Obavijest vinogradarima!

05.04.2016.

Posljednjih nekoliko dana temperature zraka porasle su iznad 20oC što je uvjetovalo razvoj vunastog pupa te pojavu prvih listića osobito na ranim sortama  te južnim položajima nasada. Prema meteorološkim prognozama ovakvo vrijeme potrajati će do petka kada se očekuju oborine stoga preporučamo prvu preventivnu zaštitu vinograda protiv gljivične bolesti crna pjegavost vinove (Phomopsis viticola)  .

Za učinkovitu kemijsku zaštitu protiv crne pjegavosti važno je sprečavanje zaraze u ranim fazama razvoja loze, a kako se zaštita  zasniva na preventivi neophodno  tretiranje obaviti  dan – dva  prije najavljenih kiša.

Prilikom aplikacije primijeniti metodu prskanja.

Za prvu zaštitu u fazi vunastog pupa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra:   Nordox 75 WG,  Cuprablau Z, Crveno ulje.

Nakon pojave prvih listića zaštita protiv crne pjegavosti  provodi se organskim površinskim pripravcima:

Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45,  Cadillac 80 WP, Mankozeb., Pinozeb M45, Antracol WG 70.

Navedenim pripravcima dodati  jedan od pripravaka  na osnovi sumpora  osobito u nasadima gdje je prošle godine bilo problema s pepelnicom (Uncinula necator)  Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Thiovit jet, Cosavet DF.

 U ovoj fazi sumporne pripravke koristiti u većoj  preporučenu dozi.

U početnim fazama razvoja loze voditi računa o grinjama akarinoze (Calepitrimeriu vitis) i erinoza loze (Eriophyes vitis),  koje mogu učiniti velike štete ukoliko bi nastupilo hladnije razdoblje nakon pojave prvih listića.

Sumporni pripravci imaju dobro djelovanje na smanjenje populacije grinja

Pripravcima koji sadrže mineralna ulja npr. Crveno ulje ne miješati s sumpornim pripravcima.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr