SAVJETI

Koraci do povlastice za gospodarski ribolov na moru

Koraci do povlastice za gospodarski ribolov na moru

Ribarstvo je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj te je kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija. Radi osiguravanja održivog upravljanja prirodnim resursima u Republici Hrvatskoj se NE izdaju nove povlastice niti se u važeće povlastice mogu upisivati novi ribolovni alati ili nove ribolovne zone, OSIM u slučaju prijenosa prava upisa povlastice u cijelosti ili pojedinačnog ribolovnog alata sa pripadajućim zonama iz jedne važeće povlastice u drugu važeću povlasticu.

Raste interes za uzgoj haskapa

Raste interes za uzgoj haskapa

Haskap (Lonicera caerulea var. kamts¬chatica) je do nedavno bila nepoznata vrsta te u hrvatskom jeziku nije postojao prihvaćeni jednoznačni naziv, stoga su nastali brojni sinonimi za jagodičastu voćnu vrstu podrijetlom iz Sibira: sibirska borovnica, kozja krv, modra kozokrvina, kamčatska borovnica, majska jagoda ili mayberry.

Jesenska ruža (<i>Chrysanthemum indicum</i> L.)

Jesenska ruža (Chrysanthemum indicum L.)

Naziv krizantema (Chrysanthemum indicum L.) potječe od grčkih riječi ,,chrysos” (zlatan) i „anthemon” (cvijet), ali je domovina tog cvijeća Daleki istok. Glavne odlike tih cvjetnica su dugo i intenzivno cvjetanje, jednostavna njega, raznobojnost cvjetova te mogućnost uzgoja za rezano cvijeće. Krizanteme mogu cvjetati sve do studenoga pa gotovo da nemaju konkurenciju u vrtu. Pored toga, danas se mogu pronaći kultivari u bijelim, žutim, crvenim, narančastim, ružičastim, roza i bordo tonovima.

Jesenska sadnja lukovica cvijeća

Jesenska sadnja lukovica cvijeća

Do kraja listopada vrijeme je kada treba posaditi lukovice i gomolje cvijeća, koje će cvjetati u proljeće. Do prvih mrazeva te će se lukovice dobro ukorijeniti, a već od ožujka započeti sa cvatnjom.

Od sadnje do berbe lijeske

Od sadnje do berbe lijeske

Lijeska je kultura koja je u našim krajevima poznata od davnina. Nekada se nalazila uglavnom na rubovima šuma, proplancima te na siromašnim i lošim tlima, no u posljednjih nekoliko godina lijeska se sve više počela uzgajati na našem području. Lijeska je samonikli grm, koji naraste i do 6 metara visine. Vrlo je neobična voćka, koja se ističe od ostalog voća po tome što cvate zimi od prosinca do ožujka. Također, za razliku od većine voćaka, koje se cijepe na podlogu, lijeska se uzgaja na vlastitom korijenu. Iako nema velikih zahtjeva i uspijeva čak i na siromašnim tlima, prije podizanja nasada treba voditi računa o pripremi tla, gnojidbi i izboru položaja.

Zaštita ozimih žitarica od korova

Zaštita ozimih žitarica od korova

Optimalni su rokovi za sjetvu ozimih žitarica. U sjetvi se treba pridržavati dobre poljoprivredne prakse. Potrebno je osigurati sjetvu čistog sjemena, plodored, pravovremenu i kvalitetnu obradu tla sa optimalnom gustoćom sklopa i uravnoteženom gnojidbom.

Rezultati žetve proizvodnog pokusa hibrida kukuruza u Međimurju

Rezultati žetve proizvodnog pokusa hibrida kukuruza u Međimurju

Vremenske prilike u vegetacijskoj sezoni proizvodnje kukuruza ove godine uvelike su se razlikovale diljem Republike Hrvatske. Pomanjkanje oborina, ovisno o lokalitetu, u kombinaciji s visokim temperaturama uzrokovalo je naročito na lakim, propusnim tlima smanjenje prinosa hibrida kukuruza.

Odluke pred sjetvu pšenice

Odluke pred sjetvu pšenice

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH naša najvažnija krušarica u posljednjih trinaest godina u prosjeku se uzgaja na 168.029 ha s prosječnim prinosom od 4,89 t/ha.

Zasušivanje vimena muznih krava

Zasušivanje vimena muznih krava

Zasušivanje vimena muznih krava je vrlo važna faza u proizvodnji mlijeka kojoj se ne pristupa savjesno kod proizvođača mlijeka.

Crvenoglavi repičin buhač <i>(Psylliodes chrysocephala </i>L.)

Crvenoglavi repičin buhač (Psylliodes chrysocephala L.)

U jesenskom periodu na uljanoj repici najčešći su štetnici: kupusni buhači (Phyllotreta nemorum L., P. atra F., P. nigripes F., Ph. undulata Kuts.), crvenoglavi repičin buhač (Psylliodes chrysocephala L.), a moguća je i pojava repičine ose listarice (Athalia rose).

Pripreme za jesensku sjetvu žitarica

Pripreme za jesensku sjetvu žitarica

Pred ratarima je novi ciklus uzgoja ozimih ratarskih kultura; ozimog pivarskog i stočnog ječma, ozime pšenice i ozime zobi. Cilj svake proizvodnje pa tako i u poljoprivredi je zarada, a da bi zaradili potrebno je znati, da bi znali potrebno je učiti.

Zelenom gnojidbom - nadomjestiti odvoženje biljne mase sa oranica

Zelenom gnojidbom - nadomjestiti odvoženje biljne mase sa oranica

Uvjet za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju je zemljište - tlo. Danas se naravno može proizvoditi i na raznim podlogama, supstratima - ali da li ti proizvodi imaju „isti okus“i kvalitetu kao oni uzgojeni na zemlji ostavljam vam da sami prosudite.

Tropski štetnik na povrću

Tropski štetnik na povrću

Zelenu stjenicu - Nezaru viridula L. uočila sam na paprici prije dvije godine. Tada mi se činilo da je njezina pojava bezazlena. Ove godine štete su masovno zabilježene kod brojnih proizvođača povrća.

Što treba znati pri planiranju plodoreda

Što treba znati pri planiranju plodoreda

Čuvanje plodnosti tla na oranicama ostvaruje se dobrim gospodarenjem na gospodarstvu, a pri tome se veliki značaj pridaje dobrom planiranju plodoreda, posebno u ekološkoj proizvodnji.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr