Obavijest proizvođačima lijeske!

14.05.2018.

Trulež plodova lijeske javlja se svake godine u plantažnim nasadima lijeske u većoj ili manjoj mjeri. Uzrok truleži su infekcije gljivicama iz rodova Monilinia, Nematospora i Botrytis. Svi navedeni patogeni najčešće vrše zarazu plodova preko rana i oštećenja nastalih kao posljedica uboda ljeskotoča i stjenica. Pojava truleži plodova u nasadima lijeske, osim o napadu ljeskotoča i stjenica, ovisi o sorti, položaju i vremenskim uvjetima, odnosno količini kiše i broju kišnih dana.

Da bi smanjili udio trulih plodova potrebno je od sredine svibnja i u lipnju suzbijati najznačajnije štetnike ploda lijeske (ljeskotoč, stjenice), a u intenzivnim nasadima preporuča se i primjena fungicida. Za tu se namjenu može koristiti pripravak Signum te fungicidi na osnovi bakra (Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Cuprablau Z, Neoram WG). Fungicidi na osnovi bakra mogu se koristiti i u ekološkom uzgoju lijeske.

Tablica 2. Insekticidi dozvoljeni za primjenu na lijesci

Aktivna tvar

Pripravak

Štetnik

Napomena

tiakloprid

Calypso SC 480

ljeskotoč

-

spinosad

Laser

jabučni savijač

prikladan za ekološku proizvodnju uz prethodnu konzultaciju s kontrolnim tijelom

lambda-cihalotrin

Kaiso

lisne uši, majski hrušt, krasnik

-

deltametrin

Decis 100 EC

lisne uši, jabučni savijač, kestenov savijač

-

Scatto

Rotor super

piretrini

Asset

lisne uši, stjenice, medeći cvrčak

dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

azadiraktin

Neemazal-T/S

stjenice

dozvoljen u ekološkoj proizvodnji

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr