Vinogradarstvo

  • 10000 Zagreb, Vukovarska 78
  • 19-10-2021 8:30 do 22-10-2021 15:30

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Vinogradarstvo

10000 Zagreb, Vukovarska 78

19-10-2021 8:30 do 22-10-2021 15:30
19. listopada 2021.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Vinogradarstvo

10000 Zagreb, Vukovarska 78

19-10-2021 8:30 do 22-10-2021 15:30
19. listopada 2021.

ISPIS

Naziv tečaja: Vinogradarstvo (2021-84-10-145-21-0002)
Mjesto: Vukovarska 78, Webinar, 10000 Zagreb
Predavači: Aleksandra Radić, Joško Bubalo, Dragica Tresk Penezić, Višnja Krapljan, Marija Prnjak, Davorin Hrsto, Danijela Glavica-Tominić, Ivan Krušelj, Valentina Kranjec, Marko Mraović, Silvio Šimon

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
19.10.2021. 08:30-15:30 30 9
20.10.2021. 08:30-15:30
21.10.2021. 08:30-15:30
22.10.2021. 08:30-15:00

Tečaj u tijeku!