Integrirana poljoprivredna proizvodnja

Sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji NN (137/12 i 59/14) proizvođači koji su u sustavu integrirane proizvodnje prijavljuju se za stručni nadzor Nadzornom tijelu (službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede) najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

Integrirana proizvodnja obuhvaća područja poljoprivredne proizvodnje ratarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva.

U prijavi za stručni nadzor proizvođač je dužan Nadzornom tijelu dostaviti sljedeće podatke:

a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;
b) adresu, telefonski broj i/ili e mail adresu i OIB;
c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);
d) popis ARKOD parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;
e) prikaz stanja ili okvirni plan poljoprivredne proizvodnje po ARKOD parcelama što uključuje popis kultura.

Dokumenti za prijavu stručnog nadzora:
Prijava za stručni nadzor integrirane proizvodnje

Svoju prijavu možete poslati poštom na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

ili putem emaila na: kristina.novak@mps.hr ili tatjana.medimurec@mps.hr

Nadzorno tijelo na osnovu zahtjeva proizvođaču dostavlja obavijest o osobi koja je zadužena za stručni nadzor i obrazac nadzorne liste koju je proizvođač dužan ispuniti prije stručnog nadzora.