Obavijest građanima!

12.07.2018.

U Hrvatskoj je prema propisima Ministarstva, još 2007 g. donesena Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije.

 Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta ( oranice, livade, vrtovi, šuma, lovišta…) dužni su po toj naredbi provoditi mjere uklanjanja ambrozije( ili limundžika ili partizanke), Ambrosia artemiisifolia u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja pripada biljnoj porodici Asteraceae. Kao invanzivna vrsta je unesena u Europu. Nanosi velike štete zahvaljujući bujnoj vegetacijskoj masi i lako „ uguši“  uzgajane kulture i time direktno utječe i na kvalitetu i na smanjenje prinosa uzgajanih kultura.

Ambrozija stvara velike količine polena, za koji se smatra da je jedan od najjačih alergena. Ambrozija cvate od srpnja do rujna, a sjeme zrije od rujna do listopada.

Protiv ambrozije se mogu primijeniti sljedeće mjere:

- agrotehničke-pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture…

- mehaničke-međuredna kultivacija,, okopavanje, plijevljenje i čupanje cijele biljke

- kemijske mjere

Korisnici potpora, dužni su poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti( SMR)  i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete ( GAEC) na svim površinama u korištenju.

Korisnici Mjere 10 :Operacija 10.1.3 Očuvanje travnjaka visoke travnjačke vrijednosti,

                                Operacija10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca ( Crex crex),

                                Operacija 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira,

Uz uklanjanje ambrozije, dužni su uklanjati mračnjak(Abutilon theophrasti), mehanićki uklanjati čivitnjaču( Amorfa fructicosa), cigansko perje ( Asclepias syriaca L.), trnovitu dikicu ( Xanthium spinosum L.), i obalnu dikicu ( Xanthium strumarium L.ssp. italicum). Nakon izvršenog uklanjanja nepoželjne vegetacije, ispuniti evidenciju.

                                                                               dipl ing. agr. Zrinka Krpan-Buić
e-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr