Program gospodarenja za GJ Krapinske šume

Program gospodarenja za GJ <q>Krapinske šume</q>

Dana 16. 10. 2017. u 10:00 sati u prostorijama Savjetodavne Službe, D. G. Kramberger 1 u Krapini, biti će predstavljeni radovi na uređivanju šuma šumoposjednika na području gospodarske jedinice: „Krapinske Šume“.

Program gospodarenja za GJ „Krapinske -šume“ obuhvaća katastarske općine:

Krapina,,Putkovec,Gornja Pačetina,Krapina - grad, Škarićevo ,V. Ves,Petrovsko i Svedruža.

Izvođač radova je Pro Silva d.o.o., Zagreb.

Predavanje će se održati za sve zainteresirane šumoposjednike s područja katastarskih općina.

Za Savjetodavnu Službu: Pavlina Bosec, dipl. ing. šum. viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Za izvođača radova: Denis Stojsavljević, dipl. ing. šum.

Pavlina Bosec, dipl. ing. šum. 
Viši stručni savjetnik

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr