Poziv šumoposjednicima

Poziv šumoposjednicima

Pozivaju se vlasnici šuma da prisustvuju predavanju o izradi Programa gospodarenja koji se izrađuju za privatne šume za gospodarsku jedinicu GLOGOVAC-PLANJAK.

Pozivaju se vlasnici šuma da prisustvuju predavanju o izradi Programa gospodarenja koji se izrađuju za privatne šume

Program gospodarenja za G.J. „Glogovac-Planjak“ obuhvaća katastarske općine: Babino Polje, Blato, Korita, Maranovići i Prožura.

Predavanje će se održati u mjestu Babino Polje u Domu kulture, Zabrežje bb, 24.01.2019. u 13:10 sati.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr