Obavijest poljoprivrednicima!

10.10.2018.

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije prema slijedećem rasporedu:

Datum

Mjesto

Adresa

Vrijeme

12.10.2018.

Sokolovac

Agronom d.o.o.

Trg Tomislava Bardeka 17

8.00 – 11.00

16.10.2018.

Novigrad Podravski

Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2

8.00 – 11.00

18.10.2018.

Gola

Gola – općinsko skladište

A. Šenoe

8.00 – 12.00

22.10.2018.

Sv.Petar Orehovec

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131

8.00 – 11.00

25.10.2018.

Đelekovec

Ager Bonus d.o.o.

Palih boraca 1

8.00 – 11.00

29.11.2018.

Koprivnica

Reciklažno dvorište

Adolfa Daničića bb

8.00 – 12.00

3.12.2018.

Križevci

Industrijska zona Čret

Kod skretanja za Lemeš

8.00 – 12.00

6.12.2018.

Đurđevac

Agronom d.o.o.

Kolodvorska 19

8.00 – 11.00

10.12.2018.

Sveti Ivan Žabno

Sajmište

Zagrebačka bb

8.00 – 11.00

12.12.2018.

Gornja Rijeka

Sajmište

Novoselska ulica 15

8.00 – 11.00

14.12.2018.

Virje

Sajmište

Kolodvorska bb

8.00 – 11.00

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr