Obavijest proizvođačima soje

16.04.2018.

Kako se bliži sjetva soje, potrebno se je na vrijeme pripremiti parcelu i odabrati herbicide dozvoljene za primjenu na soji nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. Odabir parcele treba biti pametan s obzirom na prošlogodišnju predkulturu (kukuruz) i korištene herbicide, jer neki od njih mogu uzrokovati zaostajanje soje u rastu u fazi klijanja i nicanja. Herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve a prije nicanja usjeva u soji je potrebno koristiti radi sporijeg nicanja, sjetvenog sklopa  i slabije sposobnosti za konkurenciju korovima, naročito širokolisnim višegodišnjim korovima (slak, ladolež, osjak, gavez i dr.). Izbor herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je znatno ograničen. Što se tiče korovnih trava (uskolisnih korova).

Što se tiče herbicida koji se koriste prije nicanja soje i korova, treba napomenuti da ne suzbijaju višegodišnje korovne vrste, zbog čega je potrebno korektivno tretiranje. Osim iznesenog, uspjeh zemljišnih herbicida ovisi o oborinama koje moraju uslijediti nakon primjene.

U slučaju veće količine oborina nakon primjene, na lakšim tlima mogu izazvati fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje.

Jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi. Primjenjuju se nakon sjetve a prije nicanja kulture i korova (WING P, STOMP 330 E, PENDIGAN 330 EC, STOMP AQUA, DOST 330 EC, SHARPEN 330 EC, PENDUS 330 EC , DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC , FRONTIER X2)

Jednogodišnji širokolisni i djelomično uskolisni korovi (najčešće se kombiniraju s jednim iz gore prikazane skupine herbicida). Primjenjuju se nakon sjetve a prije nicanja kulture i korova (AFALON DISPERZIJA, SENAT WG, METRIPHAR, MISTRAL 70 WG, SCORPIO 70 WG, SENCOR WG 70, METRO, SENCOR SC 600, KOBAN 600  ) .

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr