MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Prijavi se na tečaj

Održivo upravljanje tlom, vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju

Tečaj za koji se želite prijaviti već je počeo.