Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - Zakonodavstvo

MJERE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.


M04: ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU

Podmjera 4.1.
Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva - pravilnik (NN, 37/17)

Podmjera 4.2.
Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda - pravilnik (NN, 46/17)
 
Podmjera 4.3.
Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
 

 

M05: OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐANJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

Podmjera 5.2.
Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala - pravilnik (NN, 74/17)
 
 
M06: RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA
 
 
 
 
Podmjera 6.4.

 

KRITERIJ ODABIRA: Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, 158/13)

 
M07: TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
 
Provedba M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima - pravilnik (NN, 71/16, 15/17)

 

 
 
M19: LEADER - CLLD
 
Podmjera 19.1.
Pripremna pomoć - pravilnik (NN, 43/15)
 
  •  

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr