Obavijest vinogradarima!

20.07.2017.

Grozdovi su u fazi zatvaranja, a ranije sorte grožđa zatvorile su grozdove. Svakog dana sve je slabiji napad plamenjače, ali se pojačava napad pepelnice koja je dominantan patološki problem u vinogradima.

Protiv uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator) upotrijebiti jedan od pripravaka: Domark 40 ME, Dynali, Luna experience, Systhane 24 E, Collis, Talendo, Talendo extra, Postalon 90 SC, Crystal, Falcon EC.

Ukoliko se na bobicama primijete simptomi pepelnice preporučujemo primijeniti pripravak Falcon EC ili Luna experience.

Za učinkovito suzbijanje pepelnice važna je kvalitetna aplikacija uz veći utrošak vode. Obzirom da pepelnica vrlo brzo razvija rezistentnost na fungicide važno je izmjenjivati sredstva koja sadrže različite aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja.

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola). Bobice su na napad plamenjače osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. Kada bobe dosegnu 2/3 veličine karakteristične za sortu, više im ne prijeti zaraza uzročnikom plamenjače vinove loze već je njeno širenje tijekom povremenih pljuskova moguće samo na vršnom lišću. Preventivna zaštita od plamenjače vinove loze potrebna je radi očuvanja lisne mase, a za zaštitu se mogu koristiti sljedeći fungicidi: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Dithane DG neotec, Solofol, Equatio pro, Galben F, Antracol combi WP 76, Mikal premium F, Orvego.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Kršić@savjetodavna.hr

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr