MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Breskve, nektarine i šljive su u fazi dozrijevanja, te voćarima preporučamo da obave zaštitu protiv truleži ploda (Monilinia fructigena), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa) koja je uočena na terenu.

U borbi protiv truleži ploda na breskvama i nektarinama koristiti: Signum DF, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (K-7 dana), Teldor SC 500 (K-3 dana).

Za zaštitu protiv truleži ploda na šljivi koristiti: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (K-7 dana), Indar 5 EW, Teldor (K-3 dana).

Za zaštitu od pepelnice i truleži ploda mogu se koristiti: Luna experience, Indar 5 EW (K-3 dana), Nativo 75 WG, Systhane 20 EW (K-7 dana).

Traje let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), te se za njihovo suzbijanje mogu koristiti insekticidi: Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (K-7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG (K-14 dana).

Protiv druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana) su registrirani insekticidi: Affirm opti, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana).

 

PRIDRŽAVATI SE DOZA KOJE SU PREPORUČENE,TE POŠTIVATI KARENCU !!

 

Zaštitu obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Ljetni mjeseci su vrijeme kada se u nasadima malina i kupina pojavljuju simptomi patološkog sušenja pojedinih izdanaka. U proteklih mjeseci zabilježili smo nekoliko ljetnih oluja praćeni tučom i jakim vjetrom koje su povoljno utjecale na razvoj bolesti. Kako su simptomi izraženiji u ljetnim mjesecima preporučujemo izvršiti rezidbu nakon berbe malina i kupina.

Kod kupina rezom je potrebno odstraniti sve izdanke koji pokazuju simptome oboljenja. Najčešće u vidu sušenja izdanaka. Rezidbom je potrebno skratiti rodne izdanke i odstraniti bočna razgrananja.

Kod malina sve izdanke koji su dali rod u ovoj vegetacijskoj godini a oštećeni su i slabo razvijeni potrebno je orezati do zemlje.

Sve orezane grane potrebno je iznijeti iz voćnjaka te spaliti kako bi se spriječila danja zaraza.

Nakon berbe potrebno je izvršiti tretiranje nasada malina i kupina nekim od pripravaka na osnovi bakra.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

16.07.2019.

Na području VPŽ uočena je pojava orahove muhe (Rhagoletis completa). Proizvođačima oraha, preporuka je da se prati let pomoću žutih ljepljivih ploča (ploče vješati u donjem djelu krošnje). Dio kukuljica u tlu se uništava jesenskom obradom tla ispod oraha.

Za borbu protiv spomenutog štetnika koristiti insekticide koji su registrirani u RH: Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Za kvalitetno tretiranje orahove muhe potrebno je provesti zaštitu 3 puta do kraja kolovoza (ovisno o trajanju leta).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

16.07.2019.

Krajem protekloga tjedna zabilježena je pojava odraslog stadija američkog cvrčka, te ovom preporukom upozoravamo vinogradare na važnost njegovog suzbijanja. Vinogradare savjetujem da izvrše drugo tretiranje protiv spomenutog štetnika.

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti registrirani insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin max, Reldan 22 EC. U EKO proizvodnji dopuštenje imaju pripravci: Abanto, Kristant EC, te Piretro natura.

Vinogradarima preporučamo da i dalje pomoću žutih ljepljivih ploča prate pojavu američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja utvrdi njegova prisutnost, tada je potrebno tretirati krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

Trebalo bi i dalje tretirati protiv plamenjače (Plasmopara viticola) koja je uočena u većini vinograda VPŽ. Za borbu koristiti jedan od pripravaka: Mikal Flash, Mikal Premium F, Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R, Pergado F, Acrobat MZ WG i dr.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) primijeniti: Luna experience, Dynali EC, Falcon EC 460, Systhane 24 E, Collis, Vivando, Nativo, Folicur EW 250, Talendo, Topas 100 EC, Stroby WG i dr.

Prednost dati pripravcima koji su najmanje puta korišteni, radi sprječavanja pojave rezistentnosti.

Od početka srpnja bilježimo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Insekticidi koji se mogu koristiti za suzbijanje su: Avaunt 15 EC, Coragen 20 SC, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurell D, Chromorel D, Laser KS, Cythrin Max, Affirm i dr.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

 

Obavijest vinogradarima!

Proteklih dana u VPŽ ponovno su zabilježene oborine, te je potrebno izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

Protiv plamenjače koristiti: Mikal Flash, Mikal Premium F, Forum Star, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Luna experience, Falcon EC 460, Dynali, Systhane 24 E, Collis, Vivando, Nativo, Folicur EW 250, Talendo, Topas 100 EC, Stroby WG.

U borbi protiv sive plijesni primijeniti: Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Pyrus 400 SC i dr.

Prednost dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

VAŽNO !!

Svi posjednici vinove loze dužni su obaviti minimalno dva tretiranja protiv američkog cvrčka kako bi smanjili njegovu brojnost, te su posjednici vinograda obavezni postaviti žute ljepljive ploče u nasade, radi praćenja pojave odraslog oblika spomenutog štetnika. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče, te ih zamjeniti svaka 2-3 tjedna.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest povrtlarima!

Radi visokih dnevnih temperatura, visoke vlažnosti zraka, lokalnih pljuskova i jutarnje rose potrebno je i dalje vršiti zaštitu povrtlarskih kultura na otvorenom jer sve navedeno stvara optimalne uvjete za razvoj biljnih bolesti-bakterioza, sive plijesni, plamenjače, te koncentrične pjegavosti. PRILIKOM KORIŠTENJA SREDSTAVA, VODITI BRIGU O KARENCI PRIMIJENJENOG SREDSTVA !

Rajčica

Plamenjača – optimalna temperatura za razvoje gljivice uzročnika plamenjače je 18-220C, velika zasićenost zraka vlagom. Simptomi na listu – svijetlosmeđe pjege nepravilnog oblika, koje kasnije nekrotiziraju, stabljici- eliptične pjege na mjestu gdje peteljka lista izlazi iz stabljike. Napadu su podložnije bujnije sorte. Zaštitu izvršiti sa velikim utroškom škropiva. Osim plamenjače pogodni su uvjeti za razvoj sive plijesni, pepelnice i baršunaste plijesni. Fungicidi dozvoljeni za plamenjaču ; ACROBAT MZ WG,CURZATE B WG,DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45,EQUATION PRO,GALBEN C,GALBEN M,NEORAM WG,PERGADO MZ,PINOZEB M-45,REVUS,POLYRAM DF,PROXANIL 450 SC,ELECTIS WG,RANMAN 400 SC,ORTIVA,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,ORTIVA TOP,MANFIL 75 WG,MANFIL 80 WP,STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG,MANKOZEB,ORVEGO, FANTIC M,VINCARE,RIDOMIL GOLD R,INDOFIL 80 WP, ARMETIL M, REBOOT.

Paprika na otvorenom

Pepelnica, siva plijesan, bakterioze Neoram WG (K 5-bakterioze), Ortiva ( K3 pepelnica,koncentrična pjegavost), Stroby WG ( K3- pepelnica), Switch 62,5 WG ( siva plijesan, bijela trulež), Domark 40 ME ( K4-pepelnica), Nativo 75 WG ( K3- pepelnica), POINTER (K 1 – pepelnica), SIGNUM (K 21, pepelnica ),TAZER ( K 3- pepelnica, plamenjača, koncentrična pjegavost) ,SULGRAN ( OVP , pepelnica) , CHAMPION,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, Stroby WG, Velum prime,

Patlidžan  

Siva plijesan, bijela trulež, antraknoza- Neoram WG (K3-antraknoza), Ortiva ( K3-plamenjača, koncentrična pjegavost, pepelnica), Quadris (K3-koncentrična pjegavost,pepelnica), Signum (K3-siva plijesan,pepelnica), Stroby WG ( K3-pepelnica), Teldor SC 500 ( K3-siva plijesan), Penncozeb 75 DG (K3-plamenjača), Fantic M (K 3 –plamenjača), SYSTHANE 20 EW (K 3-pepelnica)  ,SWITCH 62,5 WG (K 7-bijela trulež, siva plijesan) , ORTIVA TOP (K 7-pepelnica ),TAZER (K 3 –koncentrična pjegavost, pepelnica, plamenjača) ,SCALA (K 3-siva plijesan) ,CHAMPION FLOW SC,CHAMPION WG 50,DITHANE DG NEOTEC,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, VELUM PRIME,ARMETIL M,CODIMUR SC,CUPRA,REBOOT,COPPER KEY,CODIMUR 50,COPPER LAINCO,CUPRABLAU Z 35 WG.

Potrebno je pratiti pojavu štetnika u povrću naročito gusjenica, tripsa, lisnih uši i stjenica,  te primijeniti odgovarajući insekticid, poštivajući karencu korištenog sredstva. Popis dozvoljenih sredstava nalazi se na linku https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama  i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .  Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!!!!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps..hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Proteklog vikenda zabilježena je velika količina oborina koja je praćena sparinom i povišenom vlagom zraka, te bi se ovaj tjedan trebala provesti zaštita koštičavog voća protiv truleži ploda (Monilinia sp.).

Za suzbijanje truleži ploda breskve primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5 WG (K 7 dana), Teldor SC 500 (K 3 dana), Luna experience (K 3 dana), Systhane 20 EW (K 7 dana), Nativo 75 WG (K 7 dana).

Kod truleži ploda šljive koristiti: Switch 62,5 WG (K 7 dana), Teldor SC 500 (K 3 dana), Systhane 20 EW (K 7 dana), Nativo 75 WG (K 7 dana).

Prvi simptomi kozičavosti lista (Blumeriella japii) kod višanja i trešanja zabilježeni su krajem svibnja i početkom lipnja. Savjetujemo voćarima da nakon berbe trešanja i višanja, obave zaštitu s jednim od pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Chromodin S-65.

Prošli tjedan zabilježen je let breskvinog savijača (Cydia molesta). Za suzbijanje spomenutog štetnika koristiti: Avaunt EC (K 7 dana), Affirm (K 7 dana), Affirm opti (K 14 dana), Imidan 50 WG (K 14 dana), Coragen 20 SC (K 14 dana), Delegate 250 WG (K 7 dana).

PRIDRŽAVATI SE DOZA KOJE SU PREPORUČENE,TE POŠTIVATI KARENCU !!

Zaštitu obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Područje Općine Pitomača i Špišić Bukovice jučer je zahvatilo nevrijeme praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom! Savjetujem što prije izvršiti zaštitu biljaka, odnosno zaliječiti ozljede na biljnom tkivu da se spriječi ulazak patogena u tkivo. Ako se nastavi suho vrijeme doći će do bržeg zacjeljivanja  rana, a ako bude vlažno vrijeme, još će se više stvoriti uvjeti koji pogoduju razvoju bolesti.

Voćne vrste – preporuča se korištenje pripravaka na osnovi kaptana i ditianona, uz dodatak bakra (ovisno o jačini štete ponoviti  2-3 puta zaštitu u razmaku 10 dana )

Vinova loza – pripravci na osovi folpeta (za zaštitu zeljastog dijela) i dodatak bakra (zaštita za drvenasti dio)

Povrće – upotreba jednog od fungicida na osnovu djelatne tvari mankozeb ili  metiram uz dodatak preparata protiv truleži ploda sukladno dozvolama i registracijama

Ratarstvo – azoksistrobin ili piraklostrobin

Uz navedene pripravke preporuča s dodati jedan od fizioloških stimulatora biljaka (npr. Drin, Poly amin, Bioplex, i drugi), mikrobiološka gnojiva ili otopina URA-e ( 0,5%).

Prilikom upotrebe sredstava važno je bakar koristiti samostalno, a prilikom miješanja drugih kombinacija prvo se otapaju gnojiva a zatim dodaju fungicidi.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima paprike u zaštićenom prostoru

Paprika u zaštićenom prostoru u fazi je berbe ! Kod velikog broja proizvođača zamijećena je pojava virusnog oboljenja Virus mozaika krastavaca (Cucumber mosaic virus – CMV). Virusi na paprici uzrokuju velike ekonomske štete na biljkama. Virusi se prenose vektorima-kukcima, porastom temperature povećala se aktivnost vektora navedenog virusa CMV-lisnih ušiju.  Potrebno je svaku biljku sa simptomima ukloniti iz nasada i redovito pratiti pojavu  lisnih ušiju te ih suzbijati.

Simptomi virusa CMV na biljkama – Simptomi se uočavaju na listovima, peteljkama, stabljici i plodovima. Mogu varirati ovisno o domaćinu, vremenu zaraze, jačini zaraze, soju virusa, sorti i starosti biljke te vanjskim uvjetima – temperaturi i intenzitetu svjetlosti. Obično se simptomi razvijaju unutar šest tjedana nakon zaraze. Na listovima dolazi do posvjetljenja tkiva u obliku pjega, redukcije lisne površine, nitavosti i uvijenosti lista. Na stabljici se pojavljuju kloroze i nekroze. Biljke zaostaju u porastu, uvijaju se, venu i suše. Na plodovima se mogu pojaviti koncentrični prstenovi. Plodovi su sitniji, slabo razvijeni i lošije kvalitete. Kod jake zaraze potpuno su deformirani i neiskoristivi za plasiranje na tržište. (https://www.hcphs.hr/zzb-vijesti/viroze-prijete-proizvodnji-povrca-i-voca/)

Mjere zaštite – Uklanjanje i uništavanje zaraženih biljka, praćenje i suzbijanje kukaca vektora dozvoljenim insekticidima ili postavljanjem većeg broja plavih i žutih ljepljivih ploča, suzbijanje korova u zaštićenom prostoru i okolo njega,  suzbijanje štetnika okolo zaštićenog prostora na biljkama, postavljanje zaštitnih mreža. Moguće suzbijanje je također prirodnim neprijateljima i/ili insekticidima.

Dozvoljeni  insekticidi za suzbijanje tripsa i lisnih uši u zaštićenom prostoru za  papriku ( Actara 25 WG (lisne uši), Decis 2,5 EC, Laser, Vydate 10 L (lisne uši), Mospilan 20 SG (lisne uši) , Mospilan 20 SP (lisne uši), Promanal neu,  ), a za rajčicu ( Actara 25 WG, Vydate 10 L, Promanal neu, Kraft 18 EC, Decis 2,5 EC). Kod primjene insekticida potrebno je pridržavati se propisane karence korištenog sredstva!

Na krastavcima u zaštićenom prostoru također treba pratiti pojavu lisnih uši koje mogu biti prijenosnici viroza. Zaštitu protiv lisnih uši potrebno je izvršiti nekim od dopuštenih insekticida ;  Actara 25 WG, Vydate 10 l, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača! Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Tretirati u večernjim ili jutarnjim satima! U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima tikvica

Tikvice su intenzivnoj berbi. Vlažno i sparno vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti na tikvicama. Potrebno je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu fungicida obzirom da je berba. Uvjeti za razvoj plamenjače tikvica su raspon temperature od 20 -25 0C i relativne vlage zraka do 90 %, simptomi napada gljivice su žute pjege na licu mlađih listova.

Registrirani fungicidi za plamenjaču na otvorenom; INFINITO,DITHANE DG NEOTEC,EQUATION PRO,NEORAM WG,RANMAN 400 SC.

Tikvica uzgajana u ZP i dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače ; Infinito i Orvego za suzbijanje plamenjače, a za suzbijanje pepelnice na tikvicama u ZP STROBY WG i Reflect.

Uvjeti za razvoj pepelnice su suho i vlažno vrijeme ( visoka vlaga zraka i temperature od 25-280 C), simptomi napada gljivice su pepeljasta prevlaka na licu listova , peteljki, cvjetova. Registrirani fungicidi protiv pepelnice na tikvicama u uzgoju na otvorenom KARATHANE GOLD 350 EC,NATIVO 75 WG,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ORTIVA,STROBY WG,QUADRIS.

Siva plijesan na tikvicama na otvorenom  Switch 62,5 WG i Teldor SC 500, i u uzgoju u ZP dopuštena je primjena fungicida Scala .

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama protiv najvažnijih štetnika (lisne uši, grinje, stjenice, sovice): CALYPSO SC 480,KAISO,KRAFT 18 EC,TEPPEKI 500 WG,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,DECIS 2,5 EC,LASER,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Insekticidi dozvoljeni na tikvicama u ZP: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,PROMANAL NEU,APACHE,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Radi vremenskih uvjeta potrebo je pratiti pojavu koprivine grinje na tikvicama. Dozvoljeni akaricidi za upotrebu na tikvicama na otvorenom uzgoju su Kraft 18 EC, tikvica u zaštićenom prostoru APACHE,NISSURON 10 WP, PROMANAL NEU.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr