SAVJETI

Smolasti rak borova <i>(Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)</i>

Smolasti rak borova (Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)

Karantenski štetni organizmi u šumarstvu zajednički je naziv za sve alohtone organizme (štetočinje) potencijalno štetne za šume i šumarstvo određene države koji još uvijek nisu pronađeni unutar njenih granica, ali postoji velika opasnost da uđu ili su prisutni na manjim područjima te se njihovo širenje nastoji zaustaviti prihvatljivim mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja.

Preporuka proizvođačima uljane repice

Preporuka proizvođačima uljane repice

Proizvođači uljane repice jesenas su imali vrlo povoljne uvjete za sjetvu; količine oborina koje obično predstavljaju problem u periodu jesenske pripreme, sjetve i nicanja usjeva nisu izostale, naprotiv, omogućile su brzo i ujednačeno nicanje, problemi sa štetama od puževa su izostali, povoljne temperature u jesenskom uzrastu omogućile su optimalan razvoj lisne rozete i iznimno razvijen hipokotil.

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drveta zapravo mogu biti vrlo relativan pojam. Drveće sasvim neometano raste sa svim svojim svojstvima kakva god ona bila.

Potkornjaci

Potkornjaci

Potkornjaci (Scolitidae) su tipični štetnici drva jer provode život pod korom ili u samom drvu. To su kornjaši dimenzija 1-8 mm, valjkastog, okruglastog ili jajolikog tijela, crne ili smeđe boje. Ličinke su bijele s tamnom glavom i nemaju noge.

Loša klijavost sjemena paprike

Loša klijavost sjemena paprike

Problem loše energije klijanja je sve prisutniji u početnom uzgoju povrća. Uz ukupnu klijavost, energija klijanja sjemena je važan pokazatelj sjemenske kvalitete. To je sposobnost sjemena da brzo i ujednačeno klije i niče. Ovisi o vrsti i starosti sjemena, o uvjetima skladištenja i o uvjetima pri klijanju.

Sitni glodavci štetnici ili korisni dijelovi šumskih ekosustava?

Sitni glodavci štetnici ili korisni dijelovi šumskih ekosustava?

U šumskim ekosustavima sitni glodavci imaju vrlo kompleksnu ulogu. S jedne strane su vrlo bitni u održavanju biološke raznolikosti i ravnoteže dok s druge strane uzrokuju oštećenja na mladim biljkama i šumskom sjemenu te se zbog toga svrstavaju u grupu štetne faune.

Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala crnog jasena <i>(Fraxinus ornus)</i>

Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala crnog jasena (Fraxinus ornus)

Crni jasen je južnoeuropska vrsta rasprostranjena od južne Francuske do male Azije, a u Hrvatskoj u kopnenom i sredozemnom području. S hrastom crnikom formira klimatogenu zajednicu Fraxinus orni - Quercetum ilicis H-ić., primorske termofilne šume i šikare hrasta medunca te termofilne šume kopnenog dijela Hrvatske.

Proizvodnja šljive u Republici Hrvatskoj

Proizvodnja šljive u Republici Hrvatskoj

Šljiva, jedna od isplativijih voćarskih kultura, dosta je kod nas zapostavljena u intenzivnom uzgoju te je više prisutna u ekstenzivnim voćnjacima.

Adventski vjenčić za ptice

Adventski vjenčić za ptice

U vrijeme zime, poljoprivredni proizvođači a posebice ekološki brinu o životinjama. U okviru tih aktivnosti je i zaštita ptica, koje se tijekom godine hrane ličinkama štetnih kukaca i sjemenkama dok zimi oskudijevaju u hrani.

Šumska higijena

Šumska higijena

Šumska higijena predstavlja niz preventivnih i kurativnih šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera koje provodimo u sastojinama u cilju očuvanja njihovog zdravlja.

Uzgoj šipka

Uzgoj šipka

U posljednje vrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji sve je više zainteresiranih za uzgoj šipka (Rosa canina), koji je još poznat u narodu kao šipurak, divlja ruža, pasja ruža, divlji šipak, pasja drača, plotna ružica, bijela ruža ili šepurika.

Problemi teljenja u sustavu krava-tele

Problemi teljenja u sustavu krava-tele

Jedan od faktora za izbor pasmine za uzgoj u sustavu krava-tele je lakoća teljenja. Bitno je da se krave uglavnom tele same, uz minimalnu pomoć čovjeka. Teških teljenja i problema koje ona nose, boji se svaki uzgajivač i držatelj stoke, pogotovo ako dođe do gubitka teleta. Krave s teškim teljenjima obično traže liječenje. Njihov servis period je duži, što u konačnici nosi gubitke u laktaciji i broju rođene teladi. Također, sve je izraženiji problem nemogućnosti dobivanja ljudi za pomoć pri teškim teljenjima.

Lažištipavci protiv Varroe destruktor

Lažištipavci protiv Varroe destruktor

Grinja Varroa destructor predstavlja jednu od najvećih prijetnji pčelarstvu u svjetskim razmjerima. Danas je raširena na svim kontinentima s iznimkom Australije. Osim izravnih šteta koje varoa čini na odraslim pčelama i na leglu, ugrožava pčelinja društva prijenosom cijelog niza zaraznih bolesti.

Poljoprivreda i pčele

Poljoprivreda i pčele

Pčele su vrlo učinkoviti prirodni oprašivači bilja. Oprašivanje pomoću medonosnih pčela je važna agrotehnička mjera u povećanju poljoprivredne proizvodnje.

Uređaji za navodnjavanje (natapanje)

Uređaji za navodnjavanje (natapanje)

Navodnjavanje je stara agrotehnička mjera koja u praksi obuhvaća primjenu većeg broja metoda, načina i sustava za dodavanje vode u svrhu uzgoja poljoprivrednih biljaka.

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr