteljan
30. I.OŠ. Petrinja Petrinja 29.05.2019.
8.50 sati
Satovi kušanja Marija Petir, Josipa Miličić
31. OŠ. Vladimira Nazora Nova Bukovica 29.05.2019.
13.30 sati
Satovi kušanja voća i mliječnih proizvoda Tihana Bišćan i Ivana Češek
32. OŠ. Barilović Belaj, Područna škola Belaj 29. 05.2019.
9.40 sati
Satovi kušanja voća i povrća Nikolina Štedul, Nikola Gržan
33. OŠ. Katarine Zrinski Krnjak 29. 05.2019.
11.20 sati
Satovi kušanja voća i povrća Nikolina Štedul, Nikola Gržan
34. SŠ. Gospodarska škola Instituto proffesionale Buje Buje 29.05.2019.
10.45-11.30 sati
Satovi kušanja Marina Kocijančić, Zdravko Miholić
35. SŠ. Gospodarska škola Instituto proffesionale Buje Buje 29.05.2019.
11.35-12.20 sati
Satovi kušanja Marina Kocijančić, Zdravko Miholić
36. OŠ. Mate Lovraka Petrinja 30.05.2019.
9.50 sati
Satovi kušanja voća Marija Petir, Josipa Miličić
37. OŠ. Grabrik Karlovac 30.05.2019.
11.30 sati
Satovi kušanja voća i povrća Nikolina Štedul, Nikola Gržan
38. OŠ. Mače Mače 31.05.2019.
10.45 sati
Satovi kušanja Darko Antonina, Dragutin Kasteljan
39. OŠ. Pokupsko Pokupsko 15.05.2019.
9.30 -10.15 sati
Predavanja Ana Posedi, Dunja Prvčić
40. OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci 16.05.2019.
08.45 sati
Predavanja Marko Borić
41. SŠ. Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor 17.05.2019.
13.05-13.55 sati
Predavanja Ana Posedi, Dunja Prvčić
42. OŠ. Eugena Kumičića Slatina 17.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Tihana Bišćan i Ivana Češek
43. OŠ. Cavtat Cavtat 20.05.2019. Predavanja Zoran Kajić
44. OŠ. Mikleuš Mikleuš 20.05.2019.
08.45 sati
Predavanja Marko Borić
45. OŠ. Jakovlje Jakovlje 21.05.2019.
12.30 sati
Predavanja Manuel Čičko, Dalibor Zima
46. OŠ. Luka Luka 21.05.2019.
13.30 -15.05 sati
Predavanja Ana Posedi, Dunja Prvčić
47. Ekononska i birotehnička škola Bjelovar 22.05.2019.
12.15 sati
Predavanja Grozdana Grubišić-Popović
48. Medicinska škola Bjelovar 22.05.2019.
13.00 sati
Predavanja Grozdana Grubišić-Popović
49. OŠ. Domašinec Domašinec 22.05.2019.
11.50 sati
Predavanja Natalija Peter-Hunjadi
50. OŠ. Vladimira Nazora Nova Bukovica 22.05.2019.
11.30 sati
Predavanja Tihana Bišćan i Ivana Češek
51. OŠ. Jurja Habdelića Velika Gorica 22.05.2019.
8.00 – 9.35 sati
Predavanja Dunja Prvčić, Anđelka Pejaković, Dalibor Zima
52. OŠ. Fra Bernadina Tome Leakovića Bošnjaci 23.05.2019.
8.00 sati
Predavanja Mira Živković,Božica Dolić
53. OŠ. Zorke Sever Popovača 23.05.2019.
8.00 sati
Predavanja Ivan Jukić
54. Učenički dom Garešnica 23.05.2019.
8:00 sati
Predavanja Jadranka Berić
55. OŠ. Stjepana Bencekovića Rakov Potok 23.05.2019.
10.00 sati
Predavanja Dalibor Zima, Manuel Čičko
56. OŠ. Ivana Gundulića Dubrovnik 23.05.2019. Predavanja Zoran Kajić
57. OŠ. Ston Ston 23.05.2019. Predavanja Frano Mihlinić
58. OŠ. 1.listopada 1942. Čišla Područna škola Gata 1-4 razred Gata 23.05.2019.
8.20 sati
Predavanja Žarko Kovačić
59. OŠ. 1.listopada 1942. Čišla Područna škola Dubrava 1-4 razred Dubrava 23.05.2019.
9.30 sati
Predavanja Žarko Kovačić
60. OŠ. 1.listopada 1942. Čišla Područna škola Tugare 1-4 razred Tugare 23.05.2019.
11.00 sati
Predavanja Žarko Kovačić
61. OŠ. Vladimir Nazor Pisarovina 23.05.2019.
10.30 – 11.50 sati
Predavanja Ana Posedi, Dunja Prvčić
62. OŠ. Klinča Sela Donja Zdenčina 24.05.2019.
9.50-11.25 sati
Predavanja Ana Posedi, Dunja Prvčić
63. OŠ. Mate Lovraka Veliki Grđevac 24.05.2019.
9.40 sati
Predavanja Grozdana Grubišić-Popović
64. Ekononska i birotehnička škola Bjelovar 24.05.2019.
12.15 sati
Predavanja Grozdana Grubišić-Popović
65. OŠ. Mihaela Šiloboda Sveti Martin pod Okićem 24.05.2019.
11.45 sati
Predavanja Dalibor Zima, Manuel Čičko
66. OŠ. Eugena Kvaternika, Rakovica Rakovica 24.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Ljubica Magdić
67. OŠ. Dragutina Domjanića Zagreb, Gajnice 27.05.2019.
14.00 – 14.45 sati
Predavanja voće, povrće, mlijeko Anđelka Pejaković, Joško Bubalo i Marijan Mavračić
68. OŠ. Mihovljan Mihovljan 27.05.2019.
8.00 sati
Predavanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
69. PŠ. Golubovec Golubovec 27.05.2019.
10.45 sati
Predavanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
70. OŠ. Slano Slano 27.05.2019. Predavanja Frano Mihlinić
71. OŠ. Fra Ante Gnječa Staševica 27.05.2019. Predavanja Ante Mijić, Ivana Tomac Talajić
72. OŠ. Eugena Kvaternika, Rakovica Rakovica 27.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Ljubica Magdić
73. OŠ. Varaždinske Toplice Varaždinske Toplice 27.05.2019.
9.00 sati
Predavanja za uč.od 1. – 4. razreda Jelena Stipetić
74. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac 27. 05.2019.
8.45 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Nikola Gržan
75. Prirodoslovna škola Karlovac 27. 05.2019.
10.20 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Nikola Gržan
76. OŠ. Vladimira Nazora Vrsar 27.05.2019.
12.00-12.45 sati
Predavanja Ivanka Bervida, Z. K. Buić
77. OŠ. Vladimira Nazora Vrsar 27.05.2019.
13.00-13.45
Predavanja Ivanka Bervida, Z. K. Buić
78. OŠ. Franje Horvata Kiša Lobor 28.05.2019.
12.15 sati
Predavanja Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Sandra Majsec
79. OŠ. Kneginec Gornji Kneginec Gornji 28.05.2019.
8.00 sati
Predavanja za uč.od 1. – 4. razreda Jelena Stipetić
80. OŠ. Konjšćina Konjšćina 28.05.2019.
11.35 sati
Predavanja Darko Antonina, Dragutin Kasteljan
81. OŠ. Vjekoslav Klaić Garčin 28.05.2019.
12.30 sati
Predavanja Mara Maglić, Vera Novaković
82. OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje 28.05.2019.
8.00 sati
Predavanja Marijan Lincmajer
83. OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje 28.05.2019.
9.00 sati
Predavanja Marijan Lincmajer
84. OŠ. Eugena Kvaternika Rakovica 28.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Ljubica Magdić
85. OŠ. Mahično Karlovac 28.05.2019.
9.50 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Nikola Gržan
86. Medicinska škola Karlovac 28. 05.2019.
12.00 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Nikola Gržan
87. OŠ. Generalski stol Generalski stol 28.05.2019.
11.45 sati
Predavanja Mirna Ceranić
88. OŠ. Zlatar Bistrica Zlatar Bistrica 29.05.2019.
10.40 sati
Predavanja Darko Antonina, Dragutin Kasteljan
89. OŠ. Barilović Belaj, Područna škola Belaj 29.05.2019.
9.40 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Nikola Gržan
90. OŠ. Draganići Draganići 29.05.2019.
09.50 sati
Predavanja Bernarda Dražetić
91. OŠ. Cetingrad Cetingrad 29.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Ljubica Magdić
92. OŠ. Cetingrad Cetingrad 29.05.2019.
9.30 sati
Predavanje Ljubica Magdić
93. III.0Š. Varaždin Biškupec 30.05.2019.
8.00 sati
Predavanja za uč.od 1. – 4. razreda Jelena Stipetić
94. OŠ. Grabrik Karlovac 30.05.2019.
11.30 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Nikola Gržan
95. Trgovačko – ugostiteljska škola Karlovac 30.05.2019.
14.00 sati
Predavanja Nikolina Štedul, Bernarda Dražetić
96. OŠ. Poreč Poreč 30.05.2019.
10.00-10.45 sati
Predavanja Marina Kocijančić, Zdravko Miholić
97. OŠ. Poreč Poreč 30.05.2019.
11.00-11.45 sati
Predavanja Marina Kocijančić, Zdravko Miholić
98. OŠ. Komarevo Komarevo, Sisak 27.05.2019.
9.00 sati
Posjet PG-u Marija Petir