Održiva uporaba pesticida - Cjenik i plaćanje

Cjenik o visini naknada za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama

 

Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama utvrđena je visina naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijske iskaznice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama, koji provodi na temelju javne ovlasti, Savjetodavna služba.

Opis

Iznos u kunama (kn)

Naknada za provedbu osnovne izobrazbe

300,00 kn

Naknada za polaganje ispita

50,00 kn

Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice

30,00 kn

Naknadu snose fizičke osobe profesionalni korisnici pesticida, savjetnici ili distributeri, a može ih snositi i pravna ili fizička osoba koja zapošljava obveznike izobrazbe.

Naknade troškova, za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica uplaćivati će se zajedno u ukupnom iznosu, a uplate će se pratiti prema OIB-u uplatitelja obveznika izobrazbe.

Naknada troškova za provođenje izobrazbe uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja obveznika izobrazbe (11 znamenaka) s naznakom - naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu.

Primjer popunjenog naloga za plaćanje:

uplatnica_odrziva_2712015zadnje.jpg

Polaznici izobrazbe dužni su predočiti predavačkom timu dokaz o uplati naknade za izobrazbu, polaganje ispita i izdavanje iskaznica najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu. Nije moguća uplata gotovinom prilikom dolaska na izobrazbu.

Pravna ili fizička osoba koja plaća naknade za više obveznika izobrazbe može uplatiti ukupan iznos naknada za sve obveznike s naznakom - naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu prema popisu i uz potvrdu o uplati dostaviti popis obveznika izobrazbe za koje je izvršena uplata koji obvezno sadrži prezime i ime obveznika, adresu obveznika i OIB obveznika na e-mail: pesticidi@savjetodavna.hr. Dokaz o uplati zajedno s popisom obveznika izobrazbe za koje je izvršena uplata potrebno je predočiti i predavačkom timu prilikom dolaska na izobrazbu.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr