MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Prijavi se na tečaj

Ovčarstvo i kozarstvo

Tečaj za koji se želite prijaviti već je počeo.