PODSJETNIK PROIZVOĐAČIMA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

Podsjećamo proizvođače drvenastih kultura kratkih ophodnji na obvezu prijave stručnog nadzora do 15. veljače 2021.

Sukladno Pravilniku o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji („Narodne novine“ br. 111/2018;  33/2019; 50/2019)  proizvođači drvenastih kultura kratkih ophodnji prijavljuju se za stručni nadzor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za obavljanje upravnih i drugih poslova u području poljoprivrede i šumarstva (Ministarstvo poljoprivrede) najkasnije do 15. veljače tekuće godine. Proizvođači koji žele uključiti nove površine za uzgoj drvenastih kultura kratkih ophodnji prijavljuju iste za stručni nadzor tijekom cijele kalendarske godine.

Obveza stručnog nadzora drvenastih kultura kratkih ophodnji propisana je na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine«, broj 15/18 i 111/18).

Stručni nadzor podrazumijeva kontrolu udovoljavanja uvjetima uzgoja propisanim Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji i pravilnikom kojim se propisuje popis biljnih vrsta te način i uvjeti uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji.

Stručni nadzor obuhvaća:

  1. a) kontrolu na terenu nakon osnivanja drvenaste kulture kratkih ophodnji
  2. b) kontrolu na terenu najmanje jednom godišnje kod svih proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji u vrijeme vegetacije.

Prilikom prijave za stručni nadzor proizvođač je dužan Ministarstvu dostaviti sljedeće podatke:

  1. a) ime i prezime ili naziv Proizvođača
  2. b) adresu, telefonski broj i/ili e-mail adresu i OIB
  3. c) upisni broj u Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji
  4. d) popis površina za stručni nadzor (ARKOD za poljoprivredno zemljište ili K.O. i k.č.br. za šumsko zemljište)

Dokumenti za prijavu stručnog nadzora:

Prijava za stručni nadzor uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

Prijava se dostavlja poštom na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

ili putem emaila na: gordana.jurina@mps.hr ili jasmina.vagan@mps.hr

Na osnovu podnesenog Zahtjeva proizvođaču se dostavlja obavijest o osobi koja je zadužena za stručni nadzor (službenik Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede), minimalno 15 dana prije izvršenja nadzora.