MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

News

Obavijest o uklanjanju ambrozije

Ambrozija ( Ambrosia artemsiifolia L. ) nazvana još i limundžik, Krausova trava, jednogodišnja je zeljasta biljka, naraste do visine 1-1,5 metara. Ima vretenast korijen i uspravnu razgranatu stabljiku posutu grubim dlačicama. Stabljika je na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika i uskih režnjeva  posuti dlačicama. Cvjetovi su žućkaste boje u obliku grozdastih cvatova smješteni na vrhovima stabljike i grana.

Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a danas je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je prvi put pronađena 1941. godine na području  Podravine, Posavine i Slavonije. Od tuda se proširila na ostala područja Hrvatske. Ambrozija je vrlo agresivna  korovna biljka koju možemo pronaći uz putove, željezničku prugu, uz rubove kanala, obale potoka i rijeka kao i na obradivim poljoprivrednim površinama kao korov u povrtnim kulturama, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima.

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja. Agresivna je alergena  biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijsku reakciju. Svaka biljka godišnje proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi. Zrnce peludi izgleda kao kugla sa šiljcima i može prijeći i do 300 km.

Osobe osjetljive na pelud ambrozije pate od alergijske hunjavice. Njeni simptomi su kihanje, curenje iz nosa, svrbež kože i sluznice, pojačano suzenje očiju i otežane vjeđe.Takve  osobe  trebaju izbjegavati izlazak na otvoreno u jutarnjim satima, jer je tada koncentracija peluda u zraku  najveća kao i za toplog i vjetrovitog vremena . Koncentracija peluda je najmanja na večer  i nakon kiše.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su- međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, kosidba (višekratna).

Kemijske suzbijanje provodi se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu…), tamo gdje treba uništiti čitavu vegetaciju koriste se herbicidi na osnovi glifosata –Catamaran 360, Cidokor plus, Cidokor max, Roundup biactive, Rundup rapid, Total TF, Glifokor 360 TF, Glyphogan, Boom efect , Cosmic, Oxalis, Ouragan system 4, Satelite, Herkules, Karda, Kyleo, Barbarian xtra 610, Gallup super 480, Glyfoon 480. U povrtnim i ratarskim kulturama, voćnjacima, vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Zbog velike količine peluda kojeg ova biljka proizvodi i  otežava život velikom broju ljudi donesena je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. ( NN br. 72/07 ). Ovom naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije  u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora, jer je isto propisano.

Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima GAEC-om 6 – sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (pod neželjenom vegetacijom podrazumijevaju se pojave korova ambrozije (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti, Med.) na poljoprivrednim površinama).

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest vinogradari!

Budući da se proteklih godina pojavila bolest fitoplazma u nasadima vinograda na području Vukovarsko srijemske županije potrebno je nastaviti sa praćenjem pojave simptoma i pojave vektora te zaštitom protiv vektora ove bolesti američkog cvrčka (ličinke i odrasli oblici).

Rokovi za drugo suzbijanje :

Dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja

Pripravci koji se mogu primijeniti u RH i imaju dozvolu za suzbijanje američkog cvrčka su: Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Chromorel D, Nurelle D, Avaunt EC, Chytrin max.

Podsjećamo još jednom na obavezu vinogradara da prate pojavu i veličinu populacije u svojim vinogradima na žutim ljepljivim pločama (srednja žica, nakon 2-3 tjedna zamjeniti).

Ukoliko ima nejasnoća direktno se obratiti u Urede Ministarstva poljoprivrede.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima jagoda

Nakon završene berbe nasade jagoda je potrebno očistiti i održavati do slijedeće sezone. Uklanjanjem starog lišća rješavamo se velikog broja bolesti i štetnika koji se na njemu nalazi. Vrlo važno je odstranjene biljne dijelove iznijeti iz nasada kako bi se smanjio potencijalan broj bolesti i štetnika.

Za zaštitu nasada od pepelnice (Podosphaera aphanis) možemo koristiti neki od pripravaka: Ortiva, Karathae gold 350 EC, Crystal, Quadris.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) može se primijeniti neki od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC

Kod pojave tripsa (Frankliniella ssp.) mogu se koristiti neki od insekticida: Laser i Kraft, Poleci Plus

Za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) mogu se koristiti neki od preparata Asset, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 100 EC.

 

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća o mjerama zaštite sredinom srpnja!

Od posljednje preporuke za moguće zaštite koštičavog voća proteklo je gotovo mjesec dana (19.06.). U drugoj polovici lipnja i početkom srpnja o.g. je završila berba kasnih sorata trešnja u plantažnim nasadima (npr. Regina), te pojedinačnih stabala višnja koje vlasnici uzgajaju uz okućnice i vikendice. Također, u prvoj polovici srpnja o.g. masovnije dozrijevaju i traje berba plodova marelica. Već neko vrijeme traje dozrijevanje (i berba) nekih sorata bresaka (nektarina) i sorata šljiva ranijeg dospijeća. Primjerice dozrijevaju dominantne sorte bresaka u našem području (npr. Redhaven), u narednom razdoblju dozrijevaju neke rane sorte šljiva (npr. President, Ruth gerstetter, Claifornia blue), dok srednje kasne sorte šljive intenzivno razvijaju plodove prije početka dozrijevanja (npr. Stanley, Bistrica)!

Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u voćarstvu su optimalni, a razlog tome je toplo, vlažno i sparno razdoblje. Od 27. lipnja do 3. srpnja o.g. najviše su dnevne temperature bile svakodnevno vrlo visoke (>30°C), uz dva ovogodišnja zabilježena maksimuma (36,4°C na dane 27.6. i 1.7. 2019.)! Naknadno, nakon 3. srpnja o.g. oborine u različitim količinama bilježimo gotovo svakodnevno. Obilnije kiše su zabilježene 3.7. i 7.7. 2019., najčešće u količinama od 14,0 do 33,2 mm dok ostalih dana (4.7., 8.7., 9.7., 12.7., 13.7. i 14.7. 2019.) bilježimo manje dnevne količine kiše lokalnog značaja (od 0,4 do 9,6 mm). Oborine su nešto obilnije bile u zapadnom dijelu Županije, gdje je već zabilježena gotovo cjelokupna prosječna mjesečna količina padalina za srpanj (67,2 mm)! Najviše su temperature zraka zadnjih tjedan dana smanjene na vrijednosti 20,0-27,5°C! Prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka su nakon 2. srpnja o.g. vrlo visoke (70-89,2 %), a u istom razdoblju zadržavanje vlage na biljkama uz riječne doline traje čak 7.230 minuta! Osim dugotrajne rose u proteklom smo razdoblju bilježili sumaglice i maglu!

U narednim danima očekujemo toplo i sparno razdoblje s mogućim novim oborinama koje očekujemo krajem tjedna, uz najviše temperature zraka biti u rasponu 25-30°C! Naredna dva jutra će biti nešto svježija (9-10°C), uz naglašenu rosu!

Srpanjska oborine, uz sparinu i toplinu, jako pogoduju razvoju smeđe truleži plodova u dozrijevanju (Monilinia spp.), te drugih bolesti lišća (i plodova) koštičavog voća, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma), a na trešnjama i višnjama kozičavost lišća (Blumeriella jaapii). Primjerice, na netretiranom stablu osjetljive sorte trešnje (visoke stablašice uzgajane uz vikendice u središnjem dijelu Županije) zaraza uzročnikom kozičavosti je dana 13. srpnja o.g. ocijenjena >50 %!

 

VAŽNO: Od sredine zadnje dekade mjeseca lipnja i od početka mjeseca srpnja o.g. bilježimo redovite ulove leptira breskvina savijača (Cydia molesta) i šljivina savijača (Cydia funebrana)! U drugoj polovici mjeseca srpnja o.g. očekujemo pojavu druge generacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

Njihova ljetna populacija uzrokuje “crvljivost” plodova, zbog koje se naknadno jače razvija trulež plodova (Monilinia). Uzročnici “ljetne crvljivosti” bit će jače koncentrirani na sorte bresaka i šljiva kasnije epohe dozrijevanja plodova!

Ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća  beremo već od sredine lipnja i početkom srpnja o.g., pa takva stabla i/ili dijelove nasada tijekom ubiranja plodova više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čiji početak berbe se očekuje krajem srpnja i početkom (sredinom) mjeseca kolovoza o.g.!

Prednost dajemo fungicidima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Plantažne nasade trešnje nakon berbe plodova (i moguće pojedinačna stabla višnje uzgajana uz okućnice i vikendice) preporučujemo tijekom ljetnog razdoblja barem jednom mjesečno dodatno zaštititi protiv kozičavosti lišća (Blumeriella jaapii). U tu je svrhu moguće koristiti registrirana površinska organska sredstva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova (Cydia molesta) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka kasnijih rokova dozrijevanja prednost dajemo u narednom razdoblju registriranim pripravcima s karencama 7 do 14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Na srednja kasnim i kasnim sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja i/ili tijekom kolovoza u narednim razdoblju preporučujemo usmjereno suzbijanje druge generacija šljivina savijača (Cydia funebrana)! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju također dajemo registriranim pripravcima kraće karence (7 do 14 dana) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Protiv truleži plodova šljive istovremeno je moguće dodati jedan od registriranih fungicida kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dozrijevanjem ljetnih vrsta i sorata koštičavog voća vlasnike nasada i pojedinačnih stabala upozoravamo i na octenu mušicu pjegavih krila (Drosophila suzukii), novijeg štetnika koji je prisutan u Međimurju od 2011. godine! Štete od ovog nametnika smo u proteklom razdoblju zabilježili na višnjama i manjem dijelu na trešnjama! Stoga preporučujemo postavljanje plastičnih boca zapremine 250, 500 ili 750 ml na kojima se izbuše simetrično izbušene rupice (promjera 5 mm otprilike 3 cm ispod čepa boce). U boce se ulije jabučni ocat (ili vinski ocat ili vodena otopina kvasca sa dodatkom šećera) do otprilike polovice zapremine. Primjenom ovakvih mamaca djelomično se smanjuje populacija octenih mušica! Otpale plodova redovito sakupljati i iznositi iz nasada ili ispod pojedinačnih stabala većeg volumena.

Prema stranim podatcima (Linder i sur., 2015) od insekticida dopuštenih za primjenu u pojedinim koštičavim voćnim vrstama jedino acetamiprid (Mospilan SP) (ima dopuštenje i za amatersku primjenu) umanjuje štetnost octene mušice ploda (Drosophila suzukii)!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači koštičavog voća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima oraha!

Prvi ovogodišnji ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Koprivničko-križevačke županije zabilježen je 10. srpnja. Orahova muha odlaže jaja u zelenu lupinu ploda. Ličinke orahove muhe žive i hrane se unutar zelene lupine pa ona s vremenom pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Let orahove muhe obično traje od sredine srpnja do kraja rujna, no štetniji je raniji napad jer može utjecati na kakvoću jezgre.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu imaju insekticidi Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis

Obavijest maslinarima!

Od zadnje preporuke  za praćenje populacije maslinine muhe prošlo je tjedan dana, a u zadnja 4 dana ovisno o lokalitetu palo je od 20-40 mm kiše. Ovakve vremenske prilike s povremenim oborinama  te padom noćnih i dnevnih temperatura uz povećanu vlagu zraka jako pogoduju razvoju štetnika. Temeljem očitanja feromonskih lovki (11-12.07.) na području cijele županije  štetnik se lovi u srednjem intenzitetu, dok se na lokalitetu Molunat lovi u visokom intenzitetu.

Uzorkovanjem plodova nisu nađeni aktivni ubodi  te preporučujemo maslinarima da nastave   provođenje mjera suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe primjenom metode zatrovanih mamaca jer na taj način suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod. U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ( Success bait) ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamac puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina.

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Za suzbijanje maslinine muhe u ekološkom i integriranom sustavu zaštite može se koristiti pripravak na osnovi kaolinske gline koji djeluje kao mehanička prepreka te čini plod nevidljivim. Tretiranje se provodi svakih 30 dana , a slučaju  da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje.

Pripravke primijeniti sukladno uputi na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest maslinarima od 10.07.2019. o početku leta maslinine muhe (Bactrocera oleae), a temeljem pregleda i očitanja kontrolnih punktova područja otoka Cresa na dan 11.07.2019. godine, maslinare područja otoka Cresa upućujemo na redovitije preglede nasada i poduzimanje potrebnih mjera zaštite.

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima otoka Cresa:

Lokaliteti otoka Cresa maslinina muha/

očitanje lovki tipa Rebell amarillo+amphos-dacus+feromon

maslinin svrdlaš/

metoda otresanja

maslinin trips/

metoda otresanja/

vizualni pregled

potkornjaci/vizualni pregled

 

pipe štitaste uši
Cres-Sveti Šimun 64 +++ + ++ ++ +
Cres-Gracišće 35 +++ ++ ++ ++ +
Cres-Ravnice/Stari Zadar 37 + +++ +++ ++ +

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

U nasadima u kojima su poduzete preporučene mjere zaštite protiv maslininog moljca započeti sa primjenom mamaca protiv maslinine muhe prema preporuci od 10.07. 2019. godine.

U nasadima u kojim do sada nisu povođene mjere zaštite preporučamo da se to učini što prije radi suzbijanja maslininog svrdlaša i/ili maslininog tripsa!!!

Iako je najosjetljivije vrijeme napada maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) na plod iza nas, zbog visoke populacije štetnika šteta još može biti! Na oprezu trebaju biti i maslinari koji su proveli mjere suzbijanja a nasadi im, nažalost, graniče sa nasadima u kojima se ne provode mjere zaštite! Jedino registrirano sredstvo za suzbijanje maslininog svrdlaša je ROGOR 40 na osnovi dimetoata.

Protiv pipa preporučamo postaviti i/ili obnoviti lovne trake!

U nasadima napadnutim maslininim tripsom (Liothrips oleae) preporučamo što prije obaviti potrebno usmjereno tretiranje. Jedino registrirano sredstvo za suzbijanje maslininog tripsa je POLECI PLUS pripravak na osnovi deltametrina.

Jakom napadu maslininog tripsa na dijelu područja otoka Cresa, pogodovala ova vegetacijska sezona, ali u prvom redu neprovođenje redovnih mjera zaštite protiv maslinove muhe i maslinovog moljca, neodržavanje nasada i neprovođenje agrotehničkih mjera. Ubuduće preporučamo smanjivati populaciju potkornjaka redovnim uklanjanjem ostavljenog granja u maslinicima, provođenje redovite rezidbe, uklanjanje izrođenih grana sa brojnim galerijama potkornjaka koje služe kao skrovište za tripsa. Za smanjivanje brojnosti potkornjaka također se mogu postavljati crvene vizualne ploče u kombinaciji sa alkoholnim mamcima.

Maslinin trips (Liothrips oleae) ima 3 generacije godišnje. Sada je u nasadima prisutna 2 generacija i očekuje nas još jedna!!! Hrani se sisanjem na najmlađim izbojima u krošnji uzrokujući deformirani rast izboja, ali i plodova. U redovno održavanim nasadima vrlo je rijetko potrebno provoditi usmjerenu zaštitu protiv ovog štetnika. Na izgled napadnuta stabla su slabijeg porasta, gušće, zbijene  krošnje, deformiranih vršnih izboja, slabijeg uroda. Kritični broj je 10% napadnutih izboja ili utvrđena prisutnost metodom otresanja 5 jedinki na 1 metar kvadratni bijele površine.

Maslinin trips/metoda otresanja/ foto KKarlić

Maslinin trips/ ulov i na žutoj ploči/foto KKarlić

Izboji napadnuti tripsom i pipama. Za smanjenje brojnosti tripsa važno je  u nasadima redovno provoditi potrebne agrotehničke mjere, provoditi mjere zaštite protiv glavnih štetnika masline, iz nasada redovito uklanjati orezano granje ili ga usitniti radi smanjivanja brojnosti potkornjaka.

Zbog visoke populacije maslininog svrdlaša šteta još uvijek može biti!!! Foto KKarlić

Iako je plod izbjegao opadanje veći broj uboda na plodu narušava kvalitetu i otvara put sekundarnim patogenima. Prema dosadašnjim iskustvima maslinin svrdlaš će ubrzo započeti sa odlaganjem jaja nakon čega slijedi još jedan val ishrane prije povlačenja. Foto KKarlić, Cres 11.07.2019.

Upućujemo na REDOVITE preglede nasada i redovito PROVOĐENJE potrebnih agrotehničkih mjera kao i PROVOĐENJE potrebnih mjera zaštite!!!!

Izbor registriranih pripravka na maslini primjerenih za trenutnu primjenu (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT m. muha (Bactocera oleae) insekticidni mamac s atraktantom tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP m. muha (Bactocera oleae) gotovi mamac/kontaktno, želučano
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae) maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima kupusa

Obavještavamo proizvođače da je obilaskom terena na području Krka -Kimpi uočena pojava buhača (Phyllotreta nemorum) na presadnicama kineskog kupusa! Stoga preporučamo izvršiti pregled nasada.

Kupusni buhači mali su kornjaši. Neke su vrste jednobojne a neke imaju žutu prugu na svakom krilu (slika 1).   Najveće štete rade mladim biljkama na način da oštećuju lisnu masu, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode (slika 2). Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda.

Slika 1. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Slika 2. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje buhača u kupusu su:

  • ROGOR 40 (karenca 14 dana)
  • FASTAC 10 EC (karenca 14 dana)
  • CYTHRIN MAX (karenca 3 dana)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest voćarima

Toplo vrijeme praćeno čestim pljuskovima pogodno je za sekundarno širenje fuzikladija (Venturia inaequalis) u voćnjaku. Osim toga, konstantno je prisutna i opasnost od pepelnice (Podosphaera leucotricha), a s približavanjem dozrijevanja plodova jabuke raste i opasnost od infekcije nekom od „skladišnih „ bolesti ( trulež plodova, gorka trulež i sl). Stoga za daljnju zaštitu preporučujemo jedan od pripravaka kojim možemo suzbijati sve navedene bolesti. Takvi su pripravci npr. Luna Expirience, Nativo 75 WG ili Bellis. Pripravci na bazi kaptana  ( Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži, ali ne djeluju na pepelnicu.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je i nadalje potrebno provoditi zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr..

Pripravke koristite isključivo sukladno FIS bazi.

                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                      E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest vinogradarima

Krajem ovog tjedna na području Moslavine i Letovanskog Vrha zabilježena je pojava odraslih stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), ali i dalje prevladavaju stadiji ličinki, uglavnom stadiji L3 do L5. Podsjećamo da je američki cvrčak infektivan od trećeg razvojnog stadija i infektivnost zadržava u odrasloj fazi. U tom infektivnom razdoblju prenosi zlatnu žuticu vinove loze. Upozoravamo vinogradare na važnost njegova suzbijanja, jer se samo na taj način može spriječiti širenje zlatne žutice vinove loze.  Narednih je dana potrebno provesti drugo tretiranje za suzbijanje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cytrin max, Reldan 22 EC. U ekološkoj proizvodnji dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC i Piretro natura.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje.

Od početka srpnja bilježimo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Insekticidi navedeni za konvencionalno suzbijanje američkog cvrčka imaju djelovanje i na gusjenice grožđanih moljaca.

U većini vinograda i dalje prisutna zaraza peronosporom (Plasmopara viticola), pa i u ovoj zaštiti predlažemo fungicide sistemičnog i lokalsistemičnog djelovanja: Galben F, Fantic F, Galben C, Fantic M,, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Ridomil gold plus 42,5, Ridomil gold R, Manoxanil WP, Mildicut SC, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Visoke temperature krajem lipnja i u prvom tjednu srpnja pogodovale su razvoju zareze pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                        E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis