MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Potpore u ribarstvu

Potpore u ribarstvu

Otvoreni natječaji

Ribolov

Mjera I.21 „ Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena zamjena motora“

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. travnja 2021.

Mjera I.I “Inovacije”

Natječaj

Rok za podnošenje zahtjeva je 2. kolovoza 2021.

Akvakultura

Mjera II.10 „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Rok za podnošenje zahtjeva je 01. travnja 2022.

Mjera II.11 „ Zaštita javnog zdravlja – COVID-19“

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. ožujka 2021. za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

Mjera II.13 “Osiguranje akvakulturnih stokova”

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2023.

Zahtjev se podnosi jednom godišnje od 1. svibnja do 1.kolovoza

Mjera II.I “Inovacije”

Natječaj

Rok za podnošenje zahtjeva je 2. kolovoza 2021.

Prerada i tržište

Mjera IV.1 „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2023.

Mjera IV.4 „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19“

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. ožujka 2021.

IV.4 “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. srpnja 2021.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:

IZVOR – https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

KONTROLA NA TERENU – PRIRUČNIK I OBRASCI

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvršiti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.

NABAVA – 3 ponude

PREUZETI Nabava – prikupljanje ponuda

PREUZETI Sažetak izbora ponuda – primjer

PREUZETI Tehnička specifikacija – primjer

Natječaji Operativnog programa za ribarstvo – EFPR

DRŽAVNE POTPORE

Potpora male vrijednosti – de minimis

Potpora male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Rok za podnošenje zahtjeva je 01. svibnja

Potpora za štetu od dupina

Rok za podnošenje zahtjeva je 01. travnja

Državna potpora za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini

Rok za podnošenje zahtjeva za IV. tromjesečje je 15. siječnja 2021.

Državna potpora za štete na uzgajalištima dagnji

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. travnja, za nastale štete i/ili izgubljenu dobit u prethodnoj godini, a zaključno u 2025. godini za 2024. godinu.

Iznimno, Zahtjev za potporu u 2021. godini se podnosi do 1. lipnja

Obrasci

Državna potpora u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19, mali priobalni ribolov

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 (NN 42/2021).

Rok za podnošenje zahtjeva je 21. svibnja 2021. godine. Obrasci

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima (NN 46/2021)

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja, a zaključno u 2023. godini.

Iznimno, Zahtjev za potporu u 2021. godini se podnosi u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.