SAVJETI

Repina nematoda (Heterodera schachtii)

Repina nematoda (Heterodera schachtii)

Na proizvodnju šećerne repe utječe veliki broj čimbenika kao što su: agrotehničke mjere, sklop i raspored biljaka, sorte, te čimbenici na koje ne možemo utjecati (vremenske prilike, trajanje vegetacije, itd.).

Čudesni lišajevi

Čudesni lišajevi

U ekstenzivnim ili zapuštenim voćnjacima vrlo često možemo uočiti lišajeve. Javljaju se na deblu i granama gotovo svih voćnih vrsta, ali najviše ih pronalazimo na šljivi, orahu i jabuci.

Konzervacija i skladištenje prskalica u zimskom periodu

Konzervacija i skladištenje prskalica u zimskom periodu

Kako bi priključne i pogonske strojeve održali u ispravnom tehničkom stanju potrebno ih je na pravilan način redovno čistiti, održavati, konzervirati i skladištiti, pogotovo u periodu kada se ne koriste, a posebice tijekom zime.

Gnojidba, njega i prihrana uljane repice

Gnojidba, njega i prihrana uljane repice

Uljana repica prodire duboko u tlo, te je osjetljiva na plitko obrađenu mekotu ili na plitki tvrđi i nepropusni sloj. Korijen uljane repice zahtijeva više kisika od korijena žitarica, stoga tla na kojima se voda zadržava i kraće vrijeme tijekom kišnih razdoblja, ne odgovaraju njenom uzgoju.

Osvrt na zimsku rezidbu vinove loze

Osvrt na zimsku rezidbu vinove loze

Mnogi vinogradari u Međimurju, a zasigurno i u drugim dijelovima Lijepe naše, naročito u kontinentalnoj Hrvatskoj, o rezidbi vinograda počinju razmišljati tek krajem zime, odnosno dolaskom „Dana Sv. Vinka“.

Drenaža u Podravini

Drenaža u Podravini

O drenaži u poljoprivredi kao zahvatu posljednjih godina vrlo malo se govori i piše kao što je rijetki poljoprivrednici i provode na svojim poljoprivrednim površinama.

Masovna pojava stjenica na lipi

Masovna pojava stjenica na lipi

Posljednjih se dana na južnoj strani debla lipa u Podravini mogla primijetiti masovna pojava rijetko viđanih stjenica.

Fitoupisnik i biljna putovnica

Fitoupisnik i biljna putovnica

Pristupom Hrvatske Europskoj uniji hrvatsko tržište postalo je dijelom jedinstvenog tržišta unutar kojeg ne postoje granice i unutar kojeg se provjera zdravstvenog stanja bilja i biljnih proizvoda ne obavlja na graničnim prijelazima.

Obrada tla i gnojidba vinograda

Obrada tla i gnojidba vinograda

Prilikom obrade tla i gnojidbe vinograda često se zaboravlja kako je polovica vinograda iznad površine tla, dok je druga polovica, isto tako važna - ispod povrišne tla.

Oštećenja drva od fizikalno – mehaničkih utjecaja

Oštećenja drva od fizikalno – mehaničkih utjecaja

Stablo je za vrijeme svog rasta i razvoja podložno utjecaju mnogih vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na nepravilnost građe, boje i teksture drva. Te nepravilnosti jednim imenom nazivamo greške drva.

Pojava lisnog minera zmijolikih mina u vinogradima

Pojava lisnog minera zmijolikih mina u vinogradima

Obilazeći vinograde tijekom kolovoza teško je bilo ne primijetiti pojavu zmijolikih mina na lišću na brojnim trsovima. Radi se o oštećenjima lista od lisnog minera zmijolikih mina - Phyllocnistis vitegenella (Clemens).

O sadnji lukovica

O sadnji lukovica

Kraj rujna i listopad,otprilike 1,5-2 mjeseca prije smrzavanja tla u kontinentalnom kraju vrijeme je za sadnju lukovica tulipana. Uspijevaju u područjima sa hladnim zimama i toplim sušnim ljetima.

Mjere zaštite od šumskog štetnika gubara

Mjere zaštite od šumskog štetnika gubara

Gubar je značajni šumski štetnik koji se pojavljuje najčešće na hrastovima ali i na drugim vrstama listača poput bukve, graba, lijeske, brijesta i pitomog kestena.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr