MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Školska shema – Najavljene aktivnosti – Tablica 1

Tablica 1. NAJAVA PRATEĆE OBRAZOVNE MJERE U SKLOPU ŠKOLSKE SHEME ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

od 09.05. – 16.05.2019.

R. br. ŠKOLA/OBRAZOVNA USTANOVA MJESTO DATUM
VRIJEME
PRATEĆA OBRAZOVNA MJERA PROVESTI ĆE ZAPOSLENIK/CI UPRAVE ZA STRUČNU PODRŠKU
1. OŠ. Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo 16.05.2019. Satovi kušanja Marija Milašin
2. Učenički dom Podmurvice Rijeka/odgođeno 17.05.2019.
11.00 sati
Satovi kušanja voća Karmen Karlić
3. OŠ. Pavao Belas Brdovec 17.05.2019.
8.00 sati
Satovi kušanja mlječnih proizvoda Manuel Čičko
4. OŠ. Ive Andrića Zagreb, Sopot 23.05.2019.
10.00 – 10.45 sati
Satovi kušanja voća i mliječnih proizvoda Anđelka Pejaković
Joško Bubalo
5. OŠ. Ferdinandovac Ferdinandovac 24.05.2019. Satovi kušanja Željkica Oštrkapa Međurečan, Leon Golub
6. OŠ. Antun Matija Reljković Bebrina 27.05.2019. Satovi kušanja Marija Milašin
7. OŠ. Zvonka Cara Crikvenica 30.05.2019.
11.00 sati
Satovi kušanja voća Karmen Karlić
8. OŠ. Grgura Karlovčana Đurđevac 30.05.2019. Satovi kušanja Željkica Oštrkapa Međurečan, Leon Golub
9. OŠ. Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo 16.05.2019. Predavanja Marija Milašin
10. Učenički dom Podmurvice Rijeka/odgođeno 17.05.2019.
10.00 sati
Predavanja: voće, povrće i zdravlje Karmen Karlić
11. OŠ. Pavao Belas Brdovec 17.05.2019.
8.00 sati
Predavanja Manuel Čičko
12. OŠ. 1.listopada 1942., Čišla Područna škola Kostanje 1-4 razred Kostanje 17.05.2019.
7.45 sati
Predavanja Žarko Kovačić, Ante Jakić
13. OŠ. 1.listopada 1942.,Čišla Područna škola Kostanje 5-8 razred Kostanje 17.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Žarko Kovačić, Ante Jakić
14. OŠ. 1.listopada 1942., Čišla 1-4 razred Kostanje 17.05.2019.
11.00 sati
Predavanja Žarko Kovačić, Ante Jakić
15. OŠ. 1.listopada 1942.,Čišla 5-8 razred Kostanje 17.05.2019.
11.45 sati
Predavanja Žarko Kovačić, Ante Jakić
16. OŠ. Vidovec, PŠ. Nedeljanec Nedeljanec 20.05.2019.
7.45 sati
Predavanja za učenike od 1.-4. razreda Jelena Stipetić
17. OŠ. Vidovec Vidovec 20.05.2019.
9.50 sati
Predavanja za učenike od 1.-4. i predavanje za učenike od 5.-8. razreda Jelena Stipetić
18. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin 20.05.2019.
13.15 sati
Predavanje za učenike srednje škole Davor Brečak
19. OŠ. Sračinec, PŠ. Svibovec Podravski Svibovec Podravski 21.05.2019.
10.00 sati
Predavanje za učenike od 1.-4. razreda Jelena Stipetić
20. SŠ. Ludbreg Ludbreg 21.05.2019.
13.00 sati
Predavanje za učenike srednje škole Jelena Stipetić
21. OŠ. Sidonije Rubido Erdody Gornja Rijeka 21.05.2019.
11.00 sati
Predavanja Tanja Lasić Jašarović
22. SŠ. Arboretum opeka Vinica 22.05.2019.
9.30 sati
Predavanje za učenike srednje škole Jelena Stipetić
23. OŠ. Gustav Krklec Maruševec 23.05.2019.
8.00 sati
Predavanja za učenike od 1.-4. i predavanje za učenike od 5.-8. razreda Jelena Stipetić
24. PŠ. Grigor Vitez Trema 23.05.2019.
8.30 sati
Predavanja Tanja Lasić Jašarović
25. PŠ. Grigor Vitez Čvrstec 23.05.2019.
10.00 sati
Predavanja Tanja Lasić Jašarović
26. PŠ. Grigor Vitez Cirkvena 23.05.2019.
11.30 sati
Predavanja Tanja Lasić Jašarović
27. OŠ. Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno 23.05.2019.
13.00 sati
Predavanja Tanja Lasić Jašarović
28. OŠ. Brajda Rijeka 24.05.2019.
9.00 sati
Predavanja: Korisni kukci Karmen Karlić
29. OŠ. Ferdinandovac Ferdinandovac 24.05.2019. Predavanja Željkica Oštrkapa Međurečan, Leon Golub
30. OŠ. Borovje Zagreb, Borovje 24.05.2019.
9.00 – 9.45 sati
Predavanja voće, povrće, mlijeko Anđelka Pejaković
Marijan Mavračić
31. OŠ. Pećine Rijeka 27.05.2019.
10.00 sati
Predavanje: voće, povrće i zdravlje Karmen Karlić
32. OŠ. Antun Matija Reljković Bebrina 27.05.2019. Predavanja Marija Milašin
33. OŠ. Zvonka Cara Crikvenica 30.05.2019.
10.00 sati
Predavanja: voće, povrće i zdravlje Karmen Karlić
34. OŠ. Antuna Gustava Matoša Zagreb, Ravnice 30.05.2019,
9.55 sati
Predavanje voće, povrće, mlijeko Anđelka Pejaković,
Joško Bubalo i/ili Marijan Mavračić