MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

News

Obavijest tržnim proizvođačima korijenastog povrća (mrkve, peršina i celera)

Premda je u mjesecu svibnju o.g. na većini lokaliteta zabilježeno deset kišnih dana na većini je mjernih mjesta u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Županije ukupno zabilježeno tek nešto više od 50 mm (npr. Orehovčak, Belica, Sveti Juraj u Trnju, Donja Dubrava)! Iako je proteklih 25 dana mjeseca svibnja tijekom 16 dana najviša dnevna temperatura bila >20°C, zbog svježih je noći dosadašnji mjesečni prosjek u središnjem dijelu Županije niži od očekivanja (vidi Tablicu 1.)! U narednim će danima zbog sjevernog vjetra jutra još uvijek imati vrijednosti 6-9°C a najviše dnevne 19-22°C! Promjenljivo proljetno razdoblje će se nastaviti, a narednog vikenda i početkom idućeg tjedna očekujemo moguće nove padaline! Najniže su noćne temperature zraka u proteklom mjesecu najčešće bile < 10°C (čak tijekom 17 proteklih svibanjskih jutra), a prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka u rasponu 66-99 %! U proteklih je tjedan dana na većini mjernih mjesta palo 14-18 mm oborina,  a zbog utjecaja riječnih doline na nekim su mjestima zabilježene dugotrajne jutarnje rose (npr. lokalitet Mursko Središće)! Senzori vlaženja tijekom mjeseca svibnja o.g. bilježe zadržavanje vlage u biljnim usjevima u trajanju većem od 6.900 minuta na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure (npr. lokaliteti Mursko Središće i Donja Dubrava)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti korjenastog povrća tijekom većeg dijela mjeseca svibnja 2020. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-26.5. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-26.5. (6.00 h) 2020.

Prosječna temperatura zraka za 1.-26.5. 2020.
Belica 53,2 mm 2.575 minuta 14,61°C
Mursko Središće 48,8 mm 12.235 minuta 14,52°C
Novakovec 41,8 mm 4.535 minuta 14,62°C
Sveti Juraj u Trnju 52,6 mm 3.660 minuta 14,63°C
Donja Dubrava 52,8 mm 6.915 minuta 14,89°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U takvim uvjetima bilježimo prve (primarne) uvjete za početni razvoj gljivičnih bolesti iz skupine pjegavosti i paleži lišća korjenastog povrća (Alternaria, Septoria, Cercospora), poglavito mrkve, peršina, celera korjenaša i cikle. Ove smo godine u posljednjih 30-ak dana pomoću prognoznog modela “TomCast” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na područjima uz riječne doline došli do zbroja 23 (kada očekujemo moguće prve simptome ove bolesti na osjetljivim hibridima mrkve)! Rana i jača pojava bolesti lišća korjenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani!

Tržne proizvođače mrkve koji su usjeve sijali u ranijim rokovima, a kada lisna površina bude veća od 30-tak cm, upozoravamo na uvjete za prvu pojavu i razvoj crne paleži lišća (Alternaria dauci).

Stoga preporučujemo od kraja mjeseca svibnja i početkom lipnja o.g. pratiti zdravstveno stanje lišća, te poduzeti moguće prve usmjerene zaštite mrkve, celera i peršina od dominantnih uzročnika bolesti (Alternaria dauci, Septoria apii, Cercospora apii, Septoria petroselinii, Erysiphe spp.) registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo u središnjem dijelu Međimurja ove sezone na lišću već zabilježili i prvu pojavu minirajućih muha (muhe lisni mineri) (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza) (naročito na usjevima celera korijenaša iz rane proizvodnje). Stoga preporučujemo redovito pratiti moguću prvu pojavu ovih nametnika na lišću celera i peršina, te prema potrebi poduzeti mjere njihova suzbijanja registriranim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ranu mrkvu koja se planira vaditi već sredinom ili u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti.

Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

I dalje se najavljuje kišno i nestabilno vrijeme. U  usjevima povrtnih kultura zbog intenzivnog porasta lisne mase i vrlo povoljnih uvjeta za pojavu i širenje bolesti potrebno provesti zaštitu od bolesti.

U rajčici i krumpiru zaštitu od plamenjače( Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti   (Alternaria solani) provesti primjenom jednog od pripravaka: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, RIDOMIL GOLD R, GALBEN C, FANTIC M, ACROBAT MZ WG, ARMETIL M, REBOOT, PROXANIL,  ZIGNAL SUPER (krumpir).

U rajčici protiv koncentrične pjegavosti i baršunaste plijesni (Cladosporium fulvum) upotrijebiti ARGO, DIFCOR, ili DOMARK 40 ME; ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC (plamenjača, baršunasta plijesan).

Zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor),  hrđe (Puccinia allii) i purpurne pjegavosti (Stemphylium vesicarium) u usjevima luka i češnjaka provesti primjenom fungicida: ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, CUSTODIA, ACROBAT MZ WG.

U krastavcima protiv plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice (Erysiphe cichoracearum) primijeniti jedan od pripravaka: ORTIVA,  ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, PERGADO MZ

Protiv lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi:

u krastavcima: MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI  WG, CALYPSO SC 480, FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, POLECI PLUS, ROTOR SUPER

u rajčici: MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI  WG, CALYPSO SC 480,  FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, POLECI PLUS

u paprici: MOSPILAN 20 SP, MOSPILAN 20 SG, CLOSER, TEPPEKI  WG, CALYPSO SC 480,  FASTAC 10 EC, KARATE ZEON

u cikli: CYTHRIN MAX, ROTOR SUPER, DECIS 100 EC

u blitvi: ASSET FIVE

u grahu: FASTAC 10 EC, ROTOR SUPER, DECIS 100 EC,

 

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške!

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije ovisno  o lokalitetu u protekla nekoliko dana palo je preko 20 mm kiše te su zabilježene infekcije uzročnika čađave krastavosti ( Venturia inaequalis). Stoga se preporuča voćarima da izvrše kurativnu zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) jednim od sljedećih pripravaka na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), pirimetanila (Pyrus 400 SC) ili fenbukonazola (Scala SC ili Indar 5 EW). Pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Obzirom da za početak tjedna meteorolozi najavljuju oborine uz sistemične priopravke potrebno je dodati i površinske pripravaka za preventivnu zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis): Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, star 80 WP, Penncozeb 75 dg, Mankozeb, Indofil 80 WD, Chorus 75 WG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG ili Polyram.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Također je potrebno provesti tretiranje  protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), nekim od slijedećih insekticida :Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U nasadim jabuka gdje ima prisutnih lisnih ušiju preporučamo koristit Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP koji djeluju protiv lisnih ušiju i jabučnog savijača.

Nasade  krušaka  je potrebno pregledati na prisutnost  ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se na vršnom lišću pregledom utvrdi prisutnost ličinki buhe potrebno je primijeniti jedan od insekticida:  Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC.

Za poboljšanje prianjanja i djelotvornosti, navedenim pripravcima za suzbijanje kruškine buhe preporučamo dodati Bijelo ulje (0,3 do 0,5 %) ili neki okvašivač. Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti. Navedene je pripravke potrebno primijeniti uz veći utrošak vode.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. U tom razdoblju bilježimo promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama (tablica 1).

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 18. do                         24. svibnja 2020.

 

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 32,9
Ruškovica 38,8
Kutina – Selište 35,6
Popovača I 36,2
Popovača II 49,8
Crnac-Sisak 69,6
Letovanski Vrh 39,1
Lekenik 70,5

 

Navedene količine oborina uzrokovale su ispiranje predhodne zaštite, stoga istu treba ponoviti. 24. svibnja zabilježena je infekcija uzročnikom krastavosti jabuka(Venturia inaequalis) srednjeg intenziteta.

Voćari mogu izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi  ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro)  ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Voćarima savjetujemo da ponove tretiranje protiv jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U nasadima gdje su prisutne kritične populacije lisnih uši prednost dajemo insekticidima: Calypso SC 480 i Mospilan 20 SP.

 

Vlasnike plantažnih nasada krušaka upućujemo na kontrolu vršnog lišća zbog prisutnosti ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se pregledom utvrdi prisutnost ličinki buhe predlažemo primjenu insakticida: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC.

Za poboljšanje prianjanja i djelotvornosti, navedenim pripravcima za suzbijanje kruškine buhe preporučamo dodati Bijelo ulje (0,3 do 0,5 %) ili neki okvašivač. Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti. Navedene je pripravke potrebno primijeniti uz veći utrošak vode.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana. U tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama (prikaz u tablici 1.).

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 14. do                         24. svibnja 2020.

 

 

Lokalitet Količina oborina mm/m2
Voloder 40,5
Ruškovica 43,6
Kutina – Selište 37,6
Popovača I 39
Popovača II 53
Crnac-Sisak 69,8
Letovanski Vrh 42,6
Lekenik 79,4

 

 

Vinova loza je u fazi intenzivnog vegetativnog porasta, a na ranim sortama (Charonnay) zabilježen je početak cvatnje. S obzirom na vremenske uvijete i osjetljivu fenofazu vinove loze, naglašavamo važnost redovite i pravovremene zaštite vinograda.

Vremenske prilike pogoduju razvoju zaraze peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola).

 

U odabiru fungicida za suzbijanje peronospore početkom cvatnje, prednost dajemo pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja: Folpan gold, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic MGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Proteklih desetak dana povremene oborine pogoduju razvoju bolesti lista koštićavog voća, ponajprije šupljikavosti lista  koštičavog voća  (Stigmina carpophila), a kod šljiva moguća je zaraza narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum). U zaštiti nasada koštićavog voća mogu se koristiti fungicidi: Captan WP 50 i Kastor.

Preventivno suzbijanje bolesti u nasadima šljive moguće je provesti pripravcima: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

U nasadima breskve, marelice i nektarine mogu se primijeniti fungicidi: Delan 700 WDG i Syllit 544 SC koji su dopušteni za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) i sušenje pupova (Fusicoccum amygdali).

 

Od početka svibnja zabilježen je intenzivan let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella). Iako je većina nasada znatno stradala od mraza, preostali mali broj plodova ugrožen je od navedenih štetnika.

 

U nasadima breskve za suzbijanje breskvinog savijača dopušteni su: Avaunt EC (karenca 7 dana), Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 14 dana), Coragen 20 SC(karenca 14 dana) , Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

Pregledom nasad koštačevog voća uočena je  jaka pojava lisnih ušiju  (Aphididae). Voćarima predlažemo pregled nasada i ukoliko se utvrdi  5 % napadnutih izbojaka, potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka:

  1. Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento ( suzbija i neke štitaste uši), Closer; dopušteni su za primjenu na breskvi
  2. Calypso SC 480*, Mospilan 20 SG, Movento; dopušteni su za primjenu na nektarini
  3. Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento; dopušteni su za primjenu na šljivi

 

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Oborine koje su pale u proteklim danima pogodovale su razvoju bolesti na koštićavom voću osobito  šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla) i kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista možete koristiti:

Captan WP 50 (K-21 dan) i Kastor (K-21dan) u  koštičavom voću,

Delan  700 WDG (K-21 dan) u  breskvi, marelici, nektarini i trešnji.

Merpan 80 WDG (K-21dan) u višnji i marelici

 

Za suzbijanje kozičavosti možete koristiti:

U trešnji: Chromodin S-65 (K-14 dana),   Delan 700 WDG (K-21 dan).

U višnji:  Chromodin S-65 (K-14 dana), Topsin M 500 SC (K-14 dana), Luna Experience (K-7 dana).

 

U nasadima šljive potrebno je izvršiti zaštitu lista šljive protiv narančaste pjegavosti i hrđe šljive jednim od fungicida: Pinozeb M-45, Dithane M-45, Kastor i Futura 50 WP.

U nasadima trešanja potrebno je obaviti zaštitu  od truleži (Monilinia spp.) jednim od fungicida kratke karence kao što su Indar 5 EW (K-3 dana) ili Teldor SC 500 (K- 3 dana).

Pregledom nasada uočena je velika pojava lisnih uši (Aphididae) na voćkama. Za suzbijanje lisnih uši možete koristiti:

 

U breskvi: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento.

U nektarini: Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento.

U višnji: Calypso SC 480, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG.

U trešnji: Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento.

U na šljivi: Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG, Movento.

 

Preporučamo svim proizvođačima da u svojim nasadima postave žute ljepljive ploče kako bi se pratila brojnost  trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Kod izbora insekticida za zaštitu treba paziti na  karencu. Zaštitu možete provesti jednim od insekticida: Mospilan 20 SG (K-14 dana), Imidan 50 WG (K-14 dana), Decis 100 EC (K-7 dana), Scatto (K-7 dana) i Rotor super (K-7 dana).

Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis

Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista od 2 lista/ tjedno  (iMetos). Za područje otoka Krka lokalitet Malinska dužina vlaženja lista za 20.05. ukupno 325 min, za 24.05. 535 min (iMetos).

 

Zabilježene oborine prema podatcima na agroklimatskim stanicama:

 

LOKALITET

oborine

19/20.05.

mm/m²

oborine

24.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,6 mm 3,6 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 1,3 mm 3,5 mm
Jurandvor (Pinova) 0,0 mm 0,5 mm
Porat (iMetos) 2,0 mm 4,8 mm
Pavlomir (Pinova) 0,4 mm 7,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 1,4 mm 0,0 mm
Cres-Batajna (Pinova)               11,7 mm 1,6 mm
Rab-Kampor (Pinova) 2,1 mm 2,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,6 mm 1,7 mm

(Napomena: podatci do 15.00 sati na dan 24.05.)

 

Vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

za područje otoka Krka bilježimo na dan 19.05. u 8.00 završetak skrivenog razvoja bolesti (inkubacije) za primarnu infekciju registriranu na dan 12.05. u 14:00; u slabije zaštićenim vinogradima moguća pojava prvih pjega; 24.05 do 14.00 sati prisutnost spora 34% (iMetos); za Vrbničko polje mogućnost sekundarne infekcije na dan 20.05., Srednje polje,  na dane 20.05. i 23.05. Gornje polje (Pinova); na području Vinodola mogućnost sekundarne infekcije na dane 20., 22 i 23.05. (Pinova); voditi računa o razmacima između tretiranja ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti i primijenjenom pripravku; pregled registriranih fungicida za plamenjaču vinove loze na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

za područje otoka Krka dana 24.05. u 11.00 ostvareni uvjeti za blagu infekciju 100%; umjerenu infekciju do 11.00 sati 54%; 36% za jaku infekciju;  pregled registriranih fungicida za crnu pjegavost  vinove loze na  FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

za područje otoka Krka dana 24.05. do 11.00 sati uvjeti za blagu infekciju 71%, umjerenu infekciju 47%; (iMetos); pregled registriranih fungicida za crnu trulež na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

za područje otoka Krka ostvarena infekcija 24.05 u 7.00 (iMetos) od 19.05. do 25.05. rizik od pepelnice 90-100% lokalitet Malinska; ; za područje Vrbničkog polja i Vinodola rizik 40% (Pinova);  za područje Lošinja registrirani uvjeti za infekciju na dane 19. i 23.05.;  za područje otoka Raba na dan 22.05.; (Pinova);  pregled registriranih fungicida za pepelnicu vinove loze na FIS portalu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

za područje otoka Krka prema prognoznom modelu velika mogućnost prisutnosti spora; na dan 24.05. do 8.00 sati ostvareni uvjeti za blagu, umjerenu i jaku infekciju 50%
siva plijesan

(Botritis cinerea)

na dan 21.05. rizik od botritisa 24%; (iMetos)

na dane 23.05. i 24.05. ostvarena infekcija Vrbničko polje (Pinova)

zeleni lozin cvrčak

(Empoasca vitis)

preporučamo pratiti populaciju vješanjem žutih ljepljivih ploča i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
lozin trips

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo pratiti populaciju štetnika vizualnim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno; (iMetos)

 

OBVEZA:

ŠTETNI ORGANIZAM OBVEZA
zlatna žutica vinove loze

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

redovno pregledavanje vinove loze na simptome; tipični simptomi: nekretanje pupova, osipanje cvatova i grozdića, uvijanje listova kopljasto prema dolje; kasnije (srpanj) promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih sorti u ljubičasto crvenu; krtost lista; nekroze lista; nedozrijevanje mladica (rujan);   u slučaju sumnje na bolest posjednici su dužni obavijestiti nadležnog fitoinspektora!!!
američki cvrčak

(Scaphoideus titanus)

vektor zlatne žutice; redovni pregledi donjeg lišće na pojavu i prisutnost ličinke američkog cvrčka; na području proširenosti obveza tretiranja nakon stadija L3; pojavu i rok ćemo pravodobno signalizirati; praćenje ljepljivim pločama nakon pojave imaga (kraj lipnja/početak srpanja)

 

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

 

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja zatražiti izvanrednu dozvolu.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis

Obavijest voćarima

U posljednjih par dana pale su veće količine kiše koje su isprale kontaktna sredstva za zaštitu bilja sa biljnih organa. Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka od infekcije fuzikladijem  (Venturia inaequalis) prošlo je 7 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za  nove infekcije  tom bolešću. Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te je potrebno nastaviti preventivnu zaštitu nasada od primarnih infekcija fuzikladijem. Potrebno je, kao i do sada, kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione,  ili Indar 5 EW), sa jednim od kontaktnihh pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda ( Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha). Ako je napad pepelnice jak, za njeno suzbijanje može se koristiti jedan od pripravaka: Luna Expirience, Zato 50 WG ili Zato plus.

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti npr. Mospilan 20 SP, 480, Imidan 50, Laser i dr.

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti npr. Mospilan 20 SP, Calypso

 

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis

Obavijest povrćarima

Obzirom na nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama proteklih dana, povoljni su uvjeti za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), kao i za bolest koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) .  Za  zaštitu krumpira može se rabiti jedan od pripravaka: Akrobat MZ WG ili  Dithane DG Neotec ili Dithane M-45 ili Star 80 WP ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za rajčicu se može rabiti jedan od pripravaka: Ortiva ili Ortiva Top ili Zakeo 250 SC ili neki drugi pripravak prema  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedeni će pripravci djelovati na obje bolesti.

 

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis