Uzimanje uzoraka tla za analizu

  • 21425 Selca, Selačkih iseljenika 2
  • 23. ožujka 2023.
  • 10:00 do 14:30
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Uzimanje uzoraka tla za analizu

21425 Selca, Selačkih iseljenika 2

10:00 do 14:30
23. ožujka 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Uzimanje uzoraka tla za analizu

21425 Selca, Selačkih iseljenika 2

10:00 do 14:30
23. ožujka 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Uzimanje uzoraka tla za analizu (2023-84-02-109-17-0008)
Mjesto: Selačkih iseljenika 2, Kino dvorana, 21425 Selca
Predavači: Danica Tadin, Bernard Bokšić, Lea Puharić Visković

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
23.03.2023. 10:00-14:30 50 8

Prijavi se