Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - Vodič za izračun EVPG

UPUTSTVO ZA PRIMJENU EVPG KALKULATORA ZA IZRAČUN EKOMONSKE VELIČINE POLJOPRIVREDNIKA


EVPG kalkulator koristan je alat potencijalnim korisnicima pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., kako bi na jednostavan način dobili informaciju o ispunjavanju kriterija za odabir budućih korisnika.

U nastavku slijede kratke upute o načinu korištenja EVPG kalkulatora za izračun ekonomske veličine poljoprivrednika (EVPG). EVPG kalkulator se nalazi u izborniku Kalkulator ili na web stranici www.fadn.hr (izbornik Publikacije), a napravljen je u MS excel programu.Koraci:

1. Odabir regije

 • odabrati regiju u kojoj se PG nalazi (prema NUTS 2):

                1. Kontinentalna Hrvatska
                2. Jadranska Hrvatska2. Unos osnovnih podataka - potrebno je popuniti polja koja se odnose na osnovne podatke poljoprivrednika, a to su:

 • naziv (iz Upisnika PG-a)
 • matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MiBPG)
 • adresa
 • kontakt broj telefona ili mobitela nositelja
 • adresa elektroničke pošte (e-mail)


3. Unos podataka o proizvodnjama zastupljenim na poljoprivrednom gospodarstvu

 • podaci o biljnoj proizvodnji (hektari) unose se na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu)
 • podaci o stočarskoj proizvodnji (broj grla) unose se na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, JRDŽ, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu)

Uneseni podaci moraju odgovarati razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, a koje odgovara kalendarskoj ili proizvodnoj godini.

Broj ha u biljnoj proizvodnji potrebno je temeljiti isključivo na podacima iz ARKOD-a, a broj grla stoke na podacima iz JRDŽ-a, i to na dan izdavanja Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednika.

Kulture u biljnoj proizvodnji, odnosno kategorije stoke koje nisu dostupne iz adnimistrativnih izvora, unose se u izračun prema Izjavi o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva.

Podaci se unose u bijela polja, dok se u obojanim poljima automatski izračunava ukupni SO određene proizvodnje.4. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednika

 • ekonomska veličina ili ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva računa se automatski unosom SVIH proizvodnji zastupljenih na poljoprivrednom gospodarstvu
 • ekonomska veličina izražava se u kunama i eurima, a odnosi se na ukupni broj ha korištenih poljoprivrednih površina i broj grla stoke.Sukladno stavku 1. članka 5. Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., korisnici Podmjere 4.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina:

 • veća od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća
 • veća od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima

Sukladno člancima 8., 15. i 16. Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", podmjere 6.2. "Potpora ulaganju i pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., poljoprivredno gospodarstvo (za koje korisnik traži potporu) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom SO-u:

 • od 8.000 do 49.999 eura u okviru Podmjere 6.1.
 • od najmanje 1.000 eura u okviru Podmjere 6.2.
 • od 2.000 do 7.999 eura u okviru Podmjere 6.3.
 • od najmanje 2.000 eura u okviru Podmjere 6.4.


5. Određivanje razreda ekonomske veličine i tipa poljoprivrednog gospodarstva

 • radi pojednostavljenja klasifikacije poljoprivrednih gospodarstava na razini EU, radi usklađenosti sa državama članicama EU kao i mogućnosti usporedbe sa državama članicama EU, a na temelju zastupljenosti pojedinih proizvodnji određuje se pripadnost poljoprivrednog gospodarstva razredima ekonomske veličine i tipu poljoprivredne proizvodnje, što se također izračunava EVPG kalkulatorom.


Sukladno članku 15. Pravilnika o provedbi M04 i člancima 8., 15. i 16. Pravilnika o provedbi M06, kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu (SO) poljoprivrednog gospodarstva, te je potrebno obratiti se djelatnicima Savjetodavne službe koji su zaduženi za izdavanje Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr