Upravno vijeće

Upravno vijeće Savjetodavne službe imenovano je temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 50/12 i 148/13). Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu.

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 50/12 i 148/13) jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici sukladno propisima o radu.

Sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 15/2018) predsjednik i članovi Upravnog vijeća Savjetodavne službe imenovani do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe do isteka mandata na koji su imenovani.

U Upravno vijeće Savjetodavne službe imenovani su:

TUGOMIR MAJDAK, predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. MILAN MESIĆ, član Upravnog vijeća

dr. sc. TOMISLAV DUBRAVAC, član Upravnog vijeća

dr. sc. DANKO DEŽĐEK, dr. vet. med., član Upravnog vijeća

Marija Milašin, dipl. ing. agr., član Upravnog vijeća, predstavnik službenika službe
HPŠSS, Podružnica Brodsko-posavske županije, stručna savjetnica
Trg hrvatskog preporoda 1, 35250 Oriovac
e-mail: Marija.Milasin@savjetodavna.hr
tel: 035/430-077, fax: 035/430-077

Odluka o imenovanju predstavnika radnika u Upravnom vijeću HPŠSS

Opoziv predstavnika radnika u Upravnom vijeću HPŠSS

Odluka o imenovanju predstavnika radnika Savjetodavne službe

Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Savjetodavne službe
Narodne novine br.: 35
19.04.2016.

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Savjetodavne službe
Narodne novine br.: 35
19.04.2016.

Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Savjetodavne službe, Narodne novine broj 135/15 od 16. prosinca 2015.
 

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Savjetodavne službe
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_75.html

Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Savjetodavne službe
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_74.html

Rješenje Vlade RH, Narodne novine broj 8/14 od 16. siječnja 2014. godine
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_8_131.html

 Sjednice Upravnog vijeća


19. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe

Sjednica je održana u srijedu, 26. rujna 2018. u 14:05 sati u Uredu ravnatelja Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, Bani 110, 10010 Zagreb

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izmjena Statuta Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe
 3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o planiranju rada, praćenju i vrednovanju učinkovitosti službenika
 4. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)
 5. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika
 6. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi usluge tiska
 7. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi prijenosnih računala
 8. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora za nabavu elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži
 9. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi radne i zaštitne odjeće – jakne, hlače, prsluci i kape
 10. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi agroklimatskih stanica
 11. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na održavanju protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području Dubrovačko-neretvanske županije

18. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe

Sjednica je održana u utorak, 24. srpnja 2018. u 15:50 sati u  Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 3. Donošenje Pravilnika o postupanju i zaštiti osobnih podataka u Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
 4. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika u Zadarskoj županiji
 5. Razno
 • dopis – upit Radničkog vijeća HPŠSS

17. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe

Sjednica je održana u petak, 8. lipnja 2018. telefonskim putem u 12:15 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)

16. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe

Sjednica je održana u utorak, 10. travnja 2018. u 9:35 sati u  Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe
 3. Donošenje Pravilnika o radu
 4. Donošenje Pravilnika o planiranju rada, praćenju i vrednovanju učinkovitosti službenika
 5. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
 6. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara
 7. Donošenje Pravilnika o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući
 8. Donošenje Etičkog kodeksa službenika
 9. Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju službenika
 10. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih automobila
 11. Donošenje Pravilnika o organizaciji vođenja, čuvanja, evidentiranja i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 12. Donošenje Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika
 13. Donošenje Pravilnika o uvjetima i prioritetima za financiranje radova biološke obnove šuma u šumama šumoposjednika
 14. Donošenje Pravilnika o uvjetima i prioritetima za financiranje radova održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika
 15. Donošenje Odluke o imenovanju pomoćnika ravnatelja Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe za Sektor za informacijske sustave i analitiku
 16. Razno

15. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u četvrtak, 22. veljače 2018. u 9:10 sati u  Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Statuta Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe
 3. Zamolba za produljenje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina starosti za Miroljuba Stojanovića
 4. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2017. godinu
 5. Financijski izvještaj Savjetodavne službe za 2017. godinu
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata (utvrđen na dan 31.12.2017. godine)
 7. Financijski plan Savjetodavne službe za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

14. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. u 13:00 sati u Savjetodavnoj službi, Savska cesta 41, Zagreb, u Uredu ravnatelja Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Cjenika stručnog nadzora integrirane proizvodnje za 2018. godinu
 3. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2017. godinu
 4. Izvješće o stručnom usavršavanju službenika Savjetodavne službe za 2017. godinu
 5. Razno

13. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u srijedu, 11. listopada 2017. u 10:30 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u uredu državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika s 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća
 2. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi tonera i tinti
 3. Zamolba za produljenje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina starosti za Franka Marinovića
 4. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2017. godinu
 5. Donošenje Odluke o korištenju službenih mobilnih telefona Savjetodavne službe
 6. Donošenje Odluke o korištenju službenog mobilnog Interneta Savjetodavne službe
 7. Donošenje Odluke o visini naknade troškova za dolazak na sjednice Stručnog vijeća te visini novčane naknade za rad u Stručnom vijeću
 8. Donošenje Odluke o imenovanju pomoćnice ravnatelja Savjetodavne službe za Sektor za podršku poslovnih procesa
 9. Razno
 • Obavijest o novom poslovnom prostoru Savjetodavne službe za potrebe Ureda ravnatelja
 • Obavijest o namjeri ravnatelja za traženje suglasnosti za novo zapošljavanje u Savjetodavnoj službi
 • Informacija o prijedlogu Financijskog plana Savjetodavne službe za razdoblje 2018.-2020. koji je dostavljen Ministarstvu poljoprivrede
 • Obavijest o problemima provedbe Ugovora o usluzi odabiranja i obilježavanja stabala za sječu zaključenih s Hrvatskim šumama d.o.o.

12. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u ponedjeljak, 31. srpnja 2017., telefonskim putem u 8,35 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Donošenje Odluke o razrješenju pomoćnika ravnatelja Savjetodavne službe
 2. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika
 3. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2017. godinu
 4. Donošenje Pravilnika o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući na korištenju u Savjetodavnoj službi
 5. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o zaštiti na radu
 6. Razno

11. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u srijedu, 28. lipnja 2017. u 11:10 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u uredu državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara
 4. Donošenje Odluke o imenovanju pomoćnika ravnatelja
 5. Davanje ovlaštenja ravnatelju Savjetodavne službe na korištenje službenog automobila Savjetodavne službe u službene svrhe
 6. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)
 7. Razno:
 • Obavijest o donesenoj Odluci o provedbi postupka jednostavne nabave vrijednosti ispod 200.000,00 kn bez PDV-a za robe i usluge te ispod 500.000,00 kn bez PDV-a za radove
 • Obavijest o donesenom Naputku za raspodjelu naknade pretrpljene štete iz neutrošenih sredstava za pokrivanje troškova provedbe mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) - osmerozubi smrekov pisar

10. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u četvrtak, 13. travnja 2017., telefonskim putem u 8,20 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog vijeća Savjetodavne službe

9. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u četvrtak, 16. ožujka 2017. u 14:00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u uredu državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Savjetodavne službe
 3. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2016. godinu
 4. Financijski izvještaj Savjetodavne službe za 2016. godinu
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata (utvrđen na dan 31.12.2016. godine)
 6. Financijski plan Savjetodavne službe za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 7. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2017. godinu
 8. Razno:
 • obavijest o namjeri traženja suglasnosti za novo zapošljavanje u Savjetodavnoj službi

 • obavijest o donesenom Planu nabave za 2017.


8. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u srijedu, 18. siječnja 2017. u 11:00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u uredu državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Savjetodavne službe na temelju provedenog javnog natječaja

7. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u petak, 23. prosinca 2016. u 11:00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u uredu državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Savjetodavne službe.
 3. Donošenje Odluke o imenovanju natječajne komisije koja će provesti postupak za javni natječaj za imenovanje ravnatelja Savjetodavne službe.

6. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u četvrtak, 8. prosinca 2016. u 08:15 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u uredu državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Cjenika stručnog nadzora integrirane proizvodnje za 2017. godinu.
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata (višak utvrđen na dan 31.12.2015. godine).
 4. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2016. godinu.
 5. Izvješće o stručnom usavršavanju službenika Savjetodavne službe za 2014., 2015. i 2016. godinu.
 6. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 7. Donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja Savjetodavne službe
 8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Savjetodavne službe

5. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u utorak, 18. listopada 2016. u 09:07 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Kabinetu ministra poljoprivrede.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje Zapisnika s 1., 2., 3., i 4. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Pravilnika o uvjetima i prioritetima za financiranje radova održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika.
 3. Donošenje Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika.
 4. Donošenje Pravilnika o uvjetima i prioritetima za financiranje radova biološke obnove šuma u šumama šumoposjednika.
 5. Davanje suglasnosti ravnatelju Savjetodavne službe za sklapanje Ugovora za nabavu usluge tiska brošure o pesticidima, kataloga savjetničkih paketa, letka o Savjetodavnoj službi, popratnog pisma i kuverte.
 6. Razno:
  • obavijest o sklopljenom Ugovoru o ustupanju licencije NorFor (Sustav za optimizaciju hranidbe goveda)
  • obavijest o proglašenju elementarne nepogode na području Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji zbog šteta uzrokovanih povećanim brojem štetnih organizama (smrekov potkornjak) i zahtjeva za sudjelovanjem predstavnika Savjetodavne službe tj. dipl. ing. šumarstva u povjerenstvima za procjenu šteta od elementarne nepogode

4. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u petak, 12. kolovoza 2016., telefonskim putem u 11,00 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)
 2. Odluka o zanavljanju službenih mobilnih uređaja za postojeće pretplatničke brojeve u Savjetodavoj službi
 3. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi poštanskih usluga

3. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u utorak, 12. srpnja 2016., telefonskim putem u 10:45 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika
 2. Razno:
  • Obavijest o namjeri ravnatelja za traženje suglasnosti za novo zapošljavanje u Savjetodavnoj službi
  • Obavijest o namjeri ravnatelja za donošenje Odluke o zanavljanju službenih mobilnih uređaja za postojeće pretplatničke brojeve u Savjetodavnoj službi

2. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u utorak, 31. svibnja 2016., telefonskim putem u 13:05 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora za nabavu tonera i tinti


1. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u utorak, 10. svibnja 2016. u 12,08 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu zamjenika ministra poljoprivrede i predsjednika Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Financijski izvještaj Savjetodavne službe za 2015.
 2. Financijski plan Savjetodavne službe za 2016.
 3. Informacija u uključenje u sustav NORFOR PROJET - sustav organizirane hranidbe u stočarstvu

12. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe

Sjednica je održana u srijedu, 2. prosinca 2015., telefonskim putem u 10,00 sati.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Cjenika stručnog nadzora integrirane proizvodnje za 2016. godinu
 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
 4. Donošenje Pravilnika o zaštitnoj odjeći i obući na korištenju u Savjetodavnoj službi
 5. Izmjene i dopune Financijskog plana Savjetodavne službe za 2015. godinu

11. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe

održana je u utorak, 6. listopada 2015., u 9,15 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 3. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora za nabavu prijenosnih računala
 4. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika
 5. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o usluzi odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala) u šumama šumoposjednika
 6. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Cjenika naknada troška izračuna naknade šumske štete i izdavanja popratnica za božićna drvca
 7. Donošenje Cjenika naknade troška za izračun naknade šumske štete
 8. Donošenje Cjenika naknade troška za izdavanja popratnice za božićna drvca

10. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe

Sjednica je održana u četvrtak, 18. lipnja 2015., telefonskim putem u 12,00 sati.

NA SJEDNICI SE RASPRAVLJALO O SLJEDEĆEM:

 1. Donošenje Cjenika naknada troška izračuna naknade šumske štete i izdavanja popratnica za božićna drvca,
 2. Godišnje izvješće o radu Savjetodavne službe za 2014. godinu,
 3. Davanje suglasnosti ravnatelju za sklapanje Godišnjeg Ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft br. 1794/15 na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu  Licenci  za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluga Ev.br. 0172013 potpisanog 17. lipnja 2013. godine godine između Državnog ureda  za središnju javnu nabavu i Zajednice ponuditelja koju čine KING ICT d.o.o., Span d.o.o., Comping d.o.o. i Combis d.o.o.

9. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe

održana je u srijedu, 25. veljače 2015., u 10,00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6., 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća,

 2. Donošenje Pravilnika o radu Savjetodavne službe,

 3. Izmjene Financijskog plana Savjetodavne službe za 2014. godinu,

 4. Financijski izvještaj Savjetodavne službe za 2014. godinu,

 5. Godišnji plan rada Savjetodavne službe za 2015. godinu,

 6. Financijski plan Savjetodavne službe 2015.,

 7. Obavijest o obvezi provođenja postupaka javne nabave.


8. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe

održana je u srijedu, 17. prosinca 2014., telefonskim putem u 14.00 sati,
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Donošenje Cjenika stručnog nadzora integrirane proizvodnje za 2015. godinu.,

 2. Davanje suglasnosti ravnatelju Savjetodavne službe za pokretanje postupka javne nabave tonera i tinti za 2015. godinu, te sklapanje Godišnjeg ugovora o nabavi toneri i tinti za 2015. godinu.


 
7. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe
 
održana je u četvrtak, 30. listopada 2014., telefonskim putem u 15.00 sati.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 
 1. Donošenje Cjenika za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.


6. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe,

održana je četvrtak, 18. rujna  2014., u 10.00 sati

u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća,

 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća,

 3. Davanje suglasnosti ravnatelju na sklapanje Godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft na temelju Okvirnog Sporazuma za nabavu Licenci za korištenje Microsoft softverskih proizvoda i usluga Ev. br. 01/2013 potpisanog 17. lipnja 2013. između Državnog ureda za središnju javnu nabavu i Zajednice ponuditelja koju čine KING ICT d. o.o., Span d. o. o. Comping d. o. o. i Combis d. o. o.,

 4. Donošenje Pravilnika o uvjetima i prioritetima za financiranje radova projektiranja, izgradnje i održavanja šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika,

 5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

 6. Zamolba za produljenje Ugovora o radu  Mariji Bogojević.


 
5. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe
 
održana je u četvrtak 29. svibnja 2014., telefonskim putem u 14.30 sati.
 
NA SJEDNICI SE RASPRAVLJALO O SLJEDEĆEM:
 1. Imenovanje pomoćnika ravnatelja za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu;

 2. Imenovanje pomoćnika ravnatelja za programe i projekte u šumarstvu;

 3. Donošenje Odluke o korištenju službenih mobilnih telefona Savjetodavne službe;

 4. Donošenje Odluke o korištenju službenog mobilnog Interneta Savjetodavne službe;

 5. Donošenje Odluke o korištenju privatnih automobila u službene svrhe;


4. sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe
 
održana je u utorak, 13. svibnja 2014., u 9.00 sati, u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

 3. Financijski izvještaj Poljoprivredne savjetodavne službe za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

 4. Financijski plan Savjetodavne službe za 2014. godinu.

 5. Godišnje izvješće o radu Poljoprivredne savjetodavne službe za 2013. godinu.

 6. Davanje suglasnosti na prijedlog Sporazuma o preuzimanju poslova, zaposlenika, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, prava i obveza i financijskih sredstava od Hrvatskih šuma d.o.o., koja se odnose na djelatnost koju obavlja Služba za šume šumoposjednika.

 7. Davanje suglasnosti na prijedlog Sporazuma o obavljanju poslova/usluga iz djelatnosti Savjetodavne službe prema Planu radova u šumama šumoposjednika za 2014. godinu.

 

 

3. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe
 
Sjednica je održana u utorak, 11. ožujka 2014., u 8.30 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća,

 2. Donošenje Oduke o imenovanju ravnatelja Savjetodavne službe na temelju provedenog javnog natječaja,


2. sjednica Upravnog vijeća
Savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 13. veljače 2014., u 12.00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 
 1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Savjetodavne službe.

 3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Savjetodavne službe.

 4. Donošenje Odluke o imenovanju natječajne komisije koja će provesti postupak za javni natječaj za imenovanje ravnatelja Savjetodavne službe.

 5. Godišnje izvješće o ozljedama i profesionalnim bolestima radnika na radu u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi za 2013. godinu.

 6. Izvješće o stručnom usavršavanju zaposlenika Poljoprivredne savjetodavne službe za 2012. i 2013. godinu.

 


 

1.       sjednica Upravnog vijeća Savjetodavne službe
 
Sjednica je održana  5. veljače 2014., u 15.00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća Savjetodavne službe.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 
 1. Donošenje Statuta Savjetodavne službe.

 


20. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe

 
Sjednica je održana 20. prosinca 2013. telefonskim putem, u 10:00 sati.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem
 
DNEVNI RED
 1. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice PSS.

 2. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja PSS.

 3. Donošenje Odluke o imenovanju pomoćnika/ice vršitelja/ice dužnosti ravnatelja PSS.

 4. Donošenje Cjenika stručnog nadzora integrirane proizvodnje za 2014. godinu.

 5. Donošenje Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2014. godinu.

 6. Obavijest o prestanku mandata zamjenika ravnateljice PSS.

 


 
19. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
 
Sjednica je održana u srijedu, 9. listopada 2013., u 14:30 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća PSS.
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Utvrđivanje Završnog računa - Financijskog izvještaja Poljoprivredne savjetodavne službe za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2012.  i utvrđivanje Izvješća o poslovanju Poljoprivredne savjetodavne službe za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2012.

 3. Odlučivanje o davanju mandata ravnateljice PSS na raspolaganje.

 4. Davanje suglasnosti za podnošenje kandidature PSS za organizaciju 53. IALB Dana 2014. u Republici Hrvatskoj.

 5. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za donošenje II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.

 6. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija PSS po grupama u 2014.

 


 

18. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana u četvrtak, 18. srpnja 2013., u 15.30 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednice Upravnog vijeća PSS.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 
 1. Usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Usvajanje Izvješća o radu PSS za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 30. travnja 2013.

 3. Donošenje Programa rada PSS za 2013. godinu.

 4. Izvješće o provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa u PSS.

 5. Donošenje Pravilnika o tajnosti podataka PSS.

 6. Donošenje Etičkog kodeksa službenika PSS.

 7. Odlučivanje o zahtjevu mr. sc. Zvonimira Jantola za produljenje ugovora o radu do 31. listopada 2013.

 8. Organizacija 53. Dana IALB-a u Republici Hrvatskoj.


17. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
 
 
Sjednica je održana u petak, 5. srpnja 2013. telefonskim putem, u 13:00 sati.
 
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 
 1. Donošenje Odluke o poništenju dijela natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, objavljenog u NN broj 56/13 od 10. svibnja 2013.


16. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe

 
Sjednica je održana je u ponedjeljak, 6. svibnja 2013., u 9.00. sati u uredu predsjednice Upravnog vijeća Davorke Hajduković u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, III. kat., 10 000 Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Usvajanje Financijskog izvješća PSS za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2012. godine.

 3. Usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana PSS za 2013. godinu.

 4. Usvajanje izvješća o radu PSS za 2012. godinu.

 5. Donošenje Programa rada PSS za 2013. godinu.

 6. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu, Savska 41, za potrebe Ureda ravnateljice.

 7. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za donošenje izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu.

 8. Donošenje odluke o učlanjenju PSS u IALB.

 9. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

 10. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za raspisivanje natječaja za slobodna sistematizirana radna mjesta.

 11. Donošenje odluke o razrješenju pomoćnice ravnateljice PSS.

 12. Donošenje odluke o imenovanju pomoćnice ravnateljice PSS.

 13. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih mobilnih telefona PSS.

 14. Razno.

 


 

15. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
 
Sjednica je održana u petak, 8. veljače 2013. u 10:00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća Poljoprivredne savjetodavne službe.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju službenika PSS.

 3. Donošenje Cjenika stručnog nadzora integrirane proizvodnje za 2013. godinu.

 4. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za zapošljavanje jednog stručnog savjetnika/ce za računovodstvene poslove na određeno vrijeme do povratka službenice sa rodiljnog dopusta.

 5. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za pokretanje postupka javne nabave i sklapanje ugovora za nabavu prijenosnih računala.

 6. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za sklapanje ugovora za telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN od 1. siječnja do 15. svibnja 2013.

 7. Donošenje Odluke o korištenju privatnih automobila u službene svrhe.

 8. Donošenje Plana nabave PSS za 2013.

 9. Razno.


14. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe

 
Sjednica je održana 18. prosinca 2012. u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća Poljoprivredne savjetodavne službe.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Donošenje Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje i raspoređivanje službenika na radna mjesta u PSS.

 3. Dopuna Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Javne poljoprivredne savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 17. svibnja 2012.

 4. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za provođenje postupka nabave i sklapanja ugovora za nabavu motornog benzina i dizel goriva u 2013.

 5. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za provođenje postupka nabave i sklapanja ugovora za nabavu tonera i tinti u 2013.

 6. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za provođenje postupka nabave i sklapanja ugovora za nabavu uredskog materijala u 2013.

 7. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za provođenje postupka nabave i sklapanja ugovora za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostora Poljoprivredne savjetodavne službe po grupama u 2013.

 8. Donošenje Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata PSS za 2013. godinu.


13. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 26. studenog 2012. telefonskim putem.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Poljoprivredne savjetodavne službe za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2012.

 

 

12. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 14. studenog 2012., s početkom u 10.00 sati, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

 3. Donošenje Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje i raspoređivanje službenika na radna mjesta u PSS.

 4. Usvajanje Strateškog plana PSS za razdoblje od 2013. – 2015.

 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Javne poljoprivredne savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 17. svibnja 2012. (Tajno)

 6. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Vladimir Novotny, dipl. novinar.

 7. Donošenje odluke o imenovanu pomoćnika ravnateljice PSS za opće i administrativne poslove.

 

  

11. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 4. listopada 2012., telefonskim putem.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Donošenje Odluke o korištenju privatnih automobila u službene svrhe.

 

 

10. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 6. rujna 2012., s početkom u 14.00 sati, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Prijedlog Financijskog plana PSS za razdoblje od 2013. do 2015.

 3. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za donošenje Plana nabave za 2012.

 


 

9. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 24. kolovoza 2012., s početkom u 12:30 sati, u Uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Nenad Đura, dipl. ing. agr.

 3. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ivica Kosor, dipl. ing. agr.

 4. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Marijan Mavračić, dipl. ing. agr.

 5. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ivan Han, dipl. ing. agr.

 6. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Dražan Rakušić, dipl. ing. agr.

 7. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Nikolina Paleka, dipl. ing. agr.

 8. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Krešimir Fumić, dipl. ing. agr.

 9. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Snježana Numanović, dipl. ing. agr.

 10. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Mirjana Rastija Novak, mag. ing. agr.

 11. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.

 12. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.

 13. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Marijo Car, dipl. ing. agr.

 14. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Željko Peran, mag. ing. agr.

 15. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Petar Mamula, dipl. ing. agr.

 16. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ivica Peranić, dipl. ing. agr.

 17. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Zvonimir Dragun, dipl. ing. agr.

 18. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Dražen Čačić, dipl. ing. agr.

 19. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Franko Marinović, dipl. ing. agr.

 20. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Željko Klaić, dipl. ing. agr.

 21. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Lea Puharić Visković, dipl. ing. agr.

 22. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ankica Rogošić, dipl. ing. agr.

 23. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Mirjana Perica, dipl. ing. agr.

 24. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za raspisivanje natječaja za slobodna sistematizirana radna mjesta savjetnika ravnateljice – 1 izvršitelj/ica u Uredu ravnateljice i za radno mjesto poljoprivrednog savjetnika u Podružnici Splitsko-dalmatinske županije – 1 izvršitelj/ica.

 

 

8. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 9. kolovoza 2012., telefonskim putem.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Srećko Ladišić, dipl. ing. agr.

 2. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Marko Novaković, bacc. ing. agr.

 3. Zahtjev za zaštitu prava radnika – mr. sc. Višnja Šimunović

 4. Zahtjev za zaštitu prava radnika – mr. sc. Marija Ševar

 5. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Anđela Hodalić, dipl. ing. agr.

 6. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Marijan Čižmešija, dipl. ing. agr.

 7. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Ljiljana Šepak, dipl. ing. agr.

 8. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Marija Bogojević, dipl. ing. agr.

 9. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Mirta Križanić-Božurić, dipl. ing. agr.

 10. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Juraj Klarić, dipl. ing. agr.

 11. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Vesna Bradić, dipl. ing. agr.

 12. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Mladen Konjević, dipl. ing. agr.

 13. Zahtjev za zaštitu prava radnika – Izabella Buzaši, dipl. ing. agr.

 

 

7. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 13. srpnja 2012., s početkom u 14.30. u uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća PSS.

 2. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za raspored službenika na radna mjesta i sklapanje ugovora o radu sa službenicima PSS sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta PSS.

 3. Donošenje Pravilnika o korištenju službenih automobila PSS.

 4. Donošenje Odluke o korištenju privatnih automobila u službene svrhe za službenike PSS.

 5. Donošenje Odluke o korištenju mobilnih telefona za službenike PSS.

 6. Donošenje Odluke o korištenju bežičnog Interneta za službenike PSS.

 7. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za sklapanje godišnjeg ugovora o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft br.1330/2012.

 


 

6. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 5. srpnja 2012., s početkom u 16.30 sati u uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Donošenje odluke o imenovanju pomoćnika ravnateljice Poljoprivredne savjetodavne službe.

 3. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za otkaz ugovora o radu službenicima PSS.

 4. Davanje suglasnosti ravnateljici PSS za potpisivanje Sporazuma između Poljoprivredne savjetodavne službe i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

 


 

5. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 28. lipnja 2012., s početkom u 16.00, u uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu
poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Poljoprivredne savjetodavne službe.

 


 

4. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 19. lipnja 2012., s početkom u 15:45 sati, u uredu predsjednika Upravnog vijeća u
Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Usvajanje zapisnika sa 1., 2. i 3. sjednice Upravnog vijeća.

 2. Informacija o aktivnostima provedenim u vezi s upisom PSS u sudski registar i organizaciji početka rada PSS.

 3. Informacija o rješavanju problematike poslovnog prostora za rad PSS.

 4. Prijedlog Pravilnika o radu PSS.

 5. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta PSS.

 6. Prijedlog Pravilnika o financijskom poslovanju i računovodstvu PSS.

 7. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu PSS.

 8. Prijedlog Pravilnika o organizaciji vođenja, čuvanja, evidentiranja i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva PSS.

 9. Prijedlog Pravilnika o nabavi roba i usluga PSS.

 10. Prijedlog Pravilnika o financijskom upravljanju, unutarnjoj reviziji i kontroli PSS.

 11. Prijedlog Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata PSS.

 12. Informacija o Financijskom izvješću JPSS za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. svibnja 2012. godine.

 13. Prijedlog Financijskog plana PSS za 2012. godinu (razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2012.).

 14. Prijedlog teksta i sadržaja Sporazuma o preuzimanju poslova, službenika i namještenika, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, nekretnina, prava i obveza i financijskih sredstava između PSS i Hrvatske poljoprivredne komore.

 15. Izvješće natječajne komisije za raspisivanje natječaja za ravnatelja i zamjenika ravnatelja PSS.

 

 

3. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 5. lipnja 2012., telefonskim putem.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Odlučivanje o potpisivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu, Sprečka 6.

 

 
2. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 28. svibnja 2012. u 9.00. sati u uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Donošenje Statuta PSS.

 2. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja i zamjenika ravnatelja PSS.

 

 

1. sjednica Upravnog vijeća
Poljoprivredne savjetodavne službe
 
Sjednica je održana 25. svibnja 2012. u 12.00. sati u uredu predsjednika Upravnog vijeća u Ministarstvu
poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Na sjednici se raspravljalo o sljedećem:
 1. Uvod – upoznavanje Upravnog vijeća sa radom PSS

 2. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća PSS

 3. Prijedlog Statuta PSS

 4. Prijedlog teksta Sporazuma o preuzimanju poslova, službenika i namještenika, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, nekretnina, prava i obveza i financijskih sredstava između PSS i Hrvatske poljoprivredne komore

 5. Prijedlog privremenog plana zapošljavanja u PSS

 6. Prijedlog Odluke o načinu obračuna i visini plaće privremene ravnateljice PSS

 7. Prijedlog odluke o korištenju službenih automobila, korištenju privatnih automobila u službene svrhe, mobilnih telefona i bežičnog Interneta za službenike PSS

 8. Prijedlog Odluke o prestanku rada službenika PSS u sektorskim odborima i županijsko-regionalnim komorama Hrvatske poljoprivredne komore

 9. Informacija o problematici nedostataka poslovnog prostora za rad PSS

 10. Rješavanje o zamolbi za produženje Ugovora o radu Slavka Jelinića.

 


 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr