Potpore u ribarstvu

Potpore u ribarstvu

Mjere iz OP za pomorstvo i ribarstvo –  Otvoreni natječaji

RIBOLOV

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2019. godina)

MJERA III.2./ III.3. PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RAZVOJA U RIBARSTVU

https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-nacinu-odabira-financiranja-i-provedbe-lokalnih-razvojnih-strategija-u-ribarstvu-2019-godina/

 AKVAKULTURA

II.10 „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Rok za podnošenje zahtjeva je 01. travnja 2022.

II.13 “Osiguranje akvakulturnih stokova”

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2023.

Zahtjev se podnosi jednom godišnje od 1. svibnja do 1.kolovoza

TRŽIŠTE I PRERADA

IV.1 „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2023.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:

IZVOR – https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

KONTROLA NA TERENU – PRIRUČNIK I OBRASCI

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvršiti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.

NABAVA – 3 ponude

PREUZETI Nabava – prikupljanje ponuda

PREUZETI Sažetak izbora ponuda – primjer

PREUZETI Tehnička specifikacija – primjer

Natječaji Operativnog programa za ribarstvo – EFPR

DRŽAVNE POTPORE:

Potpora male vrijednosti – de minimis

Rok za podnošenje zahtjeva je 01. svibnja

Potpora za štetu od dupina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_104_1852.html

Rok za podnošenje zahtjeva je od 01. siječnja do 01. travnja

Državna potpora za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini

Rok za podnošenje zahtjeva za IV. tromjesečje je 15. siječnja 2021.

“Potpora male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu”

https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=4008

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. svibnja.

Državna potpora za štete na uzgajalištima dagnji

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. travnja, za nastale štete i/ili izgubljenu dobit u prethodnoj godini, a zaključno u 2025. godini za 2024. godinu.

Obrasci

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima (NN 46/2021)

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja, a zaključno u 2023. godini.