Uzimanje uzoraka tla za analizu

  • 48356 Ferdinandovac, Trg slobode 29, Društveni dom Ferdinandovac
  • 2. veljače 2023.
  • 10:00 do 14:00
  • Ministarstvo poljoprivrede

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Odaberite ulaznice
Kn0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Nazad na detalje
Thank you Kindly

Uzimanje uzoraka tla za analizu

48356 Ferdinandovac, Trg slobode 29, Društveni dom Ferdinandovac

10:00 do 14:00
2. veljače 2023.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Uzimanje uzoraka tla za analizu

48356 Ferdinandovac, Trg slobode 29, Društveni dom Ferdinandovac

10:00 do 14:00
2. veljače 2023.

ISPIS

Naziv tečaja: Uzimanje uzoraka tla za analizu (2023-84-02-109-06-0012)
Mjesto: Trg slobode 29, Društveni dom Ferdinandovac, 48356 Ferdinandovac
Napomena: Ponijeti kemijsku olovku
Predavači: Tatjana Martinović, Leon Golub, Katarina Gazdović, –

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.02.2023. 10:00-14:00 72 0

Tečaj popunjen.