Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

16.05.2018.

Zadnja dva-tri dana su vremenski pogodovala razvoju bolesti kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Za zaštitu od uzročnika kozičavosti lista trešnje i višnje (Blumeriella jaapii) dozvoljeni su fungicidi:

Trešnja: Delan 700 WG i Chromodin S-65

Višnja: Topsin M500 SC i Chromodin S-65

Protiv plamenjače (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) preporuka je jedan od sljedećih pripravaka ; Captan 50 WP ili Polyram DF.

Protiv šljivinog savijača  (Cydia funebrana) primijeniti jedan od insekticida; Decis 100, Affirm opti, Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Delegate 250 WG.

U borbi protiv breskvinog savijača  (Cydia molesta) koristiti; Affirm, Chromogor, Kaiso, Runner 240 SC.

Zaštitu obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete. O primjeni insekticida koji je opasan za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                                                                                                                                   

Marko Borić, mag.ing.agr
e-mail:
marko.boric@savjetodavna.hr

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr