Obavijest proizvođačima graha!

15.05.2018.

Upozoravamo proizvođače graha da prije oborina predviđenih za naredne dane, izvrše peventivnu zaštitu graha protiv bolesti koje se mogu pojaviti. Također je potrebno obratiti pažnju na štetnike koji se mogu pojaviti, a to su lisne uši, grahov žižak (Bruchus pisorum ) , te je primijećena pojava  pojava koprivine grinje.  Na biljkama  je potrebno pratiti razvoj i pojavu štetnika i po potrebi provesti suzbijanje dozvoljenim insekticidima. Najčešće bolesti graha koje se mogu pojaviti su  hrđa graha ( Uromyces appendiculatus ) , bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) , smeđa pjegavost graha (Colletotrichum lindemuthianuim) i  bakterijske pjegavosti (Xanthomonas, Pseudomonas syringae ) . Proteklih  godina zabilježena je pojava fuzarijskog venuća ( Fusarium solani) , ali nešto kasnije , krajem lipnja i to na vlažnim i kiselim tlima. Zaštite protiv ove bolesti nema osim, poštivati plodored i provoditi kalcizaciju tla.

Dozvoljeni fungicidi u grahu : APRON XL 350 ES, CHAMPION, CHAMPION WG 50, NEORAM WG, PYRUS 400 SC, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG, TAZER, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, ORTIVA, TAZER, ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC.

Dozvoljeni insekticidi u grahu : DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, KAISO, CYCLONE, DECIS 100 EC, ROTOR SUPER , BOXER 200 SL, CALYPSO SC 480, DECIS 2,5 EC, KARATE ZEON, NEEMAZAL-T/S. 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).                            

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr