Shop

Savjetnički paket Ratarstvo

Opis

CILJANI KORISNIK

Poljoprivrednik koji:

 • proizvodi različite kulture na oraničnim površinama
 • ne postiže očekivanu dobit po jedinici površine

SADRŽAJ KOJI NUDIMO U PAKETU

 • procjena stanja na gospodarstvu
 • pregled stanja usjeva i preporuke
 • savjeti o agrotehnici (izbor vrste/sorte/hibrida, plodored, plan sjetve, gnojidba, kalcizacija, humizacija)
 • savjeti vezani uz sjemensku proizvodnju (registracija, evidencija)
 • savjeti vezani za pravilno skladištenje uroda s oraničnih površina
 • savjeti o ograničenjima vezanima uz primjenu gnojiva (dinamika, količina)
 • savjeti o gospodarenju prirodnim resursima i njihovom očuvanju (biljni pokrov, tlo, voda)
 • skladištenje stajskog gnoja
 • savjeti o vođenju potrebnih evidencija o uporabi SZB
 • savjeti o žetvi/berbi/vađenju/košnji oraničnih vrsta
 • tumačenje obračuna standarda kvalitete i troškova otkupa
 • provođenje poljskih demo-pokusa
 • savjeti vezani uz označavanje, preradu, i trženje proizvoda
 • determinacija korovskih vrsta, bolesti ili štetnika životinjskog podrijetla
 • utvrđivanje pragova štetnosti glede ekonomske i ekološke opravdanosti primjene sredstava za zaštitu bilja
 • preporuke za primjenu sredstva za zaštitu bilja sukladno dopuštenjima
 • preporuke za odabir ekološki prihvatljivijih sredstava za zaštitu bilja
 • izračun količine utroška škropiva
 • pomoć pri planiranju nabave
  poljoprivredne mehanizacije
 • podešavanje strojeva i opreme

PREUZMI BROŠURU

 

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Savjetnički paket Ratarstvo”

SavjetničkiPaketRatarstvo.pdf

Download