MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima graha

Grah je u fazi 4 para razvijenih pravih listova (ovisno o vremenu sadnje). Obzirom na vremenske uvjete potrebno je provesti preventivnu zaštitu protiv biljnih bolesti. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ) , bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) , smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ) . Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani) , ali nešto kasnije , krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv  bolesti fuzarijskog venuća nema,  osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Preporuka za upotrebu fungicida u ovoj fazi je :CHAMPION,CHAMPION WG 50 ,NEORAM WG

Dozvoljeni fungicidi u grahu su još : ORTIVA,TAZER,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, CHROMOSUL 80,KUMULUS DF, PYRUS 400 SC,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,TAZER,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS.

Tijekom pregleda usjeva graha, zamijećena je jaka pojava lisnih uši . Na manjim površinama preporuka suzbijanja je metoda masovni ulov žutim ljepljivim pločama, a na većim površinama opravdana je upotreba insekticida : DECIS 2,5 EC,FASTAC 10 EC,CYCLONE,DECIS 100 EC,ROTOR SUPER, SCATTO,DEMETRINA 25 EC, CALYPSO SC 480,DECIS 2,5 EC,KARATE ZEON, AFFIRM.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

                                                                                                                           Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                     e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća-presadnice

U uvjetima povećane temperature u objektu se javljaju štetnici u povećanoj brojnosti. Od štetnih kukaca najčešće se javljaju lisne uši i tripsi – zamijećeni na biljkama. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu biljaka, te smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Virusna oboljenja prethodnih godina veliki su problem u proizvodnji povrća. Virusna oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu, a štete mogu biti velike u fazi presadnica kad se mogu vidjeti simptomi. Tijekom uzgoja biljaka važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti. Praćenje štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih ljepljivih ploča (žute/plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je proizvodnje i prinosa!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA,CLOSER,DEMETRINA 25 EC.

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,CONFIDOR SL 200,DALI,DECIS 2,5 EC,DIREKT,KOHINOR 200 SL,KRAFT 18 EC,LASER,RUNNER 240 SC,,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,PYXAL,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU.

Krastavac u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Tikvica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG, DECIS 2,5 EC,AFFIRM, MOSPILAN 20 SG.

Salata u zaštićenom prostoru ; ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,VERTIMEC 018 EC,MOVENTO,ABANTO,KRISANT EC,PIRETRO NATURA.

Kupus u zaštićenom prostoru : Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha mahunara

Tijekom obilaska terena, u zaštićenom prostoru, uočena je pojava lisnih uši i tripsa, te koprivine grinje. Direktne štete na listovima mladih biljaka graha mahunara očituju se u zakovrčanim i deformiranim listovima radi kojih je smanjena asimilacijska površina, a indirektne u mogućoj zarazi virusnim bolestima. Visoke dnevne temperature pojačale su aktivnost štetnika te je potrebno često vršiti vizualni pregled biljaka, uklanjati korove, postaviti žute ljepljive ploče ili žute posude i po potrebi provoditi suzbijanje selektivnim insekticidima ; CALYPSO SC 480 (lisne uši), DECIS 2,5 EC (lisne uši, trips), KARATE ZEON (lisne uši grizajući i sisajući insekti), BOXER 200 SL (lisne uši).

 

Preporuka je da se redovito izvrši tretiranje usjeva nekim od biljnih stimulatora (aminokiselina ili algi) . Njihova uloga u biljci ima utjecaj na fiziološke procese u vidu povećavanja otpornosti na stresne uvjete (visoke/niske temperature), te pospješuje vegetativan rast i razvoj biljaka. Neki od pripravaka: Kaishi, FitoAlgen F, Auxym, Bombardier, Drin, Poly-amin,  i drugi dostupni.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi brigu o zaštiti pčela, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

 

                                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Obilaskom terena uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum), te savjetujem da poljoprivrednici pregledaju svoje nasade metodom otresanja grmova. Ispod grma koji pregledavamo postaviti bijelu prostirku, jel na takav način puno lakše možemo uočiti spomenutu pipu. Ukoliko se po grmu pronađe 3-4 pipe, potrebno je izvršiti tretiranje.

U borbi protiv ljeskotoča koristiti insekticid Calypso SC 480.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Zaštitu voćaka obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete !! Prije zaštite pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima bobičastog voća

Protekli tjedana pratilo nas je kišovito vrijeme koje povoljno utječe na razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea) na bobičastom voću.

Preporučujemo redovito pregledavati nasade i voditi brigu o mogućim mjerama zaštite protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) nekim od fungicida: Swich 62,5 WG (karenca 14 dana), Teldor SC 500 (karenca 7 dana), Pyrus 400 SC (karenca 3 dana).

Preporučamo i redovito praćenje pojave lisnih uši i octene mušice.

Za suzbijanje lisnih ušiju registriran je Calypso SC 480 (za malinu i kupinu karenca 3 dana u zaštićenim prostorima te 14 dana na otvorenom, borovnica 14 dana), Primor 50 WG (za malinu, kupinu, borovnicu karenca 21 dan, ribiz 7 dana ), za octenu mušicu (Drosophilla suzukii) Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Asset five (malina, kupina, borovnica, ribiz karenca 2 dana) ili postavljanje hranidbeni mamaka (boce koje su probušene na četiri simetrična mjesta neposredno ispod čepa te napunjene s jabučnim ili vinskim octom).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Obilaskom terena uočeni su simptomi sive plijesni (Botrytis cinerea). Dani koji su iza nas bili su hladni i kišni a upravo takvo vrijeme pogodovalo je razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno izvršiti zaštitu nasada nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva:  Pyrus  400 SC (karenca 3 dana), Signum (karenca 3 dana), Scala (karenca 3 dana) i Geoxe (karenca 3 dana).

Preporučamo pratiti  pojava lisne uši  (Aphididae spp.) i crvenog pauka (Tetranychus urticae) te tripsa  (praćenje leta  plavim pločama) koji su uočeni u nasadima, te po potrebama izvršiti zaštitu nasada. Registrirani insekticidi za upotrebu su; Lisne uši – Fastac 10 EC, Decis 100, Poleci plus, Scatto, Rotor Super, Demetrina 25 EC, Calypso SC 480 (na otvorenom), Primor 50 WG (na otvorenom), Ritmus (na otvorenom). Kaliforniski trips – Laser, Kraft 18 EC, Poleci plus, Crveni pauci – Kraft 18 EC.

 

                                                                          Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Protekli tjedan pratilo nas je promjenjivo vrijeme s kišnim razdobljima, zabilježene su nove infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina), prema prognozama očekuje nas nestabilno vrijeme koje pogoduje razvoju širenja infekcije, stoga preporučamo nastaviti redovitu zaštitu nasada.

 

Zaštitu voćnjaka izvršiti kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka. Od sistemičnih fungicidi mogu se primjeniti: Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Argo EC, Difenzone, Pyrus 400 SC, Scala SC.  Pripravci Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Indar 5 EV djeluju i na pepelnicu.

Od kontaktnih pripravaka mogu se primijeniti: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG  Chorus 50 WG.

 

Voditi računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

Voćarima savjetujemo da obave tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella)  nekim od insekticida kao što su Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo.

U nasadima pratiti prisutnost  populacije lisnih uši te po potrebi tretirati insekticidima: Calypso SC 480 i Mospilan 20 SP.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

  Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima koštičavog voća ponovno je potrebno izvršiti zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), te kozičavosti lista (Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštičavom voću primijeniti jedan od preparata: CAPTAN WP 50, KASTOR, DELAN 700 WDG, MERPAN 80 WDG i dr.

U borbi protiv kozičavosti lista koristiti: CHROMODIN S-65, DELAN 700 WDG, TOPSIN M 500 SC, LUNA EXPIRIENCE i dr.

U nasadima šljive potrebno je izvršiti zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe jednim od preparata: PINOZEB M-45, DITHANE M-45, KASTOR, FUTURA 50 WP i dr.

U nasadima trešanja potrebno je obaviti zaštitu od truleži (Monilinia spp.) jednim od fungicida kratke karence: INDAR 5 EW, TELDOR SC 500 i dr.

Preporuka je da se u nasade postave žute ljepljive ploče u svrhu monitoringa trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Ukoliko bude potrebno, zaštitu provesti jednim od insekticida: MOSPILAN  20 SG, IMIDAN 50 WG, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER i dr.

 

Tretirati u večernjim satima i za mirnog vremena, te prije tretiranja pokositi cvatući pokrov u nasadima kako bi se očuvalo što više kukaca oprašivača u nasadu !!

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke koja je napisana 18.05. prevladavalo je promjenjivo vrijeme, stoga je u nasadima ranih sorti vinove loze kao i u bujnijim nasadima potrebno izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) jednim od sistemičnih fungicida: Forum Star, Mikal Premium F, Ampexio WG, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG i dr.

U borbi protiv pepelnice (Uncinula necator) mogu se koristiti: Dynali, Luna Expirience, Falcon EC 460, Systhane 24 E, Nativo, Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Cosavet DF i dr.

U VPŽ krajem travnja zabilježen je let pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), te će vinogradari biti obavješteni o njegovu suzbijanju u daljnjim preporukama. Let žutog grožđanog moljca (Eupocelia ambiguella) još nije zabilježen.

VAŽNO !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke zabilježene su infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina). Preporučamo obavljati redovitu zaštitu voćnjaka kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka. Provođenje zaštite voćnjaka temeljiti prema količini oborina i porastu lisne mase.

Prilikom zaštite mogu se koristiti neki od sistemičnih fungicidi: Score 250 EC, Difkor, Difenzone, Argo EC, Indar 5 EW, nekom od navedenih sistemični fungicida možemo dodati neki od kontaktnih fungicida: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kastor, Kapetan 80 WG, Merpan 80 WDG, Caption 80 WG Scab 480 SC ili Chorus 75 WG.

Preporučujemo i tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), nekim od insekticida: Affirim, Affirim opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delagate 250 WG, Voliam targo i dr.

Također preporučujemo kontrolu lišća kruške na prisutnost jaja i ličinki kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se vizualnim pregledom potvrdi prisutnost kruškine buhe za zaštitu se mogu primjeniti neki od insekticida: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft18 EC.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr