Obavijest maslinarima!

20.11.2017.

Nakon završene berbe preporučujemo obaviti zaštitu maslinika protiv uzročnika bolesti paunovog oka( Spilocaea oleagina).

U jesenskim terminima protiv ove bolesti može se koristiti pripravak na osnovi bakrenog oksiklorida Neoram WG koji ujedno suzbija i sprječava širenje raka masline ( Pseudomonas savastanoi).

Također, može se koristiti pripravak Stroby koji ima djelovanje  na paunovo oko.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr