Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom srpnja!

12.07.2018.

Od posljednje preporuke za moguće zaštite koštičavog voća proteklo je 18 dana (26.06.). Već neko vrijeme traje dozrijevanje i berba koštičavih vrsta i sorata ranijeg dospijeća (ranije nego prosječnih sezona). Primjerice dozrijevaju dominantne sorte bresaka u našem području (npr. Redhaven), zrele su neke rane sorte šljiva (npr. President, Ruth gerstetter, Claifornia blue), dok srednje kasne sorte šljive intenzivno razvijaju plodove prije početka dozrijevanja (npr. Stanley, Bistrica)! Iznadprosječno je kišovito i vlažno, te ne previše vruće za najtopliji ljetni mjesec! U odnosu na ukupne očekivane mjesečne količine oborina (67,2 mm) na nekim je mjernim mjestima u zapadnom (npr. Trnovčak) i središnjem dijelu Županije (npr. Belica) tijekom prvih 11 dana srpnja o.g. zabilježeno već više padalina (od 76,6 do 89,0 mm) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Količina i raspored oborina tijekom prvih jedanaest dana mjeseca srpnja 2018. na nekim mjernim mjestima u Međimurju.

Lokalitet

Količina oborina po danima (mm)

Ukupno 1.-11.7. 2018.

4.7. 2018.

5./6.7. 2018.

6./7.7. 2018.

11.7. 2018.

Orehovica

11,2

3,4

9,6

37,4

61,6 mm

Novakovec

9,6

3,8

8,2

27,2

48,8 mm

Sv.Juraj u Trnju

19,0

1,6

8,2

24,2

53,0 mm

Trnovčak

15,6

22,8

10,6

27,6

76,6 mm

Belica

28,8

2,0

23,8

34,4

89,0 mm

*Dana 5./6., 6./7. i 11. srpnja 2018. zabilježeno je vrlo dugotrajno vlaženje biljnih organa (u trajanju >=22 sata), a relativna vlažnost zraka je pritom iznosila 99-100 %! Temperature tijekom navedenog kišnog razdoblja često su bile 17-29°C!

Česte oborine, uz sparinu i toplinu, jako pogoduju razvoju smeđe truleži plodova u dozrijevanju (Monilinia spp.), te drugih bolesti lišća (i plodova) koštičavog voća, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma), a na trešnjama i višnjama kozičavost lišća (Blumeriella jaapii).

VAŽNO: Od početka mjeseca srpnja o.g. bilježimo redovite ulove leptira breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana)! Sredinom prve dekade mjeseca srpnja o.g. letom je započela druga generacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

Njihova ljetna populacija uzrokuje "crvljivost" plodova, zbog koje se naknadno jače razvija trulež plodova (Monilinia). Uzročnici "ljetne crvljivosti" bit će jače koncentrirani na sorte bresaka i šljiva kasnije epohe dozrijevanja plodova!

Ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog beremo već od sredine lipnja i početkom srpnja o.g., pa takva stabla i/ili dijelove nasada tijekom ubiranja plodova više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čiji početak berbe se očekuje krajem srpnja i početkom (sredinom) mjeseca kolovoza o.g.!

Prednost dajemo fungicidima kraće karence navedenim u Tablici 2.!

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

Tablica 2. Neki fungicidi dopušteni za primjenu u koštičavom voću protiv truleži plodova (Monilinia spp.) sa vrlo kratkom karencom (K) u našoj zemlji:

Pripravak

Dopuštenje u voćnim vrstama

Najveći broj primjena u sezoni

Karenca (K)

Chorus 50 WG

breskva, nektarina, marelica, šljiva

2x

7 dana

Indar 5 EW

breskva, marelica, trešnja, šljiva

2x

3 dana breskva i trešnja

Luna Experience SC

breskva, trešnja

3x breskva; 2x trešnja

3 dana

Nativo 75 WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja

3x

7 dana

Signum DF

koštičave voćke

3x

7 dana

Switch WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve, marelice

7 dana

Teldor 500 SC

breskva, trešnja, šljiva, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve; 4x marelice

3 dana breskve, trešnje, šljive, marelice

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Plantažne nasade trešnje i višnje nakon berbe plodova preporučujemo tijekom ljetnog razdoblja barem 1-2 puta mjesečno dodatno zaštititi protiv kozičavosti lišća (Blumeriella jaapii). U tu je svrhu moguće koristiti sredstva na osnovi mankozeba (npr. Dithane M-45, Dithane DG Neotec) i/ili dodina (npr. Chromodin S-65 WP).

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova (Cydia molesta) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka kasnijih rokova dozrijevanja prednost dajemo u narednom razdoblju pripravcima Affirm WG (0,3-0,4 %) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %) (K=7 dana), Mospilan (0,015 %) (K=14 dana), Delegate WG (0,3 kg/ha) (najviše 1x, K=7 dana) i Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana).

Na srednja kasnim i kasnim sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja i/ili tijekom kolovoza u narednim razdoblju preporučujemo usmjereno suzbijanje druge generacija šljivina savijača (Cydia funebrana)! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravku Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana), Delegate WG (0,3 kg/ha) (najviše 1x, K=7 dana) ili Mospilan (0,025 %)(K=14 dana). Protiv truleži plodova istovremeno je moguće dodati jedan od fungicida navedenih u zadnjim zaštitama kasnijih sorata dozrijevanja bresaka i nektarina (npr. Chorus, Indar EW, Nativo WG, Switch WG, Teldor SC).

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od navedenih insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (Mospilan SP) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr