MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Prijavi se na tečaj

Prikaz mehanizirane berbe lješnjaka i pregled zdravstvenog stanja ploda-LIPOVAC MAJUR

Tečaj za koji se želite prijaviti već je počeo.