Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

09.10.2018.

Sredinom listopada optimalno je vrijeme za sadnju jesenskih kultivara luka i češnjaka. Prilikom sadnje može se provesti zaštita od štetnika u tlu (žičnjaci, grčice hrušta) koji mogu raditi štete na zasađenim lučicama (češnjevima). Neposredno nakon sadnje može se provesti zaštita od jednogodišnjih korove koji počinju nicati u jesen zajedno sa zasađenom kulturom.

Zaštita od  zemljišnih štetnika može se provesti primjenom granuliranog insekticida FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca osigurana vremenom primjene.

Zaštita od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih  korova može se provesti primjenom jednog od herbicida:

STOMP 330 E (pendimetalin). Primjena u luku i češnjaku. Tretirati prskanjem širom odmah nakon nicanja usjeva (post-em), u fazi „biča“ u dozi 4-5 l/ha uz utrošak vode 200-500 l/ha. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) kada se kultura nalazi u stadiju razvoja "biča" (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

FILON 80 EC (prosulfokarb). Primjena u luku za proizvodnju glavica, mladom luku i češnjaku. Primjenjuje se rano poslije nicanja (post-em), kada luk za proizvodnju glavica  i češnjak imaju 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini od 3-5 l/ha, te u mladom luku rano poslije nicanja do stadija razvoja 2 lista (BBCH 12) u količini od 4 l/ha. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

CHALLENGE 600 (aklonifen). Primjena u luku i češnjaku.

Primjena u češnjaku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) u količini 4 l/ha.

Primjena u luku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) u količini 2,5 l/ha ili u odvojenoj primjeni nakon sadnje prije nicanja u količini 1.5 l/ha i druga primjena u stadiju 5 listova u količini 1 l/ha. Utrošak vode 150-400 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjena u luku i češnjaku. Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 - 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha. 

DESSICASH 200 SL (dikvat) je totalni, neselektivni herbicid registriran samo za primjenu u luku. Primjenjuje se prije nicanja luka na iznikle korove u dozi 2-4 l/ha. Djeluje i na vilinu kosicu (Cuscuta spp.). Primjenjuje se traktorskom prskalicom uz utrošak vode 300-800 l/ha.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr