Ratarstvo I – žitarice

  • 31207 Tenja, Svete Ane bb
  • 02-12-2019 9:00 do 06-12-2019 15:00

Kontaktirajte voditelja događaja

Rezervirajte ulaznicu

Thank you Kindly

Ratarstvo I – žitarice

31207 Tenja, Svete Ane bb

02-12-2019 9:00 do 06-12-2019 15:00
2. prosinca 2019.

000000

Ministarstvo poljoprivrede

Organizer's other events

Ratarstvo I – žitarice

31207 Tenja, Svete Ane bb

02-12-2019 9:00 do 06-12-2019 15:00
2. prosinca 2019.

ISPIS

Naziv tečaja: Ratarstvo I – žitarice (2019-84-02-66-14-0018)
Mjesto: Svete Ane bb, Hrvatski dom, 31207 Tenja
Predavači: Ivica Prpić, Ivana Jurišić, Katica Maras, Judita Gerber, Juraj Klarić, Snežana Numanović, Damir Babić, Maja Međurečan, Marija Kuprešak, Branka Grahovac

Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
02.12.2019. 09:00-15:00 50 4
03.12.2019. 09:00-15:00
04.12.2019. 09:00-15:00
05.12.2019. 09:00-15:00
06.12.2019. 09:00-14:00

Tečaj u tijeku!