Obavijest proizvođačima luka!

12.04.2018.

Luk je fazi intenzivnog porasta . Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu luka koji je ranije zasađen i ima razvijena 4 lista i više,  protiv najvažnije bolesti luka - plamenjače luka ( Peronospora destructor ) fungicidima registriranim za tu namjenu uz obavezan dodatak okvašivača. Plamenjača luka ima uvjete za sporulaciju na temperturama 7-16 0 C, produkciju konidija uz povišenu vlagu zraka, te za infekciju konidijama ne treba voda već je dovoljna i rosa,  i razvijena bar 4 lista. Primijeniti jedan od fungicida ; Acrobat MZ, Aliette flash, Infinito, Neoram WG, Ortiva, Quadris, Ridomil gold MZ pepite, Shrilan 500 SC , Zakeo 250 SC, Zaftra 250 SC.

U zaštitu je potrebno  dodati i jedan od insekticida protiv najvažnijih štetnika luka uz prethodnu preporučenu provedbu agrotehničkih mjera ( uzgoj ispod zaštitne mreže, mehaničko uništavanje i uklanjanje zaraženih listova i biljaka, postavljanje žutih i plavih ljepljivih ploča za kontrolu pojave štetnika -  lukova muha, miner poriluka, duhanov trips, sovice pozemljuše, lisne uši) : Actara 25 WG, Calypso SC 480, Decis 2,5 EC , Fastac 10 EC, Karate zeon, Laser, Rogor 40, Decis 100 EC, Cythrin max, Decis 100 EC, Neemazal T/S.

Za suzbijanje korova u luku  manjeg uzrasta može se koristiti neki od herbicida ; za suzbijanje uskolisnoih korova ( FUSILADE FORTE , SELECT SUPER, FOCUS ULTRA) , za suzbijanje širokolisnih korova LENTAGRAN 45 WP.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.                                                               

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr