Održiva uporaba pesticida - Izdavanje iskaznica

Obavijest sudionicima izobrazbe

Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 14.) Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba zadužena je za izdavanje iskaznica putem središnje evidencije podataka o izobrazbi i izdanim iskaznicama u sklopu sustava FIS (Fitosanitarni informacijski sustav) koji je u nadležnosti Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike pri Ministarstvu poljoprivrede.

Sukladno navedenom Služba je sredinom veljače 2016. započela tisak iskaznica za održivu uporabu pesticida i njihovu dostavu poštom na adrese navedene u prijavnicama za izobrazbu.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba


Temeljem članka 14. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012):

  • Svi obveznici izobrazbe moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu najkasnije do 26. studenoga 2015. godine.
  • Iskaznice izdaje Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.
  • Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba dostavit će iskaznice obveznicima izobrazbe.
  • Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe.

Izdavanje iskaznica za obveznike izobrazbe

Ovlaštena institucija za izobrazbu kod koje je obveznik izobrazbe položio ispit, obvezna je dostaviti popis obveznika koji sadrži prezime i ime te OIB obveznika uz koji prilaže presliku prijavnice za izobrazbu, potvrde o položenom ispitu te dokaz o uplati ukupnog iznosa naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice za obveznike.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110, Buzin
10 010 Zagreb

Naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje ovlaštena institucija u ukupnom iznosu za cijelu grupu obveznika koji su položili ispit na pojedinoj izobrazbi na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 s modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja ovlaštene institucije (11 znamenaka) s naznakom - naknada za iskaznice, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja ovlaštene institucije.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 30,00 kn po obvezniku.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje:

uplatnica_OUP_predavaci_1.jpg

Izdavanje iskaznica za ovlaštene predavače

Ovlašteni predavači fizičke osobe koji nisu zaposlenici ovlaštene institucije podnose Zahtjev za izdavanje iskaznice, izravno Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (nije potrebno slati kopiju rješenja o ovlaštenju). Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110, Buzin
10 010 Zagreb

Naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje ovlašteni predavač na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja ovlaštenog predavača (11 znamenaka) s naznakom - naknada za iskaznicu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja ovlaštenog predavača.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 30,00 kn.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje:uplatnica_OUP_predavaci_1.jpg

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ovlaštene predavače podnosi Zahtjev za izdavanje iskaznica za ovlaštene predavače s popisom ovlaštenih predavača, izravno Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (nije potrebno slati kopiju rješenja o ovlaštenju). Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110, Buzin
10 010 Zagreb

Naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje ovlaštena institucija u ukupnom iznosu za ovlaštene predavače za koje je podnijela Zahtjev na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja ovlaštene institucije (11 znamenaka) s naznakom - naknada za iskaznice, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja ovlaštene institucije.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 30,00 kn po predavaču.IZDAVANJE NOVE ISKAZNICE - Zahtjev za ponovno izdavanje iskaznice

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), Članak 14. Stavak (8) U slučaju gubitka ili krađe iskaznice ovlašteni predavač ili obveznik izobrazbe obvezan je prijaviti gubitak instituciji iz stavka 2. ovoga članka (Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi) te zatražiti izdavanje nove iskaznice i nadoknaditi trošak izdavanja nove iskaznice.

Zahtjev za ponovno izdavanje iskaznice podnosi se izravno Savjetodavnoj službi. Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na adresu:

  • Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
    Bani 110, Buzin
    10 010 Zagreb
  • ili elektronski na pesticidi@savjetodavna.hr.

Naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja (11 znamenaka) s naznakom - naknada za iskaznicu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja.

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice iznosi 30,00 kn.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje:uplatnica_OUP_predavaci_1.jpg

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr