Obavijest proizvođačima uljane repice!

06.09.2017.

Preporuka je proizvođačima uljane repice da izvrše zaštitu protiv korova nekim od herbicida. Obzirom da su najavljene oborine preporuka je izvršiti zaštitu, nakon sjetve a prije nicanja usjeva zemljišnim herbicidima koji  suzbijaju jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove.

Teridox 500 EC , Reactor 360 CS, Clomate, Clematis, Kalif 480 EC, Kalif Mega, Butisan S, Sultan 50 SC, Koban 600, Dual gold 960 EC.

Za one koji nisu izvršili sjetvu može se koristiti Devrinol 45 FL unošenjem u tlo.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                                                                        

                                                                                                Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr