Savjetodavna služba

HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA
Savska cesta 41
10000 Zagreb
www.savjetodavna.hr
savjetodavna@savjetodavna.hr

INTEGRIRANA PROIZVODNJA - 2018. godina


Na temelju članka 23, točka 1 Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN137/12) Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba vrši edukaciju o integriranoj proizvodnji te na zahtjev izdaje potvrde o prisustvovanju na predavanjima.

Zahtjev za potvrdom

Napomena: Broj iz Upisnika integriranih proizvođača ima najviše tri znamenke. Ne upisujte vodeće nule.

BUIP: